Přehled vyhledávacích dotazů

Z přehledu vyhledávacích dotazů můžete zjistit, jak úspěšně se vaše reklamy spouštějí při skutečném vyhledávání ve Vyhledávací síti. Tento článek popisuje přehled vyhledávacích dotazů a jeho použití.

Pokyny k zobrazení přehledu a vysvětlení údajů v něm uvedených najdete v článku Zobrazení přehledu vyhledávacích dotazů.

Rozdíly mezi statistikami vyhledávacích dotazů a zájmy spotřebitelů

Statistiky zájmů spotřebitelů analyzují vyhledávací dotazy, na základě kterých se v posledních 56 dnech zobrazily vaše reklamy, seskupují je podle témat a podtémat a pro každé z nich uvádí klíčové metriky. Doporučujeme vám tuto funkci používat všude, kde je k dispozici. Budete si tak moci udělat lepší představu o zájmech svých zákazníků a využít neuspokojenou poptávku.

Údaje uvedené ve statistikách zájmů spotřebitelů a v přehledu vyhledávacích dotazů se nicméně mohou do určité míry lišit.

 • Konverze: Proces zpracování konverzí je u přehledu zájmů spotřebitelů jiný než u přehledu vyhledávacích dotazů. Kvůli prodlevě konverzí se mohou údaje uvedené na těchto dvou místech mírně lišit.
 • Vyhledávací podtémata a dotazy: Některé dotazy s malým počtem vyhledávání se v přehledech vyhledávacích dotazů neobjeví. Důvodem jsou naše standardy ochrany soukromí. Statistiky o zájmech spotřebitelů tyto málo používané dotazy zohledňují tak, že je v některých případech seskupují do příslušných podtémat nebo je shrnují do kategorie „Jiné dotazy“, aniž by je uváděly konkrétně.

Výhody

V přehledu vyhledávacích dotazů se dozvíte, která vyhledávání spouštějí vaše reklamy a jak si vedou. Může vás také inspirovat k úpravám obsahu kreativ a vstupních stránek podle toho, co vaši zákazníci hledají.

Jaký je rozdíl mezi vyhledávacím dotazem a klíčovým slovem? Vyhledávací dotaz je slovo či sousloví, které uživatel zadá při vyhledávání na Googlu nebo na stránkách ve Vyhledávací síti. Klíčové slovo je jednoslovný nebo víceslovný výraz, který inzerenti ve službě Google Ads mohou přidat k reklamní sestavě a zacílit své reklamy na správné zákazníky.

Příklad

David se chystá koupit na internetu kytici k Valentýnu. Na stránce Google do vyhledávacího pole zadá „rudé růže“. „Rudé růže“ je vyhledávací dotaz. Řekněme, že jste majitel květinářství s prodejem online a spravujete účet Google Ads. Protože jste ve své kampani Google Ads použili jako klíčové slovo „růže“, mohla by se Davidovi na stránce s výsledky vyhledávání zobrazit vaše reklama.

Zobrazení přehledu vyhledávacích dotazů

Přehled vyhledávacích dotazů zobrazíte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Na navigačním panelu vlevo klikněte na Všechny kampaně. Poté v nabídce stránek klikněte na Klíčová slova.
 3. Na seznamu v nabídce Klíčová slova klikněte na Vyhledávací dotazy.
 4. Zobrazí se vám údaje o tom, které vyhledávací dotazy byly často vyhledávány a zároveň vedly k zobrazením a kliknutím.
 5. Chcete-li přehled vyhledávacích dotazů upravit a určit, které sloupce se mají zobrazovat, klikněte na ikonu sloupce Sloupce. Sloupce můžete přidávat, odstraňovat a měnit jejich pořadí.
 6. Pokud si údaje v přehledu chcete stáhnout, klikněte na ikonu tří teček a vyberte Stáhnout.

Interpretace údajů o vyhledávacích dotazech

Interpretace sloupce Klíčové slovo

Ve sloupci Klíčové slovo je uvedeno, která z vašich klíčových slov odpovídala konkrétnímu vyhledávacímu dotazu a spustila zobrazení vaší reklamy. Tyto informace ukazují, jak vaše klíčová slova prakticky fungují, tedy jak odpovídají skutečným vyhledáváním.

Podle údajů ve sloupci Klíčové slovo můžete svůj seznam klíčových slov vylepšit. Řekněme například, že prodáváte tulipány. Podíváte se do přehledu vyhledávacích dotazů a zjistíte, že díky klíčovému slovu ve volné shodě „květiny“ se vaše reklama zobrazí, když někdo hledá rudé růže nebo fialové orchideje – tedy květiny, které neprodáváte. Takže se rozhodnete upřesnit svůj seznam klíčových slov a zaměřit ho na vyhledávací dotazy a sousloví přesněji vystihující produkty, které nabízíte, tedy tulipány.

Sloupec „Klíčové slovo“ se ve výchozím nastavení nezobrazuje. V novém prostředí Google Ads jej můžete zapnout kliknutím na ikonu sloupce Sloupce a pak na Atributy. Zaškrtněte políčko vedle položky Klíčové slovo a klikněte na tlačítko Použít.

Interpretace sloupce Typ shody

Sloupec Typ shody v přehledu vyhledávacích dotazů vám říká, jak souvisejí vyhledávací dotazy, které spustily vaše reklamy na Googlu, se skutečnými klíčovými slovy ve vašem účtu. Podle úspěšných kombinací typů shody s klíčovými slovy a vyhledáváními můžete zpřesnit typy shody pro všechna klíčová slova a lépe tak zacílit na správné zákazníky.

Tip: Upravte si přehled

Přehled můžete upravit tak, aby obsahoval seznam vyhledávacích dotazů, které vedly k zobrazení vašich reklam, a to jak pro celý účet, tak i pro jednotlivé kampaně či reklamní sestavy. V předchozí verzi AdWords jste se k této funkci dostali kliknutím na kartu Dimenze, poté na Zobrazit a nakonec výběrem možnosti Vyhledávací dotazy v rozbalovací nabídce. V novém prostředí Google Ads kliknete na ikonu přehledů ic_assessment_grey600_1x_web_24dp.png a v rozbalovací nabídce vyberete možnost Předdefinované přehledy.

Upozorňujeme, že i když lze v přehledu vyhledávacích dotazů tímto způsobem zjistit pro jednotlivá klíčová slova stejné informace, není možné přímo z přehledu klíčová slova ani vylučující klíčová slova přidávat.

Tip: Vyhledávací dotazy na partnerských webech ve Vyhledávací síti

Kromě stránek s výsledky vyhledávání se vaše reklamy na partnerských webech ve Vyhledávací síti mohou zobrazovat také na stránkách s adresářem webů nebo na dalších stránkách souvisejících s vyhledáváním uživatele. V těchto případech se mohou vyhledávací dotazy zobrazovat déle než obvykle nebo mohou mít odlišné formátování v závislosti na struktuře konkrétního webu nebo stránky.

Jak to funguje

Přehled vyhledávacích dotazů je seznam výrazů, které byly ve vyhledávání hojně využívány a vedly k zobrazení vaší reklamy. Vyhledávací dotazy v přehledu se mohou lišit od vašeho seznamu klíčových slov. Záleží totiž na možnostech shody klíčových slov, které používáte.

Ze sloupce Typ shody se dozvíte, jak blízce souvisí vyhledávací dotazy, které vedly k zobrazení reklamy na Googlu, s klíčovými slovy ve vašem účtu. Když zjistíte, které typy shody u jednotlivých klíčových slov a vyhledávacích dotazů dobře fungují, můžete je u všech svých klíčových slov upravit tak, aby se reklamy zobrazovaly jen při použití správných vyhledávacích dotazů. Ve sloupci Klíčové slovo je uvedeno, která z vašich klíčových slov odpovídala vyhledávacímu dotazu a spustila zobrazení reklamy. Tento sloupec se ve výchozím nastavení nezobrazuje. Jak upravit sloupce se dozvíte v článku Zobrazení přehledu vyhledávacích dotazů.

Jak se určuje typ shody vyhledávacího dotazu

Určování typu shody vyhledávacího dotazu vysvětlíme na následujícím příkladu:

Reklamní sestava Klíčové slovo
Reklamní sestava A Klíčové slovo v přesné shodě [rudé květiny]
Reklamní sestava B Klíčové slovo ve frázové shodě „rudé květiny“
Reklamní sestava C Klíčové slovo ve volné shodě rudé květiny

V níže uvedené tabulce si na těchto reklamních sestavách a klíčových slovech ukážeme, jak s klíčovými slovy souvisí různé vyhledávací dotazy, které spustily zobrazení vašich reklam na Googlu. Pokud je typ shody vyhledávacího dotazu blízkou variantou, bude to uvedeno ve sloupci Typ shody. Mezi blízké varianty patří překlepy, formy jednotného a množného čísla, zkratky a zkratková slova, příbuzná slova (např. podlaha a podlahář), slova lišící se pouze diakritikou a varianty klíčového slova se stejným významem.

Typ shody vyhledávacího dotazu uvedený v přehledu nemusí odpovídat typu shody vybranému u klíčového slova, které reklamy spustilo. Klíčová slova s širším typem shody totiž mohou být vyhledána i při zadání vyhledávacích dotazů s užším typem shody. Pokud například někdo hledal rudé květiny a vaše klíčové slovo ve volné shodě rudé květiny spustilo zobrazení reklamy, jednalo se o přesnou shodu, i když ve vaší reklamní sestavě jsou rudé květiny jen klíčové slovo ve volné shodě.

Klíčové slovo Vyhledávací dotaz zákazníka Typ shody vyhledávacího dotazu Důvod typu shody vyhledávacího dotazu
[rudé květiny] rudé květiny Přesná shoda Vyhledávací dotaz přesně odpovídá klíčovému slovu v přesné shodě v reklamní sestavě A.
[rudé květiny] rudé květimy Přesná shoda (blízká varianta) Vyhledávací dotaz je blízkou variantou (stejný význam a záměr) klíčového slova v přesné shodě z reklamní sestavy A.
„rudé květiny“ rudé květiny Přesná shoda Vyhledávací dotaz přesně odpovídá klíčovému slovu ve frázové shodě v reklamní sestavě B.
„rudé květiny“ rudé květiny zdarma Frázová shoda Vyhledávací dotaz obsahuje klíčové slovo ve frázové shodě z reklamní sestavy B.
„rudé květiny“ rudé květiny zdrma Frázová shoda (blízká varianta) Vyhledávací dotaz je blízkou variantou (stejný význam a záměr) klíčového slova ve frázové shodě z reklamní sestavy B.
rudé květiny rudé květiny Přesná shoda Vyhledávací dotaz přesně odpovídá klíčovému slovu ve volné shodě v reklamní sestavě C.
rudé květiny rudé květiny zdarma Frázová shoda Vyhledávací dotaz obsahuje klíčové slovo ve volné shodě z reklamní sestavy C.
rudé květiny růžové květiny Volná shoda Vyhledávací dotaz je variantou klíčového slova ve volné shodě z reklamní sestavy C.
Poznámka: Dynamické reklamy ve vyhledávání a cílení v Nákupech klíčová slova nepoužívají. V přehledu vyhledávacích dotazů bude u dotazů přiřazených k dynamickým reklamám ve vyhledávání nebo cílům v Nákupech v poli Typ shody uvedeno Přesná a pole Klíčová slova bude prázdné.

Správa klíčových slov na základě údajů o vyhledávacích dotazech

Využijte údaje o vyhledávacích dotazech k provedení změn v klíčových slovech, které mohou zlepšit výkon vašich reklam. Zde je pár nápadů:

 • Pokud vyhledávací dotaz s nabízenými produkty či službami příliš nesouvisí, můžete ho přidat jako vylučující klíčové slovo. Pokud takové nesouvisející dotazy přidáte jako vylučující klíčová slova, omezíte zobrazování reklamy lidem, kteří hledají něco jiného, než prodáváte. Jestliže například nabízíte uspořádání ohňostroje s raketami a dalšími efekty a zjistíte, že vaše reklamy spouští i vyhledávací dotaz „tenisové rakety“, můžete jako vylučující klíčové slovo přidat „tenisové“.
 • Upravte typ shody (volná, frázová, přesná nebo vylučující) u stávajících klíčových slov. Vliv typu shody klíčových slov na výkon reklam zjistíte například ze sloupce Typ shody.
 • Doporučujeme použít chytré nabídky, které zahrnují širokou škálu kontextových signálů k nastavení nabídek pro jednotlivé aukce a pomáhají maximalizovat výkon.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false