Σχετικά με την αναφορά όρων αναζήτησης

Χρησιμοποιήστε την αναφορά όρων αναζήτησης, για να δείτε την απόδοση των διαφημίσεών σας, όταν ενεργοποιήθηκαν από πραγματικές αναζητήσεις εντός του Δικτύου αναζήτησης. Αυτό το άρθρο περιγράφει την αναφορά όρων αναζήτησης και πώς να τη χρησιμοποιείτε.

Για οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προβάλετε και να κατανοήσετε την αναφορά όρων αναζήτησης, μεταβείτε στο άρθρο Προβολή της αναφοράς όρων αναζήτησης.

Οφέλη

Χρησιμοποιήστε την αναφορά όρων αναζήτησης, για να εντοπίσετε νέους όρους αναζήτησης με μεγάλες πιθανότητες ενεργοποίησης και να τους προσθέσετε στη λίστα λέξεων-κλειδιών. Αναζητήστε όρους αναζήτησης που δεν είναι αρκετά συναφείς με την επιχείρησή σας και προσθέστε τους ως αρνητικές λέξεις-κλειδιά. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε δαπάνες που προκύπτουν από την εμφάνιση της διαφήμισής σας σε χρήστες οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τη διαφήμισή σας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός όρου αναζήτησης και μιας λέξης-κλειδιού; Όρος αναζήτησης είναι η λέξη ή το σύνολο λέξεων που καταχωρίζει ένας πελάτης κατά την αναζήτηση στο Google.com ή σε έναν από τους ιστοτόπους του Δικτύου αναζήτησης. Λέξη-κλειδί είναι η λέξη ή το σύνολο λέξεων που δημιουργούν οι διαφημιζόμενοι της Google για μια συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων, προκειμένου να στοχεύσουν τις διαφημίσεις σας σε πελάτες.

Παράδειγμα

Ο Δημήτρης ψάχνει στο διαδίκτυο, για να αγοράσει ένα μπουκέτο λουλούδια για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Πληκτρολογεί "κόκκινα τριαντάφυλλα" στο πλαίσιο αναζήτησης, στο Google.com. Τα "κόκκινα τριαντάφυλλα" είναι ο όρος αναζήτησης. Ας υποθέσουμε ότι είστε ο ιδιοκτήτης ενός ανθοπωλείου στο διαδίκτυο. Επειδή έχετε συμπεριλάβει τη λέξη "τριαντάφυλλα" ως λέξη-κλειδί στην καμπάνια σας στο Google Ads, η διαφήμισή σας μπορεί να είναι κατάλληλη για προβολή στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης του Δημήτρη.

Τρόπος λειτουργίας

Η αναφορά όρων αναζήτησης είναι μια λίστα όρων αναζήτησης τους οποίους χρησιμοποίησε ένας σημαντικός αριθμός χρηστών και αυτό οδήγησε στην εμφάνιση της διαφήμισής σας. Ανάλογα με τις επιλογές αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών, οι όροι αναζήτησης της λίστας αυτής ενδέχεται να διαφέρουν από τη λίστα των λέξεων-κλειδιών.

Η στήλη Τύπος αντιστοίχισης σας δείχνει πόσο άμεση είναι η συσχέτιση ανάμεσα στις πραγματικές λέξεις-κλειδιά του λογαριασμού σας και τους όρους αναζήτησης που ενεργοποίησαν τις διαφημίσεις σας στο Google. Βλέποντας ποιοι συγκεκριμένοι τύποι αντιστοίχισης λειτουργούν σωστά για ποιες λέξεις-κλειδιά και αναζητήσεις, μπορείτε να βελτιώσετε τους τύπους αντιστοίχισης για όλες τις λέξεις-κλειδιά, έτσι ώστε η διαφήμισή σας να εμφανίζεται μόνο με τις κατάλληλες αναζητήσεις. Στη στήλη Λέξη-κλειδί βλέπετε ποιες από τις λέξεις-κλειδιά αντιστοιχούσαν στον όρο αναζήτησης ενός χρήστη και ενεργοποίησαν τη διαφήμισή σας. Αυτή η στήλη δεν εμφανίζεται από προεπιλογή. Για να μάθετε πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις στήλες, μεταβείτε στην Προβολή της αναφοράς όρων αναζήτησης.

Πώς καθορίζεται ο τύπος αντιστοίχισης του όρου αναζήτησης

Για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε πώς καθορίζεται ο τύπος αντιστοίχισης του όρου αναζήτησης, θα χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Ομάδα διαφημίσεων Λέξη-κλειδί
Ομάδα διαφημίσεων Α Λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης [μοβ λουλούδια]
Ομάδα διαφημίσεων Β Λέξη-κλειδί αντιστοίχισης φράσης "μοβ λουλούδια"
Ομάδα διαφημίσεων Γ Λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης μοβ λουλούδια

Έχοντας υπόψη αυτές τις ομάδες διαφημίσεων και λέξεις-κλειδιά, θα χρησιμοποιήσουμε τον ακόλουθο πίνακα, για να σας δείξουμε πώς οι διάφοροι όροι αναζήτησης που ενεργοποίησαν τις διαφημίσεις σας στο Google σχετίζονται με τις λέξεις-κλειδιά. Λάβετε υπόψη ότι όταν ο τύπος αντιστοίχισης του όρου αναζήτησης είναι μια κοντινή παραλλαγή, αυτό θα υποδεικνύεται στη στήλη Τύπος αντιστοίχισης. Οι κοντινές παραλλαγές μπορούν να περιλαμβάνουν ορθογραφικά λάθη, μορφές ενικού και πληθυντικού, ακρωνύμια, παραλλαγές ίδιας ρίζας (όπως δάπεδο και επιδαπέδιο), συντομεύσεις, τόνους, καθώς και παραλλαγές των όρων λέξης-κλειδιού που έχουν την ίδια σημασία.

Λάβετε υπόψη ότι ένας τύπος αντιστοίχισης όρου αναζήτησης που περιλαμβάνεται στην αναφορά ενδέχεται να μην είναι ο ίδιος με τον τύπο αντιστοίχισης που έχετε επιλέξει για τη λέξη-κλειδί η οποία ενεργοποίησε τις διαφημίσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή οι λέξεις-κλειδιά με ευρύτερους τύπους αντιστοίχισης μπορούν να αντιστοιχίζονται κανονικά με όρους αναζήτησης με πιο περιορισμένους τρόπους. Για παράδειγμα, αν κάποιος χρήστης αναζήτησε μοβ λουλούδια και η λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης μοβ λουλούδια ενεργοποίησε τη διαφήμισή σας, ο τύπος αντιστοίχισης του όρου αναζήτησης θα είναι ο τύπος ακριβούς αντιστοίχισης, παρόλο που στην ομάδα διαφημίσεων τα μοβ λουλούδια είναι λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης.

Οι μετρήσεις απόδοσης στην αναφορά όρων αναζήτησης ενδέχεται να διαφέρουν από τα δεδομένα σε άλλες αναφορές Google Ads καθώς στη συγκεκριμένη αναφορά παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα για ερωτήματα που τηρούν τα όρια απορρήτου της Google.
Λέξη-κλειδί Όρος αναζήτησης του πελάτη Τύπος αντιστοίχισης του όρου αναζήτησης Αιτιολόγηση τύπου αντιστοίχισης του όρου αναζήτησης
[μοβ λουλούδια] μοβ λουλούδια Ακριβής αντιστοίχιση Ο όρος αναζήτησης αντιστοιχεί ακριβώς στη λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης από την ομάδα διαφημίσεων A.
[μοβ λουλούδια] μοβ λουλλούδια Ακριβής αντιστοίχιση (κοντινή παραλλαγή) Ο όρος αναζήτησης είναι κοντινή παραλλαγή (ίδια έννοια και πρόθεση) της λέξης-κλειδιού ακριβούς αντιστοίχισης από την ομάδα διαφημίσεων Α.
"μοβ λουλούδια" μοβ λουλούδια Ακριβής αντιστοίχιση Ο όρος αναζήτησης αντιστοιχεί ακριβώς στη λέξη-κλειδί αντιστοίχισης φράσης από την ομάδα διαφημίσεων Β.
"μοβ λουλούδια" δωρεάν μοβ λουλούδια Αντιστοίχιση φράσης Ο όρος αναζήτησης περιέχει τη λέξη-κλειδί αντιστοίχισης φράσης από την ομάδα διαφημίσεων B.
"μοβ λουλούδια" δωρεάν μοβ λουλλούδια Αντιστοίχιση φράσης (κοντινή παραλλαγή) Ο όρος αναζήτησης είναι κοντινή παραλλαγή (ίδια έννοια και πρόθεση) της λέξης-κλειδιού αντιστοίχισης φράσης από την ομάδα διαφημίσεων Β.
μοβ λουλούδια μοβ λουλούδια Ακριβής αντιστοίχιση Ο όρος αναζήτησης αντιστοιχεί ακριβώς στη λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης από την ομάδα διαφημίσεων Γ.
μοβ λουλούδια δωρεάν μοβ λουλούδια Αντιστοίχιση φράσης Ο όρος αναζήτησης περιέχει τη λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης από την ομάδα διαφημίσεων Γ.
μοβ λουλούδια ροζ λουλούδια Ευρεία αντιστοίχιση Ο όρος αναζήτησης είναι μια παραλλαγή της λέξης-κλειδιού ευρείας αντιστοίχισης από την ομάδα διαφημίσεων Γ.
Σημείωση: Για τη στόχευση δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης και Αγορών δεν χρησιμοποιούνται λέξεις-κλειδιά. Στην αναφορά όρων αναζήτησης, τυχόν όροι που αντιστοιχούν σε στόχους δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης ή Αγορών δεν θα εμφανίζουν λέξη-κλειδί στο πεδίο λέξεων-κλειδιών και θα εμφανίζουν το στοιχείο "Ακριβής" στο πεδίο τύπου αντιστοίχισης.

Διαχείριση των λέξεων-κλειδιών με βάση τα δεδομένα όρων αναζήτησης

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα όρων αναζήτησης, για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις λέξεις-κλειδιά σας που μπορούν να έχουν θετική επίπτωση στην απόδοσή σας. Ακολουθούν μερικές ιδέες:

  • Αν ένας όρος αναζήτησης δεν είναι αρκετά συναφής με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρετε, προσθέστε τον ως αρνητική λέξη-κλειδί. Με αυτόν τον τρόπο, η διαφήμισή σας δεν θα εμφανίζεται σε άτομα που αναζητούν προϊόντα τα οποία δεν πουλάτε. Για παράδειγμα, αν πουλάτε ποτήρια νερού και βλέπετε ότι ο όρος αναζήτησης "ποτήρια κρασιού" ενεργοποιεί τις διαφημίσεις σας, είναι καλή ιδέα να προσθέσετε τον όρο "κρασί" ως αρνητική λέξη-κλειδί.
  • Επεξεργαστείτε τον τύπο αντιστοίχισης (π.χ. ευρεία, ακριβής, αρνητική αντιστοίχιση ή αντιστοίχιση φράσης) για τις υπάρχουσες λέξεις-κλειδιά. Η στήλη Τύπος αντιστοίχισης μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς επηρεάζει ο τύπος αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών την απόδοση των διαφημίσεών σας.
  • Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την Έξυπνη υποβολή προσφορών. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τη μη αυτόματη υποβολή προσφορών, μπορείτε να προσθέσετε όρους αναζήτησης υψηλής απόδοσης ως λέξεις-κλειδιά στις ομάδες διαφημίσεων. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να προσαρμόσετε και τις προσφορές σας, καθώς οι όροι αναζήτησης που εμφανίζονται στην αναφορά όρων αναζήτησης λαμβάνουν ήδη επισκεψιμότητα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας