Dynamické reklamy vo vyhľadávaní

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sú najjednoduchším spôsobom, ako nájsť zákazníkov, ktorí hľadajú na Googli presne to, čo ponúkate. Sú ideálne pre inzerentov s prepracovanými webmi alebo veľkým inventárom, pretože využívajú obsah webu na zacielenie reklám a pomôžu zaplniť medzery v kampaniach založených na kľúčových slovách. Aj nadpisy a vstupné stránky dynamických reklám vo vyhľadávaní sa generujú pomocou obsahu z vášho webu, takže vaše reklamy sú vždy relevantné a šetria vám čas. Vám už stačí len pridať popis kreatívy. Bez dynamických reklám vo vyhľadávaní sa aj dôsledne spravovaným účtom Google Ads s mnohými kľúčovými slovami môže stať, že im uniknú relevantné vyhľadávania, nestihnú vytvoriť reklamy pre nové výrobky alebo neodrážajú skutočnú ponuku na weboch inzerentov.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako dynamické reklamy vo vyhľadávaní fungujú a aké výhody vám môžu priniesť. Pokyny na vytvorenie nájdete v článku Tvorba dynamických reklám vo vyhľadávaní.

Ako sa zobrazujú

Keď niekto pri svojom vyhľadávaní na Googli používa výrazy úzko súvisiace s názvami a často používanými frázami na vašom webe, Google Ads použije tieto názvy a frázy na výber vstupnej stránky na vašom webe a vygeneruje zrozumiteľný a relevantný nadpis pre vašu reklamu.

Príklad: Vlastníte medzinárodnú sieť hotelov. Používateľ, ktorý vyhľadáva na Googli výraz „luxusný hotel Bratislava“, uvidí vašu reklamu s nadpisom „Luxusný hotel – Bratislava“. Klikne na túto reklamu a prejde tak na stránku vášho webu, ktorá je vyhradená vašim luxusným hotelom v Bratislave.

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní tak môžu na vašom webe rýchlo nasmerovať potenciálnych zákazníkov k tomu, čo hľadajú.

Za finálny text, ktorý sa vo vašej reklame zobrazí, zodpovedáte vy, takže na to pamätajte pri výbere vstupných stránok na zacielenie. Najdôležitejším z množstva signálov používaných na generovanie nadpisu vašej reklamy je názov HTML stránky.

Ako funguje zacielenie

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní zacieľujú vaše reklamy na vyhľadávania pomocou obsahu zo vstupných stránok na vašom webe. Pri zadávaní vstupných stránok, ktoré majú dynamické reklamy vo vyhľadávaní používať, si môžete vybrať z rôznych možností zacielenia. Môžete zacieľovať na skupiny webových adries pomocou typov zacielenia ako URL_Contains alebo Kategórie, prípadne môžete zacieliť na konkrétne webové adresy pomocou parametra URL_Equals alebo Zoznamov stránok. Ďalšie podrobnosti sú uvedené nižšie:

URL_Equals: slúži na zacielenie na individuálne webové adresy na vašom webe. Ak napríklad používate dynamické reklamy vo vyhľadávaní prvýkrát a chcete ich otestovať, môžete vytvoriť zacielenie typu URL_Equals pre domovskú stránku svojho webu.

URL_Contains: Slúži na zacielenie na stránky, ktorých webové adresy obsahujú určité reťazce.

Kategórie: skupiny vstupných stránok z vášho webu, ktoré generuje Google Ads a ktoré sú usporiadané podľa témy. Vy rozhodujete o tom, na ktoré skupiny stránok zacielite, ako zoskupovať podobné stránky a aká úroveň podrobnosti sa použije. Ak chcete rýchlo začať s používaním dynamických reklám vo vyhľadávaní, kategória „Vstupné stránky z vašich štandardných reklamných skupín“ zacieľuje na všetky webové stránky, pre ktoré vo svojom účte práve zobrazujete reklamy vo vyhľadávaní. Umožňuje jednoducho zvýšiť návštevnosť webových stránok, ktoré už používate ako vstupné stránky v existujúcich reklamných skupinách a kampaniach. Kategórie ako „Vstupné stránky z vašich štandardných reklamných skupín“ sú k dispozícii len pre domény, pre ktoré Google Ads môže generovať kategórie.

Zoznam stránok: Najpresnejšie zamerané zacielenie dosiahnete tak, že nahráte tabuľku s webovými adresami. Môžete zacieliť na celý zoznam alebo len jeho časti. Môžete napríklad označiť štítkami stránky obsahujúce „výrobky so 4-hviezdičkovou recenziou“ alebo „hotely s množstvom voľných izieb“ a zacieliť len na webové adresy s týmito štítkami.

Ďalšie informácie o zacielení dynamických reklám vo vyhľadávaní

Ako fungujú nadpisy

Nadpisy dynamických reklám vo vyhľadávaní sú dynamicky generované nadpisy, ktoré sú zacielené na relevantné vyhľadávania na základe vyhľadávania používateľa a textu, ktorý je najrelevantnejší pre vašu vstupnú stránku alebo doménu. Keď odošlete svoju stránku, doménu, web alebo informačný kanál produktov, technológia indexového prehľadávania webu Googlu nájde text, ktorý možno použiť v nadpisoch relevantných pre obsah stránky, čo môže na vašu stránku presmerovať viac vyhľadávaní.

Poznámka: Text získaný z vášho webu môže mať menšie úpravy, aby sa zabránilo porušeniu publikačných pravidiel Googlu (ako je napríklad zmena veľkých písmen alebo odstránenie nepodporovaných znakov). Nevieme vám vopred zaručiť, ktorý nadpis sa bude zobrazovať, keďže môžeme vykonať úpravy, aby nadpis lepšie zodpovedal vyhľadávaniu, obsahu stránky a našim pravidlám pre integritu reklamy.

Ak chcete zvýšiť efektivitu nadpisov dynamických reklám vo vyhľadávaní, odporúčame vám upraviť nadpisy a názvy na webe týmto spôsobom:

 • Pri tvorbe názvov a nadpisu stránky dodržiavajte štandardné publikačné pravidlá Googlu pre kreatívu.
 • Používajte jedinečné výzvy na akciu.
 • Na webe používajte názvy a nadpisy s dĺžkou maximálne 60 alebo 90 znakov.

Kedy sa nemajú používať

 • Dynamické reklamy vo vyhľadávaní neodporúčame, ak sa váš web rýchlo mení, napríklad z dôvodu denných ponúk.
 • Dynamické reklamy vo vyhľadávaní najlepšie fungujú pri weboch s dobre formulovanými názvami stránok HTML a zrozumiteľne napísaným obsahom. Pomocou obsahu stránky sa vytvárajú nadpisy pre vaše kreatívy a určuje sa, ktoré dopyty sú pre danú stránku vhodné. Inzerenti, hlavne z citlivých odvetví, musia mať príslušné certifikácie a vybrať správne publikum.
 • Dynamické reklamy vo vyhľadávaní najlepšie fungujú pri dobre optimalizovaných stránkach, kde dokážu identifikovať témy a výrazy. Dynamické reklamy vo vyhľadávaní nefungujú dobre s webmi vo formáte, ktorý službe Google Ads takúto identifikáciu neumožňuje (napríklad weby obsahujúce najmä obsah vo formáte Flash alebo obrázky, prípadne weby, ktoré na prístup k väčšine obsahu vyžadujú prihlásenie používateľov).

Než začnete používať dynamické reklamy vo vyhľadávaní, prečítajte si pravidlá služby Google Ads a ubezpečte sa, že vaše reklamy ich dodržiavajú (a tiež akékoľvek príslušné zákony).

Súhrn výhod

Tu sú niektoré z výhod používania dynamických reklám vo vyhľadávaní:

 • Šetríte čas. Už nemusíte nastavovať kľúčové slová, cenové ponuky a reklamný text pre každý produkt na svojom webe. Dynamické reklamy vo vyhľadávaní vám tiež umožňujú inzerovať na nových trhoch rýchlejšie než iné alternatívy.
 • Zobrazujte v reklamách relevantné, dynamicky generované nadpisy. Keď vyhľadávanie zákazníka súvisí s vaším výrobkom alebo službou, Google Ads dynamicky vygeneruje reklamu so zrozumiteľným nadpisom pre najrelevantnejšiu stránku na vašom webe.
 • Svoje reklamy máte pod kontrolou. Môžete zobrazovať reklamy buď na základe celého vášho webu, alebo konkrétnych kategórií či stránok. Prípadne môžete zabrániť zobrazovaniu reklám na produkty, ktoré sú dočasne vypredané.
 • Získavate vyššiu návštevnosť. Dynamické reklamy vo vyhľadávaní vám umožňujú dosiahnuť vyššiu návštevnosť a predaj vďaka tomu, že pre vás dokážu identifikovať nové príležitosti na zobrazovanie vašich reklám, na ktoré nezacieľujete pomocou kľúčových slov.
 • Zobrazené webové adresy sa určujú na základe domény cieľovej webovej adresy. Pri vytváraní novej reklamy už nemusíte zadávať zobrazenú webovú adresu. Namiesto toho Google Ads použije doménu z cieľovej webovej adresy a zobrazí ju ako zobrazenú webovú adresu reklamy. Ak je cieľová webová adresa vašej reklamy napríklad www.example.com/outdoor/turistika/obuv, webová adresa vašej reklamy sa zobrazí ako www.example.com.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false