Teave otsinguterminite aruande kohta

Otsinguterminite aruandest saate vaadata, kuidas teie reklaamid otsinguvõrgustiku tegelike otsingute korral toimisid. See artikkel selgitab, mis on otsinguterminite aruanne ja kuidas seda kasutada.

Otsinguterminite aruande vaatamise ja mõistmise juhised leiate artiklist Otsinguterminite aruande vaatamine.

Otsinguterminite ja tarbijahuvide statistika erinevused

Tarbijahuvide statistika analüüsib otsingutermineid, mille puhul on viimase 56 päeva jooksul teie reklaame esitatud, rühmitades need teemadeks ja alamteemadeks, et teile igaühe jaoks peamisi toimivusmõõdikuid pakkuda. Soovitame kasutada seda funktsiooni, kui see on saadaval, et hõlpsasti mõista, millest on teie kliendid huvitatud, ja kasutamata nõudlusele paremini vastata.

Sellegipoolest võite tarbijahuvide statistikas kuvatavate andmete ja otsinguterminite aruande vahel teatud erinevusi märgata.

 • Konversioonid: konversioonide töötlemise viis on tarbijahuvide statistika ja otsinguterminite aruande lõikes erinev. Konversiooniviivituse tõttu võite kahe platvormi vahel väikesi erinevusi märgata.
 • Otsingu alamteemad ja päringud: mõned otsinguterminid, millel pole piisavalt päringuid, jäetakse otsinguterminite aruandest välja, et järgida meie andmete privaatsuse standardeid. Tarbijahuvide statistika arvestab neid väikesemahulisi päringuid, rühmitades need vajaduse korral asjakohastesse alamteemadesse või koondades need ilma päringuid endid avaldamata muude päringutena.

Eelised

Otsinguterminite aruandest leiate teavet teie reklaame käivitavate otsingute ja nende toimivuse kohta. Samuti aitab aruanne teil saada uusi ideid, kuidas viia oma reklaamide ja sihtlehe sisu kooskõlla sellega, mida kliendid otsivad.

Mille poolest erinevad otsingutermin ja märksõna? Otsingutermin on sõna või sõnade kombinatsioon, mille inimene sisestab Google'is või mõnel meie otsinguvõrgustiku saidil teavet otsides. Märksõna on sõna või sõnade kombinatsioon, mille Google Adsi reklaamijad saavad lisada reklaamirühmale, tagamaks, et reklaamid sihiksid õiget vaatajaskonda.

Näide

Taavi soovib mõnest veebipoest sõbrapäevaks lillekimbu osta. Ta tipib Google'is otsingukasti „punased roosid“. „Punased roosid“ on otsingutermin. Oletame, et teile kuulub veebis tegutsev lillepood ja te haldate Google Adsi kontot. Kuna olete oma Google Adsi kampaaniale lisanud märksõna „roosid“, võib teie reklaam osutuda Taavi otsingutulemuste lehel kuvamiseks sobilikuks.

Otsinguterminite aruande vaatamine

Otsinguterminite aruande vaatamiseks järgige neid juhiseid.

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige vasakul navigeerimispaanil valikul Kõik kampaaniad ja siis lehemenüü valikul Märksõnad.
 3. Klikkige menüü „Märksõnad” all olevas loendis valikul Otsinguterminid.
 4. Näete andmeid selle kohta, milliseid otsingutermineid on kasutanud märkimisväärne hulk inimesi ning millised neist viisid näitamiste ja klikkideni.
 5. Saate oma otsinguterminite aruannet kohandada ja valida, milliseid veerge soovite kuvada. Selleks klikkige veeruikoonil Veerud. Nii saate oma aruandes veerge lisada, eemaldada või ümber järjestada.
 6. Klikkige aruande andmete allalaadimiseks kolme punktiga ikoonil ja valige käsk Laadi alla.

Otsinguterminite andmete selgitus

Veeru „Märksõna” selgitus

Veerg „Märksõna“ näitab, milline teie märksõnadest vastas kellegi otsinguterminile ja käivitas teie reklaami. See teave aitab teil oma märksõnu „toimimas” näha, näidates teile, kuidas märksõnad tegelikele otsingutele vastavad.

Veeru „Märksõna” andmeid saate kasutada oma märksõnaloendi täiustamiseks. Oletame näiteks, et müüte tulpe. Otsinguterminite aruandest näete, et teie osalise vastega märksõna „lilled“ viib teie reklaami näitamiseni siis, kui inimesed otsivad termineid „punased roosid“ ja „lillad orhideed“ – need on aga lilled, mida teie ei müü. Seetõttu otsustate oma märksõnaloendit täpsustada, et keskenduda terminitele ja fraasidele, mis on konkreetsemalt seotud selle kaubaga, mida pakute – tulpidega.

Veergu „Märksõnad“ vaikimisi ei kuvata. Google Adsi uues kasutuskeskkonnas veeru „Märksõna“ sisselülitamiseks klikkige veeruikoonil Veerud ja seejärel valikul „Atribuudid“. Märkige valiku „Märksõna“ kõrval olev ruut ja klikkige käsul „Rakenda“.

Veeru „Vaste tüüp“ selgitus

Otsinguterminite aruande veerg „Vaste tüüp” näitab, kui lähedalt on seotud teie reklaami Google’is käivitanud otsinguterminid ja teie kontol olevad tegelikud märksõnad. Kui kontrollite, millised vaste tüübid eri märksõnade ja otsingute korral hästi toimivad, saate kõikide märksõnade vaste tüüpe täpsustada ja oma reklaame paremini õigetele klientidele suunata.

Nõuanne: kohandage aruannet

Saate oma aruannet muuta, et vaadata kogu teie konto või konkreetsete kampaaniate või reklaamirühmade puhul reklaami käivitanud otsinguterminite loendit. AdWordsi eelmises kasutuskeskkonnas sai seda funktsiooni kasutada, klikkides vahekaardil „Dimensioonid“, seejärel valikul „Kuvamine“ ja tehes rippmenüüs valiku „Otsinguterminid“. Uues Google Adsi kasutuskeskkonnas saate seda funktsiooni kasutada, kui klikite aruandlusikoonil ic_assessment_grey600_1x_web_24dp.png ja teete rippmenüüs valiku „Eelmääratletud aruanded“.

Pidage silmas, et kuigi otsinguterminite aruande sel moel vaatamisel on üksikute märksõnade kohta saadaval sama teave, siis ei saa te märksõnu ega negatiivseid märksõnu otse aruande kaudu lisada.

Nõuanne: otsinguterminid otsingupartnerite saitidel

Otsingupartnerite saitidel võidakse teie reklaame näidata nii otsingutulemuste lehtedel, saidikataloogi lehtedel kui ka muudel kliendi otsinguterminiga seotud lehtedel. Neil juhtudel võidakse otsingutermineid kuvada pikemalt kui tavaliselt või neid võidakse vormindada teisiti, võttes arvesse konkreetse saidi või lehe struktuuri.

Kuidas see toimib?

Otsinguterminite aruanne on loend otsinguterminitest, mida on kasutanud paljud inimesed ja mille tulemusel teie reklaam esitati. Otsinguterminid võivad olenevalt teie märksõna vastevalikutest märksõnade loendis olevatest terminitest erineda.

Veerg „Vaste tüüp“ näitab, kuivõrd on otsinguterminid, mis Google'is teie reklaamide esitamiseni viisid, seotud teie konto tegelike märksõnadega. Kui kontrollite, millised vaste tüübid eri märksõnade ja otsingute korral hästi toimivad, saate kõikide märksõnade vaste tüüpe täpsustada, et reklaamide esitamise käivitaksid vaid õiged otsinguterminid. Veerg „Märksõna“ näitab, milline teie märksõnadest vastas kellegi otsinguterminile ja viis teie reklaami näitamiseni. Seda veergu vaikimisi ei kuvata. Veergude muutmise kohta lisateabe saamiseks lugege artiklit Otsinguterminite aruande vaatamine.

Kuidas määratakse otsingutermini vaste tüüp?

Parema ülevaate andmiseks otsingutermini vaste tüübi määramise kohta kasutame järgmist näidet.

Reklaamirühm Märksõna
Reklaamirühm A Täpse vastega märksõna [lillad lilled]
Reklaamirühm B Fraasivastega märksõna „lillad lilled“
Reklaamirühm C Osalise vastega märksõna lillad lilled

Neid reklaamirühmi ja märksõnu kasutades näitame teile järgmises tabelis, kuidas on teie märksõnadega seotud eri tüüpi otsinguterminid, mis Google'is teie reklaame käivitasid. Pange tähele, et kui otsingutermini vaste tüüp on lähedane variatsioon, siis näidatakse seda veerus „Vaste tüüp”. Lähedased variatsioonid hõlmavad õigekirjavigu, ainsuse ja mitmuse vorme, akronüüme, tuletisi (nt laud ja laudis), lühendeid, rõhumärkidega sõnu ning teie märksõnaterminite variante, mis on sama tähendusega.

Tasub teada, et aruandes esitatud otsingutermini vaste tüüp ei pruugi olla sama, mille reklaame käivitanud märksõna jaoks valisite. Põhjus on selles, et osalise vaste tüübiga märksõnad võivad otsinguterminitele siiski kitsamalt vastata. Näiteks kui keegi kasutas otsinguterminit „lillad lilled“ ja teie määratud osalise vastega märksõna lillad lilled käivitas teie reklaami, on otsingutermini vaste tüüp täpne vaste, kuigi teie reklaamirühmas on lillad lilled tegelikult osalise vastega märksõna.

Teie märksõna Kliendi otsingutermin Otsingutermini vaste tüüp Otsingutermini vaste tüübi põhjus
[lillad lilled] lillad lilled Täpne vaste Otsingutermin vastab täpselt teie täpse vastega märksõnale reklaamirühmast A.
[lillad lilled] lillad liled Täpne vaste (lähedane variant) Otsingutermin on teie reklaamirühma A täpse vastega märksõna sarnane variant (sama tähendus ja kavatsus).
"lillad lilled" lillad lilled Täpne vaste Otsingutermin vastab täpselt teie reklaamirühma B fraasivastega märksõnale.
"lillad lilled" tasuta lillad lilled Fraasivaste Otsingutermin sisaldab teie fraasivastega märksõna reklaamirühmast B.
"lillad lilled" tasuta lillad lilled Fraasivaste (lähedane variant) Otsingutermin on reklaamirühma B fraasivastega märksõna sarnane variant (sama tähendus ja kavatsus).
lillad lilled lillad lilled Täpne vaste Otsingutermin vastab täpselt teie reklaamirühma C osalise vastega märksõnale.
lillad lilled tasuta lillad lilled Fraasivaste Otsingutermin sisaldab teie reklaamirühma C osalise vastega märksõna.
lillad lilled roosad lilled Osaline vaste Otsingutermin on teie reklaamirühma C osalise vastega märksõna variatsioon.
Märkus. Dünaamiliste otsingureklaamide ja Shoppingu sihtimine ei kasuta märksõnu. Otsinguterminite aruandes ei tagasta dünaamiliste otsingureklaamide või Shoppingu sihtmärkidega vastendatud terminid märksõnade väljal märksõna ja vaste tüübi väljal kuvatakse „Täpne vaste”.

Märksõnade haldamine otsinguterminite andmete põhjal

Otsinguterminite andmete abil saate märksõnade osas teha muudatusi, mis aitavad teie reklaamide toimivust paremaks muuta. Anname teile mõne idee, kuidas seda teha.

 • Kui otsingutermin ei ole teie pakutavate toodete ja teenuste jaoks asjakohane, siis lisage see negatiivse märksõnana. Kui lisate ebaolulised otsinguterminid negatiivsete märksõnadena, aitab see hoida ära teie reklaami esitamise inimestele, kes otsivad midagi, mida te ei müü. Kui müüte näiteks prilliklaase ja märkate, et teie reklaame käivitab otsingutermin „veiniklaasid“, võiksite sõna „vein“ negatiivse märksõnana lisada.
 • Muutke oma olemasolevate märksõnade vaste tüüpi (nt osalist, fraasi-, täpset või negatiivset vastet). Veerg „Vaste tüüp“ võib aidata teil mõista, kuidas märksõna vaste tüüp mõjutab teie reklaami toimivust.
 • Soovitame kasutada nutikat pakkumist, mis määrab kontekstipõhistest signaalidest lähtudes eraldi pakkumised iga oksjoni jaoks ja aitab teil toimivust maksimeerida.

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false