מידע על דוח מונחי החיפוש

אפשר להיעזר בדוח מונחי החיפוש כדי לבדוק את רמת הביצועים של מודעות, במקרים שבהם הן הופעלו על ידי חיפושים בפועל ברשת החיפוש. במאמר הזה מתואר דוח מונחי החיפוש ומוסבר איך משתמשים בו. לקבלת הוראות להצגה ולפענוח של דוח מונחי החיפוש, אפשר לדלג לקטע הצגה של דוח מונחי החיפוש.

יתרונות

אפשר להשתמש בדוח מונחי החיפוש כדי לזהות מונחי חיפוש חדשים שיש להם פוטנציאל גבוה ולהוסיף אותם לרשימת מילות המפתח. מומלץ לחפש מונחי חיפוש שלא כל כך רלוונטיים לעסק שלכם ולהוסיף אותם כמילות מפתח שליליות. כך תוכל למנוע בזבוז כסף כתוצאה מהצגת המודעה שלך בפני אנשים שאינם אמורים לגלות בה עניין.

מה ההבדל בין מונח חיפוש למילת מפתח? מונח חיפוש הוא המילה המדויקת או קבוצת המילים המדויקות שלקוח מזין כשהוא מבצע חיפוש ב-Google.com או באחד מהאתרים ברשת החיפוש שלנו. מילת מפתח היא מילה או קבוצת מילים, שמפרסמים יוצרים ב-Google עבור קבוצת מודעות נתונה לצורך מיקוד המודעות שלהם ללקוחות.

דוגמה

יוסי מעוניין לקנות באינטרנט זר פרחים לכבוד חג האהבה. הוא מקליד בתיבת החיפוש שב-Google.co.il את הטקסט "ורדים אדומים". "ורדים אדומים" הוא מונח החיפוש. נניח שאתם הבעלים של חנות פרחים מקוונת. הוספת את המילה "ורדים" כמילת מפתח בקמפיין שלך ב-Google Ads, ולכן ייתכן שהמודעה שלך תהיה כשירה להצגה בדף תוצאות החיפוש של יוסי.

איך זה עובד

דוח מונחי החיפוש הוא רשימה של מונחי חיפוש שאנשים השתמשו בהם, והובילו להצגה של המודעה שלך ולקליק עליה. בהתאם לאפשרויות ההתאמה שהגדרת למילות מפתח, ייתכן שמונחי החיפוש שיפורטו בדוח יהיו שונים ממילות המפתח ברשימת מילות המפתח שלך.

בעמודה "סוג ההתאמה" תצוין מידת הדמיון בין מונחי החיפוש שהפעילו את המודעות שלך ב-Google למילות המפתח שהוגדרו בפועל בחשבון. בדיקה אילו סוגי התאמה מניבים תוצאות טובות עבור אילו מילות מפתח ובאילו חיפושים תאפשר לך לחדד את סוגי ההתאמה של כל מילות המפתח, כך שהמודעות שלך יוצגו רק בעקבות החיפושים המתאימים. בעמודה "מילת המפתח" יוצגו לך מילות המפתח שתאמו למונח חיפוש של משתמש והפעילו את המודעה שלך. העמודה הזו לא מוצגת כברירת מחדל. למידע על שינוי העמודות, אפשר לדלג לקטע הצגה של דוח מונחי החיפוש.

בקמפיינים של שופינג בממשק החדש של Google Ads, העמודות 'מילת מפתח' ו'סוג התאמה' יהיו ריקות בדוח מונחי החיפוש. 

איך נקבע סוג ההתאמה של מונח חיפוש

כדי לעזור לך להבין כיצד נקבע סוג ההתאמה של מונח חיפוש, נשתמש בדוגמה הבאה:

קבוצת מודעות מילת מפתח
קבוצת מודעות א' מילת המפתח [פרחים סגולים] בהתאמה מדויקת
קבוצת מודעות ב' מילת המפתח "פרחים סגולים" בהתאמה לביטוי
קבוצת מודעות ג' מילת המפתח פרחים סגולים בהתאמה רחבה

בטבלה שבהמשך, השתמשנו בקבוצות המודעות ובמילות המפתח שצוינו למעלה כדי להדגים מה הקשר בין מונחי החיפוש שמפעילים את המודעות ב-Google לבין מילות המפתח. לתשומת ליבכם: כשסוג ההתאמה של מונח חיפוש הוא גרסה קרובה, היא יכולה לכלול שגיאות כתיב, שינוי סדר המילים (אם השינוי לא משנה את המשמעות), הוספה או הסרה של מילות תפקוד (מילות יחס, מילות חיבור, תוויות יידוע ומילים נוספות שלא משפיעות על כוונת החיפוש), מילים משתמעות, מילים נרדפות ושינויי ניסוח, מילים שמעידות על כוונת חיפוש זהה, צורות יחיד ורבים, ראשי תיבות, מילים נגזרות (כמו רצפה וריצוף), קיצורים או סימנים דיאקריטיים.

חשוב לזכור שייתכן כי סוג ההתאמה של מונח החיפוש שמוצג בדוח לא יהיה אותו סוג התאמה שבחרתם למילת המפתח שהפעילה את המודעות. זה יכול לקרות כי מילות מפתח שהוגדרו להן סוגי התאמה רחבה יכולות להתאים למונחי חיפוש גם בהתאמה מצומצמת יותר. לדוגמה, אם משתמש חיפש את המונח פרחים סגולים, ומילת המפתח שלכם בהתאמה רחבה פרחים סגולים הפעילה את המודעה, סוג ההתאמה של מונחי החיפוש יהיה התאמה מדויקת, על אף שבקבוצת המודעות הגדרתם למילת המפתח פרחים סגולים התאמה רחבה.

מדדי הביצועים בדוח מונחי החיפוש עשויים להיות שונים מהנתונים שבקבוצות המוצרים שלכם, כיוון שמדובר בדיווח על תנועה של שאילתות שעומדות בסף הפרטיות של Google.
מילת המפתח שלכם מונח חיפוש של לקוח סוג התאמה של מונח החיפוש הסיבה לסוג ההתאמה של מונח החיפוש
[פרחים סגולים] פרחים סגולים התאמה מדויקת מונח החיפוש תואם במדויק למילת המפתח בהתאמה המדויקת שהוגדרה בקבוצת מודעות א'.
[פרחים סגולים] פרחים סגולים התאמה מדויקת (גרסה קרובה) מונח החיפוש הוא גרסה קרובה (אותה משמעות וכוונה) של מילת המפתח בהתאמה מדויקת שהוגדרה בקבוצת מודעות א'.
"פרחים סגולים" פרחים סגולים התאמה מדויקת מונח החיפוש תואם במדויק למילת המפתח בהתאמה לביטוי שהוגדרה בקבוצת מודעות ב'.
"פרחים סגולים" פרחים סגולים בחינם התאמה לביטוי מונח החיפוש מכיל את מילת המפתח בהתאמה לביטוי שהוגדרה בקבוצת מודעות ב'.
"פרחים סגולים" פרחים סגולים בחינם התאמה לביטוי (גרסה קרובה) מונח החיפוש הוא גרסה קרובה (אותה משמעות וכוונה) של מילת המפתח בהתאמה לביטוי שהוגדרה בקבוצת מודעות א'.
פרחים סגולים פרחים סגולים התאמה מדויקת מונח החיפוש תואם במדויק למילת המפתח בהתאמה הרחבה שהוגדרה בקבוצת מודעות ג'.
פרחים סגולים פרחים סגולים בחינם התאמה לביטוי מונח החיפוש מכיל את מילת המפתח בהתאמה רחבה שהוגדרה בקבוצת מודעות ג'.
פרחים סגולים פרחים ורודים התאמה רחבה מונח החיפוש הוא גרסה של מילת המפתח בהתאמה רחבה מקבוצת מודעות ג'.

ניהול מילות מפתח לפי נתונים של מונחי חיפוש

היעזר בנתונים של מונחי החיפוש שלך כדי לערוך שינויים במילות מפתח בעלות השפעה חיובית על הביצועים שלך. הנה כמה שינויים לדוגמה:

  • הוסף לקבוצת המודעות שלך מונחי חיפוש שמניבים ביצועים גבוהים, בתור מילות מפתח. שקול גם להתאים את הצעות המחיר שלך, שכן מונחי החיפוש שמופיעים בדוח מונחי החיפוש כבר מקבלים תנועה. לכן, הוספת המונחים האלו כמילות מפתח לא תועיל במיוחד, אלא אם תבצע שינויים גם בהצעות המחיר, בטקסט של המודעה או בשניהם.
  • אם מונח חיפוש לא מספיק רלוונטי למוצרים או לשירותים שאתם מציעים, כדאי להוסיף אותו כמילת מפתח שלילית. כך ניתן למנוע את הצגת המודעה שלך בפני אנשים שמחפשים משהו שאינך מוכר. לדוגמה, אם אתה מוכר משקפי ראייה ואתה רואה שמונח החיפוש "משקפי צלילה" הפעיל את המודעות שלך, תוכל להוסיף את "צלילה" כמילת מפתח שלילית.
  • יש לבחור בסוג ההתאמה הנכון (למשל: התאמה רחבה, התאמה לביטוי, התאמה מדויקת או התאמה שלילית) עבור מילות מפתח קיימות. אפשר להיעזר בנתונים שמוצגים בעמודה "סוג התאמה" (ראה למעלה) כדי להבין איך סוג ההתאמה של מילת מפתח משפיע על ביצועי המודעות שלך.

קישורים רלוונטיים

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה