Přizpůsobení tabulek a grafů

Nejlepší způsob, jak objevovat nové příležitosti pro vaši firmu, je pravidelně kontrolovat údaje o výkonu vašeho účtu. Dynamické tabulky a grafy vám umožní zkoumat trendy, které platí pro celý váš účet, nebo hledat odpovědi na konkrétní otázky o tom, jak zákazníci pracují s vašimi reklamami.

V tomto článku se dozvíte, jak si přizpůsobit tabulky a grafy, aby zobrazovaly údaje, které jsou pro vaši firmu nejrelevantnější, aby byla správa vašeho účtu snadnější, rychlejší a přehlednější.

Než začnete

Než začnete, popřemýšlejte, jakých cílů chcete se službou Google Ads dosáhnout, a rozhodněte se, které statistiky vám k tomu nejlépe pomohou. Tyto statistiky pak ve svých přizpůsobených tabulkách a grafech zvýrazněte. Zde jsou informace, co měřit na základě vašich reklamních cílů.

Pokyny

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Přidávání a odstraňování sloupců

Sloupce statistik můžete přidávat a odstraňovat. Poskytují celou řadu statistických údajů o účtu a jejich výběr závisí na tom, kterou tabulku statistik máte zobrazenou. Můžete vybrat sloupce, které se mají zobrazovat, změnit jejich uspořádání a uložit je v požadovaném pořadí.

Do jakékoli tabulky statistik můžete sloupce přidat nebo je z ní odebrat kliknutím na tlačítko Sloupce na liště nad tabulkou a výběrem volby Upravit sloupce. Poté vyberte požadované sloupce a potvrďte provedená nastavení kliknutím na tlačítko Uložit. Služba AdWords si nastavení zapamatuje a až si příště budete prohlížet stejné zobrazení statistik pro stejný typ kampaně, opět ho použije. Kromě toho máte několik dalších možností, jak nastavení sloupců přizpůsobit:

Uložení a pojmenování sloupců

Sady sloupců si můžete pojmenovat a uložit, abyste je měli na dané kartě kdykoli k dispozici. Stačí při uložení nastavení zadat název. Až danou kartu přehledu znovu zobrazíte, sada sloupců bude uvedena v rozbalovací nabídce Upravit sloupce.

Použití předdefinovaných sad sloupců

Pokud máte zobrazené údaje jedné kampaně nebo více kampaní stejného typu, můžete použít předdefinované sady sloupců, které obsahují nejdůležitější sloupce pro daný typ kampaně. Přečtěte si, jak přidávat předdefinované sady sloupců.

Řazení údajů podle určitého sloupce

Chcete-li údaje v tabulce seřadit podle hodnot v určitém sloupci, klikněte na jeho název. Když kliknete například na záhlaví sloupce Reklamní sestava, seřadíte tabulku abecedně podle názvů reklamních sestav. Kliknutím na název sloupce Zobrazení seřadíte reklamní sestavy sestupně podle počtů zobrazení. Dalším kliknutím pořadí obrátíte a statistiky se seřadí podle počtů zobrazení vzestupně.

Rozčlenění údajů podle segmentů

Pomocí segmentů lze zobrazená data rozdělit do samostatných částí. Na údaje lze aplikovat celou řadu různých segmentů, například zařízení, typ kliknutí, síť nebo období.

Chcete-li některý segment použít, klikněte na liště nad tabulkou statistik na tlačítko Segment a vyberte segment, který chcete na údaje v tabulce aplikovat.

See how to segment your data

Nabídka použitelných segmentů se liší podle toho, kterou tabulku máte zobrazenou (klíčového slova, reklamní sestavy nebo kampaně).

Zde jsou dva příklady získání statistik pomocí segmentů:

  1. Chcete-li zjistit, jestli máte lepší návratnost investic u počítačů, nebo u mobilních zařízení, segmentujte klíčová slova podle zařízení. V případě potřeby pak můžete své cenové nabídky vhodným způsobem upravit.
  2. Pokud chcete zjistit, zda jsou ve výkonu reklamní sestavy nějaké zákonitosti, segmentujte tabulku podle času (den, týden, den v týdnu, měsíc, čtvrtletí nebo rok). Pokud například zjistíte, že mají vaše reklamy nejlepší výkon určitý den v týdnu, můžete své cenové nabídky upravit tak, abyste tento pravidelný jev ještě podpořili.

Další informace o segmentaci údajů najdete v článku o používání segmentů v tabulkách.

Filtrování údajů

Pomocí filtrů můžete v tabulkách hledat konkrétní informace, například klíčová slova, cenové nabídky nebo míry prokliku.

Chcete-li vytvořit filtr, klikněte na liště nad tabulkou statistik na Filtr. Vytvořené filtry si můžete uložit, abyste je mohli později snadno znovu použít.

Create filter

Další podrobnosti o filtrování údajů najdete v článku Filtrování zobrazení údajů o výkonu.

Zobrazení a skrytí odstraněných položek

Odstraněné kampaně, reklamní sestavy, reklamy, klíčová slova a sítě můžete v tabulkách statistik buď skrýt, nebo zobrazit. K tomuto nastavení slouží první nabídka na liště nad tabulkou.

  1. Skrytí odstraněných položek: Klikněte na první tlačítko na liště a vyberte Všechny kromě odstraněných.
  2. Zobrazení odstraněných položek: Klikněte na první tlačítko na liště a vyberte Vše. Zobrazí se všechny povolené, pozastavené i odstraněné položky.
  3. Zobrazení jen povolených položek: U tabulek kampaní a reklamních sestav můžete pomocí možnosti Všechny povolené zobrazit jen aktivní položky.
Filter campaigns

Zobrazení souhrnných grafů výkonu a porovnávání metrik

Pokud nad tabulkou údajů není graf výkonu, můžete ho zobrazit kliknutím na ikonu grafu Graf výkonu na liště nad tabulkou. (Dalším kliknutím graf znovu skryjete.)

Chcete-li porovnat dvě metriky, vyberte je z rozbalovacích nabídek na levé straně hned nad grafem. Když chcete například zjistit výkon určitého klíčového slova, můžete současně zobrazit počet kliknutí a počet zobrazení.

Pokud chcete u daných metrik porovnat dvě období, vyberte z rozbalovací nabídky období v pravém horním rohu stránky možnost Porovnání dat. Například můžete vedle celkových počtů kliknutí a zobrazení za tento týden zobrazit celkové počty za minulý týden.

See the date range drop down menu

Je také možné měnit úroveň podrobnosti grafu. Stačí v rozbalovací nabídce nad grafem vybrat příslušnou možnost (Denně, Týdně, Měsíčně nebo Čtvrtletně).

Stažení přehledu

Až budou v tabulce statistik zobrazené požadované údaje, můžete pomocí tlačítka stahování download icon na liště přehled stáhnout. Máte při tom k dispozici různé formáty.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?