Dynamické reklamy vo vyhľadávaní

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní predstavujú najjednoduchší spôsob, ako nájsť zákazníkov, ktorí hľadajú na Googli presne to, čo ponúkate. Sú ideálne pre inzerentov s prepracovanými webmi alebo veľkým inventárom, pretože využívajú obsah webu na zacielenie reklám a pomôžu zaplniť medzery v kampaniach založených na kľúčových slovách. Aj nadpisy a vstupné stránky dynamických reklám vo vyhľadávaní sa generujú pomocou obsahu z vášho webu, takže vaše reklamy sú vždy relevantné a šetria vám čas. Vám už stačí len pridať popis kreatívy. Bez dynamických reklám vo vyhľadávaní sa aj v dôsledne spravovaných účtoch Google Ads s mnohými kľúčovými slovami môže stať, že im uniknú relevantné vyhľadávania, nestihnú sa v nich vytvoriť reklamy na nové výrobky alebo prestanú zodpovedať tomu, čo je naozaj k dispozícii na weboch inzerentov.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako dynamické reklamy vo vyhľadávaní fungujú a aké výhody vám môžu priniesť. Pokyny na vytvorenie nájdete v článku Tvorba dynamických reklám vo vyhľadávaní.

Ako sa zobrazujú

Keď niekto pri svojom vyhľadávaní na Googli používa výrazy úzko súvisiace s názvami a často používanými frázami na vašom webe, Google Ads použije tieto názvy a frázy na výber vstupnej stránky na vašom webe a vygeneruje zrozumiteľný a relevantný nadpis pre vašu reklamu. 

Príklad: Vlastníte medzinárodnú sieť hotelov. Používateľ, ktorý vyhľadáva na Googli výraz „luxusný hotel Bratislava“, uvidí vašu reklamu s nadpisom „Luxusný hotel – Bratislava“. Klikne na túto reklamu a prejde tak na stránku vášho webu, ktorá je vyhradená vašim luxusným hotelom v Bratislave.

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní tak môžu na vašom webe rýchlo nasmerovať potenciálnych zákazníkov k tomu, čo hľadajú.

Za finálny text, ktorý sa vo vašej reklame zobrazí, zodpovedáte vy, takže na to pamätajte pri výbere vstupných stránok na zacielenie. Najdôležitejším z množstva signálov používaných na generovanie nadpisu vašej reklamy je názov HTML stránky.

Ako funguje zacielenie

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní zacieľujú vaše reklamy na vyhľadávania pomocou obsahu zo vstupných stránok na vašom webe. Pri zadávaní vstupných stránok, ktoré majú dynamické reklamy vo vyhľadávaní používať, si môžete vybrať z rôznych možností zacielenia. Môžete zacieľovať na skupiny webových adries pomocou typov zacielenia ako URL_Contains alebo Kategórie, prípadne môžete zacieliť na konkrétne webové adresy pomocou parametra URL_Equals alebo Zoznamov stránok. Ďalšie podrobnosti sú uvedené nižšie:

URL_Equals: Slúži na zacielenie na individuálne webové adresy na vašom webe. Ak napríklad používate dynamické reklamy vo vyhľadávaní prvýkrát a chcete ich otestovať, môžete vytvoriť zacielenie typu URL_Equals pre domovskú stránku svojho webu.

URL_Contains: Slúži na zacielenie na stránky, ktorých webové adresy obsahujú určité reťazce.

Kategórie: Skupiny vstupných stránok z vášho webu, ktoré generuje Google Ads a ktoré sú usporiadané podľa témy. Vy rozhodujete o tom, na ktoré skupiny stránok zacielite, ako zoskupovať podobné stránky a aká úroveň podrobnosti sa použije. Ak chcete rýchlo začať s používaním dynamických reklám vo vyhľadávaní, kategória „Vstupné stránky z vašich štandardných reklamných skupín“ zacieľuje na všetky webové stránky, pre ktoré vo svojom účte práve zobrazujete reklamy vo vyhľadávaní. Umožňuje jednoducho zvýšiť návštevnosť webových stránok, ktoré už používate ako vstupné stránky v existujúcich reklamných skupinách a kampaniach. Kategórie ako „Vstupné stránky z vašich štandardných reklamných skupín“ sú k dispozícii len pre domény, pre ktoré Google Ads môže generovať kategórie. 

Zoznam stránok: Najpresnejšie zamerané zacielenie dosiahnete tak, že nahráte tabuľku s webovými adresami. Môžete zacieliť na celý zoznam alebo len jeho časti. Môžete napríklad označiť štítkami stránky obsahujúce „produkty so 4-hviezdičkovou recenziou“ alebo „hotely s množstvom voľných kapacít“ a zacieliť len na webové adresy s týmito štítkami. 

Ďalšie informácie o zacielení dynamických reklám vo vyhľadávaní

Kedy sa nemajú používať

 • Dynamické reklamy vo vyhľadávaní neodporúčame, ak sa váš web rýchlo mení, napríklad z dôvodu denných ponúk. 
 • Dynamické reklamy vo vyhľadávaní nebudú fungovať pre weby z niektorých odvetví, ako sú napríklad farmaceutické výrobky, hazard a obsah pre dospelých.
  Ďalšie informácie o obsahu s obmedzeniami 
 • Dynamické reklamy vo vyhľadávaní fungujú najlepšie s dobre optimalizovanými stránkami, kde dokážu identifikovať témy a výrazy na webovej stránke. Dynamické reklamy vo vyhľadávaní nefungujú dobre s webmi vo formáte, ktorý službe Google Ads takúto identifikáciu neumožňuje (napríklad weby obsahujúce najmä obsah vo formáte Flash alebo obrázky, prípadne weby, ktoré na prístup k väčšine obsahu vyžadujú prihlásenie používateľov).
 • Doména vášho webu musí fungovať s adresou začínajúcou sa reťazcom http://. Ak funguje len s reťazcom https://, nebude vhodná na používanie dynamických reklám vo vyhľadávaní a kreatívy budú zamietnuté so stavom Nefungujúca koncová webová adresa.

Než začnete používať dynamické reklamy vo vyhľadávaní, prečítajte si pravidlá služby Google Ads a ubezpečte sa, že vaše reklamy ich dodržiavajú (a tiež akékoľvek príslušné zákony). 

Súhrn výhod

Tu sú niektoré z výhod používania dynamických reklám vo vyhľadávaní:

 • Šetríte čas. Už nemusíte nastavovať kľúčové slová, cenové ponuky a reklamný text pre každý produkt na svojom webe. Dynamické reklamy vo vyhľadávaní vám tiež umožňujú inzerovať na nových trhoch rýchlejšie než iné alternatívy.
 • V reklamách zobrazujete relevantné, dynamicky generované nadpisy. Keď vyhľadávanie zákazníka súvisí s vaším výrobkom alebo službou, Google Ads dynamicky vygeneruje reklamu so zrozumiteľným nadpisom pre najrelevantnejšiu stránku na vašom webe.
 • Svoje reklamy máte pod kontrolou. Môžete zobrazovať reklamy buď na základe celého vášho webu, alebo konkrétnych kategórií či stránok. Prípadne môžete zabrániť zobrazovaniu reklám na produkty, ktoré sú dočasne vypredané.
 • Získavate vyššiu návštevnosť. Dynamické reklamy vo vyhľadávaní vám umožňujú dosiahnuť vyššiu návštevnosť a predaj vďaka tomu, že pre vás dokážu identifikovať nové príležitosti na zobrazovanie vašich reklám, na ktoré nezacieľujete pomocou kľúčových slov.
 • Zobrazené webové adresy sa určujú na základe domény cieľovej webovej adresy. Pri vytváraní novej reklamy už nemusíte zadávať zobrazenú webovú adresu. Namiesto toho Google Ads použije doménu vašej cieľovej webovej adresy a poskytne ju ako zobrazenú webovú adresu vašej reklamy. Ak má napríklad vaša reklama cieľovú webovú adresu www.example.com/outdoor/turistika/obuv, webová adresa vašej reklamy bude www.example.com.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory