Chỉnh sửa giá thầu của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa giá thầu cho toàn bộ nhóm quảng cáo hoặc cho các từ khóa riêng lẻ. Việc chỉnh sửa giá thầu dựa trên cách chiến dịch hoạt động có thể ảnh hưởng đến số lượng lưu lượng truy cập mà quảng cáo của bạn nhận được, cũng như lợi tức đầu tư (ROI) bạn tạo.

Bài viết này giải thích cách chỉnh sửa giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (CPM có thể xem).

Hướng dẫn

 

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách độc quyền để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn “cũ” bên dưới. Tìm hiểu thêm

 

Cách chỉnh sửa giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo

Giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo cho phép bạn đặt một giá thầu duy nhất cho tất cả từ khóa, vị trí, đối tượng và các loại nhắm mục tiêu khác trong nhóm quảng cáo của mình. AdWords sẽ sử dụng giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo của bạn trừ khi bạn bật giá thầu tùy chỉnh cho bất kỳ phương pháp nhắm mục tiêu nào và đặt giá thầu cụ thể. Ví dụ: nếu giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo là 0,5 đô la Mỹ và bạn bật giá thầu tùy chỉnh cho từ khóa, đồng thời tăng giá thầu cho một từ khóa trong nhóm quảng cáo đó lên 0,6 đô la, thì chúng tôi sẽ sử dụng giá thầu từ khóa của bạn khi từ khóa kích hoạt quảng cáo hiển thị.

Chỉnh sửa giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo cho một nhóm quảng cáo
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch. Nhấp vào tên của chiến dịch và nhóm quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa giá thầu.
 3. Bạn sẽ thấy loại giá thầu và giá thầu mặc định hiện tại cho nhóm quảng cáo này bên cạnh quảng cáo được hiển thị. Nhấp vào liên kết Chỉnh sửa.

  Edit your ad group default bid

 4. Nhập một trong các mục sau:

  • Đối với chiến dịch "Chỉ Mạng tìm kiếm": nhập số tiền giá thầu mặc định bạn muốn sử dụng cho tất cả từ khóa trong nhóm quảng cáo mà bạn chưa đặt giá thầu cụ thể hơn.
  • Đối với chiến dịch "Mạng tìm kiếm & hiển thị": nhập số tiền giá thầu mặc định bạn muốn sử dụng cho tất cả từ khóa, vị trí và các phương pháp nhắm mục tiêu khác trong nhóm quảng cáo mà bạn chưa đặt giá thầu cụ thể hơn. Bạn cũng có thể nhập giá thầu trên Mạng hiển thị để sử dụng một giá thầu khác cho nhấp chuột trên Mạng hiển thị. Giá thầu trên Mạng hiển thị chỉ khả dụng với loại chiến dịch này.
  • Đối với chiến dịch "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị": nhập số tiền giá thầu mặc định bạn muốn sử dụng cho tất cả từ khóa, vị trí và danh sách tiếp thị lại trong nhóm quảng cáo mà bạn chưa đặt giá thầu cụ thể hơn.
  • Đối với chiến dịch "Chỉ Mạng hiển thị": nhập số tiền giá thầu mặc định bạn muốn sử dụng cho tất cả từ khóa, vị trí và các phương pháp nhắm mục tiêu khác trong nhóm quảng cáo mà bạn chưa đặt giá thầu cụ thể hơn.

   Ad group default bids

Mẹo

Nếu bạn đang sử dụng chiến lược giá thầu Tối đa hóa số nhấp chuột, bạn sẽ không thể chỉnh sửa giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo.

Chỉnh sửa giá thầu cho nhiều nhóm quảng cáo
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Nhóm quảng cáo.
 4. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ nhóm quảng cáo nào bạn muốn chỉnh sửa. Bạn cũng có thể chọn tất cả nhóm quảng cáo bằng cách chọn hộp trong thanh menu.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó chọn Thay đổi giá thầu....
 6. Trong cửa sổ xuất hiện, bạn có thể đặt số tiền cụ thể cho giá thầu hay tăng hoặc giảm giá thầu theo phần trăm hoặc theo số tiền cụ thể. See ad group bulk edit options
 7. Nhấp vào Xem trước thay đổi để xem chỉnh sửa của bạn sẽ trông như thế nào hoặc nhấp vào Thực hiện thay đổi để chỉnh sửa nhóm quảng cáo đã chọn của bạn.

Cách chỉnh sửa giá thầu cho từ khóa riêng lẻ hoặc các phương pháp nhắm mục tiêu khác

Nếu chiến dịch của bạn đang sử dụng đặt giá thầu thủ công, bạn có thể đặt số tiền giá thầu CPC tối đa của riêng bạn. Số tiền này sẽ được sử dụng thay vì giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo bất cứ khi nào một từ khóa, vị trí nhất định hoặc phương pháp nhắm mục tiêu khác kích hoạt quảng cáo của bạn.

Lưu ý rằng để đặt CPC tối đa cho một phương pháp nhắm mục tiêu cụ thể, bạn phải đặt giá thầu tùy chỉnh trên cùng một phương pháp nhắm mục tiêu đ. Ví dụ: nếu bạn muốn đặt một giá thầu cụ thể cho trang web example.com, bạn cần phải đặt giá thầu tùy chỉnh trên các vị trí. Tìm hiểu cách bật tính năng đặt giá thầu trên Mạng hiển thị.

Chỉnh sửa giá thầu của từ khóa riêng lẻ
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
  • Đối với chiến dịch "Chỉ Mạng tìm kiếm", “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị” hoặc "Mạng tìm kiếm & hiển thị": nhấp vào tab Từ khóa.
  • Đối với chiến dịch "Chỉ Mạng hiển thị": nhấp vào tab Mạng hiển thị và sau đó nhấp vào tab Từ khóa hiển thị.
 4. Nhấp vào số tiền giá thầu trong cột "CPC tối đa" cho từ khóa có giá thầu mà bạn muốn thay đổi. Để thực hiện thay đổi đối với nhiều từ khóa cùng một lúc, hãy chọn các hộp bên cạnh các từ khóa đó.
 5. Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Thay đổi giá thầu CPC tối đa… Set a keyword bid
 6. Nhập giá thầu mới của bạn và nhấp vào Lưu.

Mẹo

Nếu bạn không chắc chắn phải đặt giá thầu bao nhiêu, hãy thử thêm cột "Giá thầu trang đầu tiên ước tính" vào bảng thống kê. Cột này cho biết ước tính giá thầu bạn có thể cần phải đặt để quảng cáo của bạn được hiển thị trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm.

Chỉnh sửa giá thầu cho các vị trí được quản lý, chủ đề, sở thích và tiếp thị lại, giới tính hoặc độ tuổi
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Chuyển đến tab Mạng hiển thị.
 4. Nhấp vào tab cho phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn muốn thay đổi giá thầu. Ví dụ: nếu bạn muốn thay đổi giá thầu vị trí được quản lý, bạn phải nhấp vào tab Vị trí.
 5. Đảm bảo cài đặt đặt giá thầu của bạn được đặt thành "Bật giá thầu tùy chỉnh". Nhấp vào số tiền giá thầu trong cột "CPC tối đa" cho phương pháp nhắm mục tiêu có giá thầu bạn muốn thay đổi. Để thực hiện thay đổi hàng loạt, hãy chọn hộp bên cạnh các phương pháp nhắm mục tiêu đó.
 6. Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Thay đổi giá thầu CPC tối đa..., Thay đổi giá thầu CPM tối đa... hoặc Thay đổi điều chỉnh giá thầu....
 7. Nhập giá thầu mới hoặc điều chỉnh giá thầu của bạn và nhấp vào Lưu.

Mẹo

Để thay đổi giá thầu cho một từ khóa, vị trí riêng lẻ hoặc các phương pháp nhắm mục tiêu khác về giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào giá thầu của một phương pháp nhắm mục tiêu riêng lẻ và xóa văn bản, để trường trống.

Mẹo

Dưới đây là một số tùy chọn đặt giá thầu khác mà bạn có thể không biết:

 • Bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu để kiểm soát tốt hơn thời điểm và vị trí mà quảng cáo của bạn xuất hiện. Bạn có thể sử dụng điều chỉnh giá thầu để đặt giá thầu cạnh tranh hơn cho thiết bị di động, vị trí, ngày và giờ. Tìm hiểu thêm về điều chỉnh giá thầu.
 • AdWords cũng cung cấp chiến lược giá thầu tự động có thể thay mặt bạn đặt giá thầu CPC. Tìm hiểu thêm về đặt giá thầu tự động.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?