Редактиране на офертите Ви

Можете да редактирате офертата си за цяла рекламна група или за отделни ключови думи. Редактирането на офертите Ви въз основа на ефективността на кампаниите Ви може да повлияе върху обема на трафика, който получават рекламите Ви, както и върху генерираната от Вас възвръщаемост на инвестициите (ROI).

Тази статия обяснява как да редактирате офертите си за цена на кликване (CPC) и за цена на хиляда видими импресии (видима CPM).

Инструкции

Редактиране на стандартната оферта на ниво рекламна група за една рекламна група:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании.
 3. Изберете кампанията, която искате да редактирате.
 4. Кликнете върху Рекламни групи.
 5. Изберете подходящата рекламна група от списъка.
 6. Кликнете върху бутона с икона на молив Редактиране в графата „Стандартна оферта за макс. CPC“.
 7. Въведете нова сума.
 8. Кликнете върху Запазване

Съвет

Ако използвате стратегия за автоматично офериране, различна от „Подобрена CPC“, няма да можете да редактирате стандартната си оферта на ниво рекламна група.

Редактиране на офертата Ви за няколко рекламни групи

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху Рекламни групи.
 4. Изберете рекламните групи, които искате да редактирате.
 5. Кликнете върху Редактиране. Можете да изберете да промените стратегията си за офериране, шаблоните си за проследяване или персонализираните си параметри.

Как да редактирате офертата си за отделни ключови думи или за други начини на насочване

Ако кампаниите Ви са с ръчно офериране, можете да зададете избрана от Вас сума за макс. CPC. Тя ще се използва вместо стандартната Ви оферта на ниво рекламна група всеки път, когато конкретна ключова дума, разположение или друг начин на насочване задейства рекламата Ви.

Имайте предвид, че за да зададете макс. CPC за конкретен начин на насочване, трябва да въведете персонализираната си оферта за същия начин на насочване. Така например, ако искате да зададете конкретна оферта за уебсайта example.com, трябва да посочите персонализирани оферти за разположения. Научете как да активирате функциите за офериране в дисплейната мрежа.

Редактиране на отделни ключови думи

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху Рекламни групи. Изберете рекламната група с ключовата дума, за която искате да промените офертата.
 4. Кликнете върху Ключови думи. Изберете ключовата дума, за която искате да промените офертата.
 5. Кликнете върху Редактиране. Изберете Промяна на офертите за макс. CPC.
 6. На страницата, която се отваря, можете да зададете нова оферта, както и да я увеличите или намалите. Ако искате да използвате стандартната оферта на ниво рекламна група, оставете сумата непопълнена.
 7. Кликнете върху ПРИЛАГАНЕ.

Редактиране на офертите за управлявани разположения, теми, интереси и ремаркетинг, пол или възраст

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Всички кампании в страничната лента на менюто.
 3. Кликнете върху Ключови думи.
 4. Изберете ключовите думи, за които искате да редактирате офертите.
 5. Кликнете върху Редактиране. Изберете Промяна на офертите, Промяна на стратегията за офериране, Промяна на шаблоните за проследяване или Промяна на персонализираните параметри.
 6. Въведете новата си оферта или коригиране на офертите и кликнете върху ПРИЛАГАНЕ.

Съвет

За да промените офертата за отделна ключова дума, разположение или друг метод за насочване обратно към стандартната оферта на ниво рекламна група, кликнете върху отделния метод за насочване и изтрийте текста, като оставите полето празно.

Съвет

Ето и някои други опции за офериране, които може да не са Ви известни:

 • Можете да зададете корекции на офертите за по-добър контрол върху това, къде и кога се показва рекламата Ви. Те могат да се използват и за по-конкурентното офериране за мобилни устройства, местоположения, дни и часове. Научете повече за корекциите на офертите.
 • Google Ads предлага също автоматични стратегии за офериране, които могат да задават оферти за CPC вместо Вас. Научете повече за автоматичното офериране.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си