Provedení zkušebního vkladu nebo povolení inkasa

Chcete-li jako platební metodu využívat srážky z bankovního účtu (tzv. inkaso), budete účet muset ověřit. Teprve poté se vaše reklamy budou moci začít zobrazovat. Bankovní účet můžete ověřit okamžitě pomocí uživatelského ID a hesla, případně můžete provést ověření pomocí zkušebního vkladu nebo povolení inkasa. Takový postup může trvat dva až tři dny. Záleží na tom, v jaké zemi vaše firma sídlí.

Způsoby ověření v jiných zemích zobrazíte kliknutím na rozbalovací nabídku výše.

Okamžité ověření pomocí bankovního ID

V USA máte k dispozici možnost okamžitého ověření bankovního účtu, což je rychlejší možnost, která nevyžaduje provedení zkušebního vkladu. Chcete-li přidat bankovní účet a okamžitě jej ověřit, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 3. Přejděte na Platební metody a poté na Přidat platební metodu.
 4. Vyberte možnost Bankovní účet a vyplňte bankovní údaje.
 5. V levém dolním rohu vyberte možnost Primární, aby se tato platební metoda uložila jako vaše primární.
 6. Klikněte na Uložit.
 7. Po zobrazení výzvy k výběru možnosti ověření účtu zvolte možnost Ověřit okamžitě a poté klikněte na tlačítko Další.
 8. Zadejte přihlašovací ID a heslo, které používáte k přihlášení na web banky, a potvrďte, zda souhlasíte s příslušnými smluvními podmínkami.
 9. Klikněte na tlačítko Další.

Společnost Google po chvíli propojí bankovní účet s vaším účtem Google Ads a ověří jej jako platnou platební metodu. Pokud se ověření nezdaří, budete vyzváni k opětovnému zadání ID uživatele a hesla. Pokud se ověření ani poté nezdaří, můžete zvolit možnost ověření pomocí zkušebního vkladu.

Vyhledání a zadání zkušebního vkladu

Pokud se rozhodnete ověřit bankovní účet pomocí zkušebního vkladu, objeví se vám po třech až pěti pracovních dnech od přidání údajů o bankovním účtu do účtu Google Ads na bankovním účtu malý vklad. Chcete-li nalézt a zadat údaje o tomto vkladu do účtu Google Ads, postupujte takto:

 1. Prohlédněte si své bankovní záznamy a hledejte vklad od společnosti Google Inc. Částka vkladu by měla činit 1 až 10 Kč.
 2. Poznamenejte si přesnou částku.
 3. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 4. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 5. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 6. Vyhledejte svůj bankovní účet a klikněte na možnost Ověřit zkušební vklad.
 7. Zadejte do příslušného pole částku zkušebního vkladu a klikněte na Odeslat.
Přejít do Google Ads

Po zadání správné částky můžete bankovní účet začít používat jako primární platební metodu. Máte-li nastaveny automatické platby, vaše reklamy se od tohoto okamžiku začnou zobrazovat (pokud se dosud nezobrazovaly).

Neúspěšný zkušební vklad

Občas se stane, že se zkušební vklad nepodaří provést. V takovém případě obdržíte e-mail a na stránce Fakturace a platby uvidíte oznámení pod ikonou klíče Google Ads | ikona klíče [Icon].

Další informace o neúspěšných zkušebních vkladech

Existuje několik důvodů, proč zkušební vklad nemusí fungovat. Patří mezi ně například tyto:

 • Údaje o bankovním účtu nebyly správně zadány.
 • Bankovní účet již neexistuje.
 • Na bankovní účet se vztahuje omezení ohledně automatických plateb prostřednictvím bankovního účtu.

Pokud se zkušební vklad nezdařil, zkontrolujte, zda jsou zadané údaje o bankovním účtu správné. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 4. Vyhledejte svůj bankovní účet a zkontrolujte, zda jsou všechny údaje uvedeny správně.
 5. Klikněte na odkaz, který se týká vaší situace: Údaje o bankovním účtu jsou správné.
  1. Kontaktujte banku a zjistěte, zda se na účet nevztahují omezení, která by znemožňovala využití automatických plateb prostřednictvím bankovního účtu. Banka může tento typ plateb označovat rovněž jako platby prostřednictvím inkasa.
  2. Až se ujistíte, že váš bankovní účet v současnosti povoluje automatické platby, kontaktujte nás a požádejte, abychom znovu zkusili vložit zkušební vklad.
  Údaje o bankovním účtu jsou chybné

  Bankovní účet budete muset znovu přidat jako novou platební metodu. Postup:

  1. Na stránce Platební metody klikněte na možnost Přidat novou platební metodu.
  2. Zadejte údaje pro vaši platební metodu a v levém dolním rohu vyberte možnost Primární, čímž nastavení uložíte jako primární platební metodu. 
  3. Klikněte na Uložit.
  4. Až na právě přidaný bankovní účet obdržíte zkušební vklad, proveďte jeho ověření.
  5. Později můžete nesprávný bankovní účet ze svého účtu odstranit tak, že kliknete na odkaz Platební metody a poté na možnost Odstranit.
Přejít do Google Ads

Tisk a odeslání povolení inkasa

Až do účtu Google Ads přidáte údaje o bankovním účtu, bude nutné vytisknout povolení inkasa a odeslat nám je. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na stránce https://ads.google.com.
  • Poznámka: Pokud používáte účet správce, přihlaste se do klientského účtu přímo.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 4. Vyhledejte svůj bankovní účet.
 5. Klikněte na příkaz Vytisknout povolení inkasa.
 6. Z bezpečnostních důvodů bude nutné znovu zadat údaje o bankovním účtu.
 7. Vytištěné povolení podepište a uveďte datum.
 8. Podepsané a datem opatřené povolení inkasa doručte do své banky ke zpracování. Doba zpracování závisí na bance. V závislosti na postupech banky mohou v bance povolení inkasa orazítkovat, část odtrhnout a povolení vám vrátit. V takovém případě nám zašlete orazítkované povolení inkasa podle pokynů uvedených v dokumentu, případně nám prostřednictvím formuláře povolení inkasa zašlete naskenovanou kopii. Banka nám rovněž může zaslat povolení inkasa přímo.
Přejít do Google Ads

Doba zpracování

Poté, co obdržíme povolení inkasa, trvá jeho zpracování obvykle pět pracovních dnů. Až povolení zpracujeme, zašleme vám e-mail a vaše reklamy se začnou zobrazovat (pokud tomu tak již nebylo).

Pokud jsme povolení inkasa neobdrželi nebo nemohli zpracovat do 14 dnů od přidání bankovního účtu, sdělíme vám tuto skutečnost e-mailem. V takovém případě nám povolení inkasa zašlete znovu podle příslušných pokynů, případně nám je odešlete prostřednictvím formuláře povolení inkasa.

Mezi důvody, kvůli kterým nelze povolení inkasa zpracovat, patří nečitelné dokumenty nebo chybějící či nesprávné údaje.

Kontrola stavu povolení inkasa

Stav povolení inkasa si můžete kdykoli zkontrolovat. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na stránce https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 4. Vyhledejte svůj bankovní účet. Zobrazí se jedno z následujících oznámení:
  • Ještě jsme neobdrželi či nezpracovali povolení inkasa: Povolení inkasa jsme buď ještě neobdrželi, nebo jsme jej ještě nezpracovali. Pokud uplynulo více než 10 dní, zašlete nám povolení inkasa znovu.
  • Neplatné údaje o účtu: Zadané údaje o bankovním účtu nejsou správné. Obraťte se na svou banku, ověřte tyto údaje a potom je zadejte znovu. Poté vytvořte další povolení inkasa a zašlete nám je.
Přejít do Google Ads

Schválení zplnomocnění

Až do účtu Google Ads zadáte informace o bankovním účtu, budete v něm vyzváni ke schválení zplnomocnění.

Tisk kopie zplnomocnění

Zplnomocnění si můžete kdykoli vytisknout. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na stránce https://ads.google.com.
  • Poznámka: Pokud používáte účet správce, přihlaste se do klientského účtu přímo.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 4. Vyhledejte svůj bankovní účet.
 5. Klikněte na Stáhnout zplnomocnění.
Přejít do Google Ads

Vyhledání a zadání zkušebního vkladu

Váš bankovní účet bude ověřen pomocí zkušebního vkladu. Zhruba po třech až pěti pracovních dnech od přidání údajů o bankovním účtu do účtu Google Ads se vám na daném bankovním účtu objeví malý vklad. Chcete-li nalézt a zadat údaje o tomto vkladu do účtu Google Ads, postupujte takto:

 1. Prohlédněte si své bankovní záznamy a hledejte vklad od společnosti Google Inc. Částka vkladu by měla činit 1 až 10 Kč.
 2. Poznamenejte si přesnou částku.
 3. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 4. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 5. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 6. Vyhledejte svůj bankovní účet a klikněte na možnost Ověřit zkušební vklad.
 7. Zadejte do příslušného pole částku zkušebního vkladu a klikněte na Odeslat.
Přejít do Google Ads

Po zadání správné částky můžete bankovní účet začít používat jako primární platební metodu. Máte-li nastaveny automatické platby, vaše reklamy se od tohoto okamžiku začnou zobrazovat (pokud se dosud nezobrazovaly).

Neúspěšný zkušební vklad

Občas se stane, že se zkušební vklad nepodaří provést. V takovém případě obdržíte e-mail a na stránce Fakturace a platby uvidíte oznámení – pod ikonou klíče Google Ads | ikona klíče [Icon].

Další informace o neúspěšných zkušebních vkladech

Existuje několik důvodů, proč zkušební vklad nemusí fungovat. Patří mezi ně například tyto:

 • Údaje o bankovním účtu nebyly správně zadány.
 • Bankovní účet již neexistuje.
 • Na bankovní účet se vztahuje omezení ohledně automatických plateb prostřednictvím bankovního účtu.

Pokud se zkušební vklad nezdařil, zkontrolujte, zda jsou zadané údaje o bankovním účtu správné. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 4. Vyhledejte svůj bankovní účet a zkontrolujte, zda jsou všechny údaje uvedeny správně.
 5. Klikněte na odkaz, který se týká vaší situace: Údaje o bankovním účtu jsou správné.
  1. Kontaktujte banku a zjistěte, zda se na účet nevztahují omezení, která by znemožňovala využití automatických plateb prostřednictvím bankovního účtu. Banka může tento typ plateb označovat rovněž jako platby prostřednictvím inkasa.
  2. Až se ujistíte, že váš bankovní účet v současnosti povoluje automatické platby, kontaktujte nás a požádejte, abychom znovu zkusili vložit zkušební vklad.
  Údaje o bankovním účtu jsou chybné

  Bankovní účet budete muset znovu přidat jako novou platební metodu. Postup:

  1. Na stránce Platební metody klikněte na možnost Přidat novou platební metodu.
  2. Zadejte údaje o platební metodě a v levém dolním rohu vyberte možnost Primární, aby se tato platební metoda uložila jako vaše primární.
  3. Klikněte na Uložit.
  4. Až na právě přidaný bankovní účet obdržíte zkušební vklad, proveďte jeho ověření.
  5. Později můžete nesprávný bankovní účet ze svého účtu odstranit tak, že kliknete na odkaz Platební metody a poté na možnost Odstranit.
Přejít do Google Ads

Chcete-li jako platební metodu využívat srážky z bankovního účtu (tzv. inkaso), budete účet muset ověřit. Teprve poté se vaše reklamy budou moci začít zobrazovat.

 1. Při přidávání bankovního účtu budete požádáni o poskytnutí souhlasu se strháváním příslušných částek z vašeho bankovního účtu na základě zplnomocnění (prostřednictvím tzv. formuláře pro povolení inkasa).
 2. Pak bude nutné ověřit vlastnictví daného účtu pomocí zkušebního vkladu, což obvykle trvá tři až pět dnů. Tento postup je nutný k ochraně bankovního účtu před neoprávněným přístupem.  

Způsoby ověření v jiných zemích zobrazíte pomocí rozbalovací nabídky výše.

Schválení zplnomocnění

Až do účtu Google Ads zadáte informace o bankovním účtu, budete v něm vyzváni ke schválení zplnomocnění.

Tisk kopie zplnomocnění pro vlastní potřeby

Zplnomocnění si můžete kdykoli vytisknout. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na stránce https://ads.google.com.
  • Poznámka: Pokud používáte účet správce, přihlaste se do klientského účtu přímo.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 4. Vyhledejte svůj bankovní účet.
 5. Klikněte na Stáhnout zplnomocnění.
Přejít do Google Ads

Vyhledání a zadání zkušebního vkladu

Po schválení zplnomocnění bude váš bankovní účet ověřen pomocí zkušebního vkladu. Na bankovním účtu se vám po třech až pěti pracovních dnech od přidání údajů o bankovním účtu do účtu Google Ads objeví malý vklad. Chcete-li nalézt a zadat údaje o tomto vkladu do účtu Google Ads, postupujte takto:

 1. Prohlédněte si své bankovní záznamy a hledejte vklad od společnosti Google. Částka vkladu by měla činit maximálně 30 Kč.
 2. Poznamenejte si přesnou částku.
 3. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 4. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 5. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 6. Vyhledejte svůj bankovní účet a klikněte na možnost Ověřit zkušební vklad.
 7. Zadejte do příslušného pole částku zkušebního vkladu a klikněte na Odeslat.
Přejít do Google Ads

Po zadání správné částky můžete bankovní účet začít používat jako primární platební metodu. Máte-li nastaveny automatické platby, vaše reklamy se od tohoto okamžiku začnou zobrazovat (pokud se dosud nezobrazovaly).

Neúspěšný zkušební vklad

Občas se stane, že se zkušební vklad nepodaří provést. V takovém případě obdržíte e-mail a na stránce Fakturace a platby uvidíte oznámení – pod ikonou klíče Google Ads | ikona klíče [Icon].

 

Další informace o neúspěšných zkušebních vkladech

Existuje několik důvodů, proč zkušební vklad nemusí fungovat. Patří mezi ně například tyto:

 • Údaje o bankovním účtu nebyly správně zadány.
 • Bankovní účet již neexistuje.
 • Na bankovní účet se vztahuje omezení ohledně automatických plateb prostřednictvím bankovního účtu.

Pokud se zkušební vklad nezdařil, zkontrolujte, zda jsou zadané údaje o bankovním účtu správné. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 4. Vyhledejte svůj bankovní účet a zkontrolujte, zda jsou všechny údaje uvedeny správně.
 5. Klikněte na odkaz, který se týká vaší situace: Údaje o bankovním účtu jsou správné.
  1. Kontaktujte banku a zjistěte, zda se na účet nevztahují omezení, která by znemožňovala využití automatických plateb prostřednictvím bankovního účtu. Banka může tento typ plateb označovat rovněž jako platby prostřednictvím inkasa.
  2. Až se ujistíte, že váš bankovní účet v současnosti povoluje automatické platby, kontaktujte nás a požádejte, abychom znovu zkusili vložit zkušební vklad.
  Údaje o bankovním účtu jsou chybné

  Bankovní účet budete muset znovu přidat jako novou platební metodu. Postup:

  1. Na stránce Platební metody klikněte na možnost Přidat novou platební metodu.
  2. Zadejte údaje o platební metodě a v levém dolním rohu vyberte možnost Primární, aby se tato platební metoda uložila jako vaše primární.
  3. Klikněte na Uložit.
  4. Až na právě přidaný bankovní účet obdržíte zkušební vklad, proveďte jeho ověření.
  5. Později můžete nesprávný bankovní účet ze svého účtu odstranit tak, že kliknete na odkaz Platební metody a poté na možnost Odstranit.
Přejít do Google Ads

Chcete-li jako platební metodu využívat srážky z bankovního účtu (tzv. inkaso), budete účet muset ověřit. Teprve poté se vaše reklamy budou moci začít zobrazovat.

 1. Při přidávání bankovního účtu budete požádáni o poskytnutí souhlasu se strháváním příslušných částek z vašeho bankovního účtu na základě zplnomocnění (prostřednictvím tzv. formuláře pro povolení inkasa).
 2. Pak bude nutné ověřit vlastnictví daného účtu pomocí zkušebního vkladu, což obvykle trvá tři až pět dnů. Tento postup je nutný k ochraně bankovního účtu před neoprávněným přístupem.  

Způsoby ověření v jiných zemích zobrazíte pomocí rozbalovací nabídky výše.

Schválení zplnomocnění

Až do účtu Google Ads zadáte informace o bankovním účtu, budete v něm vyzváni ke schválení zplnomocnění.

Tisk kopie zplnomocnění pro vlastní potřeby

Zplnomocnění si můžete kdykoli vytisknout. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na stránce https://ads.google.com.
  • Poznámka: Pokud používáte účet správce, přihlaste se do klientského účtu přímo.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 4. Vyhledejte svůj bankovní účet.
 5. Klikněte na Stáhnout zplnomocnění.
Přejít do Google Ads

Vyhledání a zadání zkušebního vkladu

Po schválení zplnomocnění bude váš bankovní účet ověřen pomocí zkušebního vkladu. Na bankovním účtu se vám po třech až pěti pracovních dnech od přidání údajů o bankovním účtu do účtu Google Ads objeví malý vklad. Chcete-li nalézt a zadat údaje o tomto vkladu do účtu Google Ads, postupujte takto:

 1. Prohlédněte si své bankovní záznamy a hledejte vklad od společnosti Google. Částka vkladu by měla činit maximálně 30 Kč.
 2. Poznamenejte si přesnou částku.
 3. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 4. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 5. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 6. Vyhledejte bankovní účet a klikněte na Opravit.
 7. Do příslušného pole zadejte částku zkušebního vkladu a klikněte na Ověřit.
Přejít do Google Ads

Po zadání správné částky můžete bankovní účet začít používat jako primární platební metodu. Máte-li nastaveny automatické platby, vaše reklamy se od tohoto okamžiku začnou zobrazovat (pokud se dosud nezobrazovaly).

Neúspěšný zkušební vklad

Občas se stane, že se zkušební vklad nepodaří provést. V takovém případě obdržíte e-mail a na stránce Fakturace a platby uvidíte oznámení – pod ikonou klíče Google Ads | ikona klíče [Icon].

 

 

Další informace o neúspěšných zkušebních vkladech

Existuje několik důvodů, proč zkušební vklad nemusí fungovat. Patří mezi ně například tyto:

 • Údaje o bankovním účtu nebyly správně zadány.
 • Bankovní účet již neexistuje.
 • Na bankovní účet se vztahuje omezení ohledně automatických plateb prostřednictvím bankovního účtu.

Pokud se zkušební vklad nezdařil, zkontrolujte, zda jsou zadané údaje o bankovním účtu správné. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace.
 3. Klikněte na odkaz Platební metody na levé straně.
 4. Vyhledejte svůj bankovní účet a zkontrolujte, zda jsou všechny údaje uvedeny správně.
 5. Klikněte na odkaz, který se týká vaší situace: Údaje o bankovním účtu jsou správné.
  1. Kontaktujte banku a zjistěte, zda se na účet nevztahují omezení, která by znemožňovala využití automatických plateb prostřednictvím bankovního účtu. Banka může tento typ plateb označovat rovněž jako platby prostřednictvím inkasa.
  2. Až se ujistíte, že váš bankovní účet v současnosti povoluje automatické platby, kontaktujte nás a požádejte, abychom znovu zkusili vložit zkušební vklad.
  Údaje o bankovním účtu jsou chybné

  Bankovní účet budete muset znovu přidat jako novou platební metodu. Postup:

  1. Na stránce Platební metody klikněte na možnost Přidat novou platební metodu.
  2. Zadejte údaje o platební metodě a v levém dolním rohu vyberte možnost Primární, aby se tato platební metoda uložila jako vaše primární.
  3. Klikněte na Uložit.
  4. Až na právě přidaný bankovní účet obdržíte zkušební vklad, proveďte jeho ověření.
  5. Později můžete nesprávný bankovní účet ze svého účtu odstranit tak, že kliknete na odkaz Platební metody a poté na možnost Odstranit.
Přejít do Google Ads

Poznámka

Nepodařilo se nám určit vaši fakturační zemi.

Informace o inkasu pro svou zemi zobrazíte výběrem příslušné země v rozbalovací nabídce nahoře. Pomocí této nabídky si také můžete prohlédnout informace o inkasu v jiných zemích.

Není-li vaše země v seznamu uvedena, znamená to, že v této zemi inkaso nepodporujeme.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false