Grunderna i budgivning

I Google Ads kan du lägga bud på dina annonser på olika sätt beroende på vad som är viktigast för dig och ditt företag. De flesta annonsörer fokuserar på klick, exponeringar, konverteringar eller visningar (av videoannonser).

Eftersom du annonserar med Google Ads har du troligen redan ett tydligt mål för dina annonser. Om du säljer kaffe kanske du vill att fler personer ska besöka din butik. Om du driver en vandringsklubb kanske ditt mål är att fler personer ska registrera sig för ditt nyhetsbrev, och så vidare.

Om du vet vad du vill åstadkomma med dina annonser blir det enklare att bestämma dina bud. 

Tips

Google Ads kör en auktion varje gång ett annonsutrymme är tillgängligt – i ett sökresultat eller på en blogg, en nyhetswebbplats eller någon annan sida. Varje auktion avgör vilka annonser som ska visas vid den tidpunkten i det utrymmet. Du deltar i auktionen med buden du anger.

Du kan fokusera på olika saker när du lägger bud: klick, exponeringar, konverteringar, visningar eller engagemang, beroende på kampanjtypen. Vad ska du välja? Låt oss titta närmare på dem.

Fokusera på klick (sök- och displayannonser)

Om ditt främsta mål är att få besök på din webbplats är det bra att börja med klick. Med CPC-budgivning (kostnad per klick) betalar du bara när någon faktiskt klickar på din annons och hamnar på din webbplats.

Exempel

Om du driver en vandringsklubb i Västerbotten kanske du vill ange högre bud på direkta sökord som ”vandring i Västerbotten”, men väljer andra belopp för bredare sökord som ”vandringskartor”.

Fokusera på exponeringar

Om din kampanj bara är inriktad på söknätverket och huvudsyftet med den är att öka varumärkets synlighet kan du överväga att använda Målexponeringsandel. Med den här budstrategin ställer Google Ads automatiskt in dina bud för att uppnå önskad målexponeringsandel. Om du till exempel väljer en målexponeringsandel på 65 % för den absolut högsta positionen av sidan, ställer Google Ads automatiskt in dina bud för att dina annonser ska visas högst upp på sidan 65 % av det totala antalet gånger de kunde visas. 

Om din kampanj är inriktad på Display-nätverket kan du, i stället för att betala per klick, betala per antal gånger din annons är synlig och visas. Detta kallas vCPM-budgivning (kostnad per tusen synliga exponeringar), eftersom du betalar per 1 000 gånger som din annons är synlig och visas. Om du främst är intresserad av att ditt företagsnamn eller din logotyp ska visas för många människor är det här ett smart alternativ. Läs om hur annonser mäts som synliga.

När du använder budgivning med CPM för synlighet kan du ange bud på annonsgruppsnivå eller på enskilda placeringar, precis som när du använder manuell CPC-budgivning.

Fokusera på konverteringar (för sök- och displayannonser)

Med den här avancerade budgivningsmetoden anger du för Google Ads hur mycket du är villig att betala för en konvertering, eller en kostnad per åtgärd (CPA). En konvertering (även kallad förvärv) är en specifik åtgärd som du vill ska ske på din webbplats. Försäljning är den vanligaste typen av konvertering, men det kan också vara en registrering för e-post eller någon annan åtgärd. Du betalar för varje klick, men Google Ads ställer automatiskt in dina bud för att försöka ge dig så många konverteringar som möjligt till den kostnad per åtgärd som du har angett.

För att använda CPA-budgivning måste du bland annat ha aktiverat konverteringsspårning. CPA-budgivning passar därför för medelavancerade eller avancerade Google Ads-användare.

Fokusera på visningar (endast videoannonser)

Om ditt huvudsakliga mål är att utvärdera tittarnas engagemang i ditt videoinnehåll, var de väljer att titta på dina videor och var de slutar titta på innehållet kan du använda CPV-budgivning (kostnad per visning). Med CPV-budgivning betalar du för videovisningar och andra videointeraktioner, som klick på uppmaningsöverlagringar, kort och kompletterande bannerannonser.

Välj ett CPV-bud i samband med att du konfigurerar din TrueView-videokampanj genom att ange det högsta pris du vill betala för en visning. Budet kallas högsta CPV-bud eller bara högsta CPV. Detta bud gäller på kampanjnivå, men du kan också ange ett CPV-bud per annonsformat.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt