Потвърждаване чрез пробен депозит или пълномощно за директен дебит

 

За да използвате банковата си сметка като начин на плащане (известен също като директен дебит), трябва да я потвърдите, преди рекламите Ви да могат да започнат да се показват. Можете веднага да направите това посредством потребителското име и паролата за достъп до сметката Ви или чрез пробен депозит или пълномощно за директен дебит, за които са нужни от два до три дни в зависимост от това, къде се намира бизнесът Ви.

Ако искате да видите процедурата за друга държава, кликнете върху падащото меню по-горе.

Незабавно потвърждаване с потребителските данни за банката Ви

В САЩ имате възможност веднага да потвърдите банковата си сметка, което е по-бързо и не изисква пробен депозит. Изпълнете следните стъпки, за да добавите банкова сметка и незабавно да направите потвърждаването чрез банката си:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане отстрани и след това – върху Добавяне на нов начин на плащане.
 4. Изберете Банкова сметка и попълнете данните за нея.
 5. За да я направите основeн начин на плащане, изберете Основен от долния ляв ъгъл.
 6. Кликнете върху Запазване.
 7. Когато бъдете подканени да изберете как искате да потвърдите сметката си, изберете Незабавно потвърждаване, след което кликнете върху Следващ.
 8. Въведете потребителското име и паролата, които използвате за влизане в уебсайта на банката си, и приемете предоставените Общи условия.
 9. Кликнете върху Напред.

След няколко секунди Google ще свърже банковата Ви сметка с профила Ви в Google Ads и ще потвърди, че е валиден начин на плащане. Ако потвърждаването е неуспешно, ще бъдете подканени да въведете потребителското си име и парола отново. Ако операцията продължава да е неуспешна, можете да изберете потвърждаване чрез пробен депозит.

Намиране и въвеждане на пробен депозит

Ако решите да потвърдите банковата си сметка чрез пробен депозит, ще забележите в нея малък депозит в рамките на около 3 до 5 работни дни, след като добавите данните за банковата си сметка в профила си в Google Ads. Изпълнете следните стъпки, за да намерите и въведете информацията за този депозит в профила си в Google Ads.

 1. Прегледайте банковите си операции и потърсете депозит от Google Inc. Размерът му трябва да е между 0,23 и 1,73 лв.
 2. Когато го намерите, отбележете си точната му сума.
 3. Влезте в профила си в Google Ads.
 4. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 5. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 6. Намерете банковата си сметка и кликнете върху Потвърждаване на пробен депозит.
 7. Въведете сумата на пробния депозит в съответното поле и кликнете върху Изпращане.
Вход в Google Ads

След като въведете правилната сума, можете да започнете да използвате банковата си сметка като основен начин на плащане. Ако сте избрали настройката за автоматично плащане, рекламите Ви ще започнат да се показват от този момент, ако това още не е станало.

Неуспешни пробни депозити

Понякога опитът ни да извършим пробен депозит не е успешен. В такъв случай ще получите имейл и ще видите известие на страниците си Таксуване и плащания под иконата за инструменти 

Още за неуспешните пробни депозити

Има няколко причини, поради които може пробен депозит да не е успешен:

 • Данните за банковата Ви сметка са били въведени неправилно.
 • Банковата Ви сметка вече не съществува.
 • В банковата Ви сметка има ограничение срещу автоматични плащания по нея.

Ако пробният депозит не е бил успешен, моля, проверете дали предоставената от Вас информация за банковата сметка е точна. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 4. Намерете банковата си сметка и проверете дали всички данни са верни.
 5. Кликнете върху връзката, която се отнася за Вас: Данните за банковата сметка са правилни
  1. Свържете се с банката си и проверете дали върху сметката Ви няма ограничения, които не позволяват да използвате автоматични плащания по нея. Банката Ви може да нарича тези видове плащания с термина „плащания с директен дебит“.
  2. След като потвърдите, че банковата Ви сметка позволява автоматични плащания, свържете се с нас и поискайте да повторим пробния депозит.
  Данните за банковата сметка са неправилни

  Ще трябва пак да добавите банковата си сметка като нов начин на плащане. Това става по следния начин:

  1. Без да излизате от страницата Начини на плащане, кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
  2. Въведете информацията за начина си на плащане и изберете Основен от долния ляв ъгъл, за да го запазите като основен начин на плащане. 
  3. Кликнете върху Запазване.
  4. Изчакайте пробния депозит в банковата сметка, която току-що добавихте, след което го потвърдете.
  5. По-късно можете да премахнете неправилната банкова сметка, като кликнете върху връзката Начини на плащане и след това – върху Премахване, за да я заличите от профила си.
Вход в Google Ads

Отпечатване и изпращане на пълномощното Ви за директен дебит

След като добавите данните за банковата си сметка към профила си в Google Ads, ще трябва да отпечатате и изпратите пълномощното си за директен дебит, като изпълните следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 4. Намерете банковата си сметка.
 5. Кликнете върху Отпечатване на пълномощното за директен дебит.
 6. От съображения за сигурност трябва да въведете отново данните за банковата си сметка.
 7. Подпишете и поставете дата на отпечатаното пълномощно.
 8. Занесете подписаното си и с поставена дата пълномощно за директен дебит за обработка в банката, с която работите. Времето за обработка зависи от нея. В зависимост от процедурите, които използва, тя може да го подпечата, да откъсне част от него и да Ви го върне. В такъв случай ни изпратете подпечатаното пълномощно за директен дебит съгласно указанията, посочени в самия документ, или посредством този формуляр за упълномощаване на директен дебит в сканирана форма. Друга възможност е банката Ви да ни го изпрати директно.
Вход в Google Ads

Време за обработка

След като получим пълномощното Ви за директен дебит, обработката му обикновено отнема пет работни дни. Когато приключим, ще Ви изпратим имейл и в обичайния случай рекламите Ви ще започнат да се показват, ако това все още не е станало.

Ако не получим или не успеем да обработим пълномощното Ви за директен дебит до 14 дни, след като сте добавили банкова сметка, ще Ви уведомим за това по имейл. В такъв случай, моля, изпратете отново пълномощното, като изпълните инструкциите, или чрез формуляра ни за тази цел.

Причините да не успеем да обработим пълномощното Ви за директен дебит включват нечетливи документи, липсващи данни или неточна информация.

Проверка на състоянието на пълномощното Ви за директен дебит

Можете да проверите състоянието на пълномощното си за директен дебит по всяко време. Трябва само да изпълните следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 4. Намерете банковата си сметка. Ще се покаже едно от следните известия:
  • Още не сме получили или обработили пълномощното Ви: Или не сме получили, или не сме обработили пълномощното Ви за директен дебит. Ако са изминали поне десет дни, моля, изпратете го отново.
  • Невалидни данни за сметката: Въвели сте невярна информация за банковата си сметка. Моля, свържете се с банката си, за да потвърдите тези данни, след което ги въведете отново. След това създайте друго пълномощно за директен дебит и ни го изпратете.
Вход в Google Ads

Нареждане за директен дебит

Когато добавите данните за банковата си сметка в профила си в Google Ads, ще бъдете подканени да дадете съгласие за нареждане за директен дебит в рамките на този профил.

Отпечатване на копие на нареждането за директен дебит

Можете да отпечатате копие на нареждането за директен дебит по всяко време. Трябва само да изпълните следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 4. Намерете банковата си сметка.
 5. Кликнете върху Изтегляне на нареждането.
Вход в Google Ads

Намиране и въвеждане на пробен депозит

Банковата Ви сметка ще бъде потвърдена чрез пробен депозит. В рамките на около 3 до 5 дни, след като сте добавили данните за банковата си сметка в профила си в Google Ads, ще видите в сметката си малък депозит. Изпълнете следните стъпки, за да намерите и въведете информацията за този депозит в профила си в Google Ads.

 1. Прегледайте банковите си операции и потърсете депозит от Google Inc. Размерът му трябва да е между 0,23 и 1,73 лв.
 2. Когато го намерите, отбележете си точната му сума.
 3. Влезте в профила си в Google Ads.
 4. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 5. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 6. Намерете банковата си сметка и кликнете върху Потвърждаване на пробен депозит.
 7. Въведете сумата на пробния депозит в съответното поле и кликнете върху Изпращане.
Вход в Google Ads

След като въведете правилната сума, можете да започнете да използвате банковата си сметка като основен начин на плащане. Ако сте избрали настройката за автоматично плащане, рекламите Ви ще започнат да се показват от този момент, ако това още не е станало.

Неуспешни пробни депозити

Понякога опитът ни да извършим пробен депозит не е успешен. В такъв случай ще получите имейл и ще видите известие на страниците си Таксуване и плащания под иконата за инструменти 

Още за неуспешните пробни депозити

Има няколко причини, поради които може пробен депозит да не е успешен:

 • Данните за банковата Ви сметка са били въведени неправилно.
 • Банковата Ви сметка вече не съществува.
 • В банковата Ви сметка има ограничение срещу автоматични плащания по нея.

Ако пробният депозит не е бил успешен, моля, проверете дали предоставената от Вас информация за банковата сметка е точна. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 4. Намерете банковата си сметка и проверете дали всички данни са верни.
 5. Кликнете върху връзката, която се отнася за Вас: Данните за банковата сметка са правилни
  1. Свържете се с банката си и проверете дали върху сметката Ви няма ограничения, които не позволяват да използвате автоматични плащания по нея. Банката Ви може да нарича тези видове плащания с термина „плащания с директен дебит“.
  2. След като потвърдите, че банковата Ви сметка позволява автоматични плащания, свържете се с нас и поискайте да повторим пробния депозит.
  Данните за банковата сметка са неправилни

  Ще трябва пак да добавите банковата си сметка като нов начин на плащане. Това става по следния начин:

  1. Без да излизате от страницата Начини на плащане, кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
  2. Въведете информацията за начина си на плащане и изберете Основен от долния ляв ъгъл, за да го запазите като основен начин на плащане. 
  3. Кликнете върху Запазване.
  4. Изчакайте пробния депозит в банковата сметка, която току-що добавихте, след което го потвърдете.
  5. По-късно можете да премахнете неправилната банкова сметка, като кликнете върху връзката Начини на плащане и след това – върху Премахване, за да я заличите от профила си.
Вход в Google Ads

За да използвате банковата си сметка като начин на плащане (известен също като директен дебит), трябва да я потвърдите, преди рекламите Ви да могат да започнат да се показват. 

 1. Когато добавяте банкова сметка, ще бъдете помолени да предоставите разрешение сметката Ви да бъде таксувана, като дадете съгласие за нареждането за директен дебит (известно също и като формуляр за пълномощно за директен дебит). 
 2. След това трябва да потвърдите, че сте собственик на банковата сметка посредством пробен депозит, което обикновено отнема от 3 до 5 дни. Тази стъпка е необходима, за да защитим банковата Ви сметка от неупълномощен достъп.  

Ако искате да видите процедурата за друга държава, използвайте падащото меню по-горе.

Нареждане за директен дебит

Когато добавите данните за банковата си сметка в профила си в Google Ads, ще бъдете подканени да дадете съгласие за нареждане за директен дебит в рамките на този профил.

Отпечатване на копие на нареждането за директен дебит за документацията Ви

Можете да отпечатате копие на нареждането за директен дебит по всяко време. Трябва само да изпълните следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 4. Намерете банковата си сметка.
 5. Кликнете върху Изтегляне на нареждането.
Вход в Google Ads

Намиране и въвеждане на пробен депозит

След като приемете нареждането, банковата Ви сметка ще бъде потвърдена чрез пробен депозит. Ще забележите в нея малък депозит в рамките на около 3 до 5 работни дни, след като добавите данните за банковата си сметка в профила си в Google Ads. Изпълнете следните стъпки, за да намерите и въведете информацията за този депозит в профила си в Google Ads.

 1. Прегледайте банковите си извлечения и потърсете в тях депозит от Google. Той ще е на стойност, по-малка от 2 лв.
 2. Когато го намерите, отбележете си точната му сума.
 3. Влезте в профила си в Google Ads.
 4. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 5. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 6. Намерете банковата си сметка и кликнете върху Потвърждаване на пробен депозит.
 7. Въведете сумата на пробния депозит в съответното поле и кликнете върху Изпращане.
Вход в Google Ads

След като въведете правилната сума, можете да започнете да използвате банковата си сметка като основен начин на плащане. Ако сте избрали настройката за автоматично плащане, рекламите Ви ще започнат да се показват от този момент, ако това още не е станало.

Неуспешни пробни депозити

Понякога опитът ни да извършим пробен депозит не е успешен. В такъв случай ще получите имейл и ще видите известие на страниците си Таксуване и плащания под иконата за инструменти 

 

Още за неуспешните пробни депозити

Има няколко причини, поради които може пробен депозит да не е успешен:

 • Данните за банковата Ви сметка са били въведени неправилно.
 • Банковата Ви сметка вече не съществува.
 • В банковата Ви сметка има ограничение срещу автоматични плащания по нея.

Ако пробният депозит не е бил успешен, моля, проверете дали предоставената от Вас информация за банковата сметка е точна. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 4. Намерете банковата си сметка и проверете дали всички данни са верни.
 5. Кликнете върху връзката, която се отнася за Вас: Данните за банковата сметка са правилни
  1. Свържете се с банката си и проверете дали върху сметката Ви няма ограничения, които не позволяват да използвате автоматични плащания по нея. Банката Ви може да нарича тези видове плащания с термина „плащания с директен дебит“.
  2. След като потвърдите, че банковата Ви сметка позволява автоматични плащания, свържете се с нас и поискайте да повторим пробния депозит.
  Данните за банковата сметка са неправилни

  Ще трябва пак да добавите банковата си сметка като нов начин на плащане. Това става по следния начин:

  1. Без да излизате от страницата Начини на плащане, кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
  2. Въведете информацията за начина си на плащане и изберете Основен от долния ляв ъгъл, за да го запазите като основен начин на плащане. 
  3. Кликнете върху Запазване.
  4. Изчакайте пробния депозит в банковата сметка, която току-що добавихте, след което го потвърдете.
  5. По-късно можете да премахнете неправилната банкова сметка, като кликнете върху връзката Начини на плащане и след това – върху Премахване, за да я заличите от профила си.
Вход в Google Ads

За да използвате банковата си сметка като начин на плащане (известен също като директен дебит), трябва да я потвърдите, преди рекламите Ви да могат да започнат да се показват. 

 1. Когато добавяте банкова сметка, ще бъдете помолени да предоставите разрешение сметката Ви да бъде таксувана, като дадете съгласие за нареждането за директен дебит (известно също и като формуляр за пълномощно за директен дебит). 
 2. След това трябва да потвърдите, че сте собственик на банковата сметка посредством пробен депозит, което обикновено отнема от 3 до 5 дни. Тази стъпка е необходима, за да защитим банковата Ви сметка от неупълномощен достъп.  

Ако искате да видите процедурата за друга държава, използвайте падащото меню по-горе.

Нареждане за директен дебит

Когато добавите данните за банковата си сметка в профила си в Google Ads, ще бъдете подканени да дадете съгласие за нареждане за директен дебит в рамките на този профил.

Отпечатване на копие на нареждането за директен дебит за документацията Ви

Можете да отпечатате копие на нареждането за директен дебит по всяко време. Трябва само да изпълните следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 4. Намерете банковата си сметка.
 5. Кликнете върху Изтегляне на нареждането.
Вход в Google Ads

Намиране и въвеждане на пробен депозит

След като приемете нареждането, банковата Ви сметка ще бъде потвърдена чрез пробен депозит. Ще забележите в нея малък депозит в рамките на около 3 до 5 работни дни, след като добавите данните за банковата си сметка в профила си в Google Ads. Изпълнете следните стъпки, за да намерите и въведете информацията за този депозит в профила си в Google Ads.

 1. Прегледайте банковите си извлечения и потърсете в тях депозит от Google. Той трябва да е на стойност, по-малка от 2 лв.
 2. Когато го намерите, отбележете си точната му сума.
 3. Влезте в профила си в Google Ads.
 4. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 5. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 6. Намерете банковата си сметка и кликнете върху Коригиране.
 7. Въведете сумата на пробния депозит в предоставеното поле и кликнете върху Потвърждаване.
Вход в Google Ads

След като въведете правилната сума, можете да започнете да използвате банковата си сметка като основен начин на плащане. Ако сте избрали настройката за автоматично плащане, рекламите Ви ще започнат да се показват от този момент, ако това още не е станало.

Неуспешни пробни депозити

Понякога опитът ни да извършим пробен депозит не е успешен. В такъв случай ще получите имейл и ще видите известие на страниците си Таксуване и плащания под иконата за инструменти 

 

 

Още за неуспешните пробни депозити

Има няколко причини, поради които може пробен депозит да не е успешен:

 • Данните за банковата Ви сметка са били въведени неправилно.
 • Банковата Ви сметка вече не съществува.
 • В банковата Ви сметка има ограничение срещу автоматични плащания по нея.

Ако пробният депозит не е бил успешен, моля, проверете дали предоставената от Вас информация за банковата сметка е точна. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Начини на плащане встрани на страницата.
 4. Намерете банковата си сметка и проверете дали всички данни са верни.
 5. Кликнете върху връзката, която се отнася за Вас: Данните за банковата сметка са правилни
  1. Свържете се с банката си и проверете дали върху сметката Ви няма ограничения, които не позволяват да използвате автоматични плащания по нея. Банката Ви може да нарича тези видове плащания с термина „плащания с директен дебит“.
  2. След като потвърдите, че банковата Ви сметка позволява автоматични плащания, свържете се с нас и поискайте да повторим пробния депозит.
  Данните за банковата сметка са неправилни

  Ще трябва пак да добавите банковата си сметка като нов начин на плащане. Това става по следния начин:

  1. Без да излизате от страницата Начини на плащане, кликнете върху Добавяне на нов начин на плащане.
  2. Въведете информацията за начина си на плащане и изберете Основен от долния ляв ъгъл, за да го запазите като основен начин на плащане. 
  3. Кликнете върху Запазване.
  4. Изчакайте пробния депозит в банковата сметка, която току-що добавихте, след което го потвърдете.
  5. По-късно можете да премахнете неправилната банкова сметка, като кликнете върху връзката Начини на плащане и след това – върху Премахване, за да я заличите от профила си.
Вход в Google Ads

Забележка

Не успяхме да определим държавата Ви за фактуриране.

Моля, кликнете върху падащото меню по-горе, за да видите информацията за директен дебит за държавата си. Можете също да използвате това меню, за да се запознаете с информацията за директен дебит в други държави.

Ако държавата Ви не е посочена, това означава, че не поддържаме опцията за директен дебит в нея.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си