Raport połączeń telefonicznych

Raport połączeń telefonicznych, który wykorzystuje numery Google do przekazywania połączeń, pozwala sprawdzać skuteczność rozszerzeń połączeńreklam typu „tylko połączenie”. Dzięki tej usłudze możesz monitorować szczegółowe informacje, takie jak czas trwania połączenia, godzina jego rozpoczęcia i zakończenia, kod kierunkowy rozmówcy oraz to, czy połączenie zostało odebrane. Możesz też zliczać połączenia o określonej długości jako konwersje i korzystać ze strategii automatycznego określania stawek do zwiększania prawdopodobieństwa konwersji.

Wszystkimi ustawieniami raportu połączeń telefonicznych, np. ustawieniami dotyczącymi rozszerzeń połączeń i kampanii typu „tylko połączenie”, możesz zarządzać na poziomie konta.

Jak to działa

Na podstawie numerów Google do przekazywania połączeń usługa raportu – dostępna wyłącznie w sieci wyszukiwania – sprawdza skuteczność rozszerzenia połączeń i reklamy typu „tylko połączenie”. Kiedy włączysz raport połączeń telefonicznych, przydzielimy do Twojej reklamy numer Google do przekazywania połączeń. Pozwoli to sprawdzać szczegółowe informacje na temat połączeń i zliczać je jako konwersje.

Oto, co dzieje się po włączeniu raportów połączeń telefonicznych:

  1. Klient klika reklamę, aby zadzwonić do Ciebie. Zostaje naliczona opłata za kliknięcie – CPC jest takie samo jak w przypadku kliknięcia na reklamę przekierowującą na Twoją stronę.
  2. Połączenie jest kierowane do Twojej firmy przez numer Google do przekazywania połączeń, co pozwala zebrać dane na temat połączenia. Pomimo zastosowania numeru Google do przekazywania połączeń identyfikator rozmówcy jest nadal widoczny (za wyjątkiem Indii), dzięki czemu możesz zobaczyć, kto dzwoni.
  3. Możesz sprawdzić dane wszystkich połączeń z reklam i na podstawie tych informacji zoptymalizować kampanie.

Przykład

Właścicielka biura podróży zauważyła, że odkąd dodała rozszerzenia połączeń, odbiera więcej telefonów. Chce dowiedzieć się czegoś więcej o tych telefonach, dlatego włącza raport połączeń telefonicznych. Przeglądając uzyskane informacje, zauważa, że rozmowy trwające ponad dwie minuty zazwyczaj kończą się sprzedażą, dlatego postanawia zliczać je jako konwersje. Później dostrzega, że jej konwersje pochodzą od rozmówców z regionu o numerze kierunkowym 717, i decyduje się kierować reklamy na ten region.

Numery telefonów

Jeśli to możliwe, numer Google do przekazywania połączeń będzie mieć ten sam numer kierunkowy lub prefiks, co numer Twojej firmy. W przeciwnym razie użyjemy lokalnego numeru kierunkowego lub prefiksu dla Twojego regionu geograficznego. W niektórych przypadkach lokalne numery Google do przekazywania połączeń mogą być niedostępne. W takiej sytuacji w reklamie pojawi się bezpłatny numer Google do przekazywania połączeń. Numery te są numerami bezpłatnymi, lokalnymi albo równoważnymi z lokalnymi.

Ważne: numery Google do przekazywania połączeń służące do raportowania Twoich połączeń są własnością Google i mogą zostać zmienione lub przypisane do innego podmiotu. Dlatego nie należy używać tych numerów do innych celów niż raporty połączeń i śledzenie konwersji telefonicznej dla połączeń z witryny.

Raporty połączeń i skuteczność

Numery Google do przekazywania połączeń mogą nie wyświetlać się razem z reklamami przeznaczonymi na komputery, jeśli Twoja grupa reklam nie uzyska minimalnej liczby kliknięć w okresie czterech tygodni. Wówczas pojawi się Twój firmowy numer telefonu. (W przypadku reklam przeznaczonych na urządzenia mobilne nie ma minimalnych wymogów).

Google Ads wyświetla rozszerzenia połączeń tylko wtedy, gdy spełniasz określone kryteria. Więcej informacji

Kraje, w których dostępne są numery Google do przekazywania połączeń

Numery Google do przekazywania połączeń są obecnie dostępne w następujących krajach:

Kraj Numer bezpłatny Numer lokalny
Australia
Belgia
Brazylia
Kanada
Czechy
Dania*  
Francja
Niemcy
Węgry*
Indie**  
Japonia**
Irlandia
Izrael
Włochy
Meksyk
Polska
Rumunia
Rosja
Słowacja
Republika Południowej Afryki
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Wielka Brytania*  
Stany Zjednoczone

* Numer bezpłatny równoważny z numerem lokalnym

** ID rozmówcy to numer Google, a nie numer klienta

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem