Report hovorov

Report hovorov, v ktorom sa používajú čísla Google na presmerovanie, vám umožňuje merať výkonnosť odkazov na volanie, miest a reklám na volanie. Môžete sledovať podrobnosti, ako sú trvanie hovoru, čas začatia hovoru, telefónne číslo volajúceho pri hovoroch dlhších ako 15 sekúnd (okrem Indie) a to, či bol hovor prijatý. Telefonické hovory s určitým trvaním môžete okrem toho započítať ako konverzie a na zvýšenie pravdepodobnosti uskutočnenia konverzií môžete používať stratégie automatických ponúk.

Všetky aspekty reportu hovorov (vrátane odkazov na volanie, miest a reklám na volanie) môžete spravovať na úrovni jedného účtu.

Ako to funguje

Animovaný gif zobrazujúci číslo Google na presmerovanie na mobilnom displeji

Report hovorov používa čísla Google na presmerovanie a meria pomocou nich výkonnosť odkazov na volanie a reklám na volanie. Keď zapnete prehľad hovorov, priradíme vašej reklame telefónne číslo Google na presmerovanie hovorov. Vďaka tomu si budete môcť prezerať podrobnosti o hovoroch a počítať ich ako konverzie. Ďalšie informácie o správe prehľadu hovorov pre kampane

Ak sa vaše reklamy zobrazujú a prehľad hovorov je zapnutý, stane sa toto:

  1. Zákazník klepnutím na vašu reklamu iniciuje hovor. Bude vám účtovaný poplatok za kliknutie – rovnaká CZK, ako keby zákazník klikol na reklamu, ktorá vedie na váš web.
  2. Hovor je presmerovaný do vašej firmy. Hovory zákazníkov sú presmerované prostredníctvom čísla Google na presmerovanie, ktoré umožňuje zhromažďovanie údajov o danom hovore. Identifikácia volajúcich sa pri hovoroch presmerovaných prostredníctvom čísel Google na presmerovanie zachováva (neplatí to pre niektoré hovory v Indii a Japonsku), takže budete vedieť, kto vám volá.
  3. Môžete si pozrieť údaje o všetkých hovoroch generovaných z vašich reklám a na základe týchto informácií optimalizovať svoje kampane.

Príklad

Majiteľ cestovnej agentúry si všimne, že po pridaní odkazov na volanie prijal viac hovorov, a chce túto telefonickú aktivitu lepšie pochopiť. Zapne prehľad hovorov. Pri kontrolovaní údajov zistí, že hovory, ktoré trvajú dlhšie než dve minúty, zvyčajne vedú k predaju, preto sa rozhodne počítať takéto hovory ako konverzie. Neskôr uvidí, že konverzie prichádzajú od volajúcich s predvoľbou 02, a rozhodne sa zacieliť svoje reklamy na príslušnú oblasť.

Telefónne čísla

Kedykoľvek je to možné, čísla Google na presmerovanie budú mať rovnaké smerové číslo alebo predvoľbu ako vaša firma. Ak to nie je možné, budú mať lokálne smerové číslo alebo predvoľbu vašej geografickej oblasti. V niektorých prípadoch miestne číslo Google na presmerovanie nemusí byť k dispozícii. Keď nastane táto situácia, v reklame sa zobrazí bezplatné číslo Google na presmerovanie. Čísla Google na presmerovanie predstavujú buď bezplatné číslo, ktoré je ekvivalentom miestneho čísla, alebo miestne číslo.

Dôležité: Čísla Google na presmerovanie pripojené k vášmu reportu hovorov sú vlastníctvom Googlu, preto môžu byť kedykoľvek zmenené alebo preradené. Z tohto dôvodu môžete číslo Google na presmerovanie používať iba v reporte hovorov a pri sledovaní telefonických konverzií na webe.

Prehľad hovorov a výkonnosť

Google Ads zobrazuje odkazy na volanie až po splnení určitých kritérií. Ďalšie informácie o zvyšovaní pravdepodobnosti zobrazenia podkladov

Poznámka: Za používateľov, ktorí vytočia číslo Google na presmerovanie manuálne, Google Ads inzerentom poplatky neúčtuje. Poplatky sa inzerentom účtujú iba pri kliknutí na číslo Google na presmerovanie zobrazené v reklame.

Čísla Google na presmerovanie sú aktuálne dostupné v týchto krajinách:

Vlajka krajiny

Názov krajiny

Bezplatné číslo

Miestne číslo

Argentina flag Argentína áno, potvrdené áno, potvrdené
Austrália Austrália áno, potvrdené áno, potvrdené
Belgium flag Belgicko áno, potvrdené áno, potvrdené
Brazília Brazília áno, potvrdené áno, potvrdené
Kanada Kanada áno, potvrdené áno, potvrdené
Chile Flag Čile áno, potvrdené áno, potvrdené
Columbia flag icon Kolumbia áno, potvrdené áno, potvrdené
Czech Republic Flag Česká republika áno, potvrdené áno, potvrdené
* Dánsko áno, potvrdené
Francúzsko Francúzsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Nemecko Nemecko áno, potvrdené áno, potvrdené
Hungary flag* Maďarsko áno, potvrdené áno, potvrdené
India** India áno, potvrdené áno, potvrdené
Indonézia Indonézia áno, potvrdené áno, potvrdené
Írsko Írsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Israel flag icon Izrael áno, potvrdené áno, potvrdené
Italian Flag Taliansko áno, potvrdené áno, potvrdené
Japan Flag** ‡ Japonsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Mexico flag icon Mexiko áno, potvrdené áno, potvrdené
Poland flag Poľsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Portugal flag Portugalsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Romanian flag icon Rumunsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Russia flag icon Rusko áno, potvrdené áno, potvrdené
Slovakia flag icon Slovensko áno, potvrdené áno, potvrdené
South Africa Južná Afrika áno, potvrdené áno, potvrdené
Spain flag icon Španielsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Sweden Švédsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Switzerland flag icon Švajčiarsko áno, potvrdené áno, potvrdené
United Kingdom* Spojené kráľovstvo áno, potvrdené áno, potvrdené
United States Spojené štáty áno, potvrdené áno, potvrdené

* Bezplatné číslo, ktoré je ekvivalentom miestneho čísla.

** V prípade niektorých hovorov identifikácia volajúcich zobrazuje číslo Google (nie číslo používateľa).

‡ V Japonsku je vaším poskytovateľom služieb Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka