Raport połączeń telefonicznych

Raport połączeń telefonicznych, który wykorzystuje numery Google do przekazywania połączeń, pozwala sprawdzać skuteczność rozszerzeń połączeń, rozszerzeń lokalizacji i reklam typu „tylko połączenie”. Dzięki tej usłudze możesz monitorować szczegółowe informacje, takie jak czas trwania połączenia, godzina jego rozpoczęcia i zakończenia, kod kierunkowy rozmówcy oraz to, czy połączenie zostało odebrane. Możesz też zliczać połączenia o określonej długości jako konwersje i korzystać ze strategii automatycznego określania stawek, by zwiększać prawdopodobieństwo konwersji.

Wszystkimi ustawieniami raportu połączeń telefonicznych, np. ustawieniami dotyczącymi rozszerzeń połączeń, rozszerzeń lokalizacji i kampanii typu „tylko połączenie”, możesz zarządzać na poziomie konta.

Jak to działa

Na podstawie numerów Google do przekazywania połączeń usługa raportu – dostępna wyłącznie w sieci wyszukiwania – sprawdza skuteczność rozszerzenia połączeń i reklamy typu „tylko połączenie”. Kiedy włączysz raport, przydzielimy do Twojej reklamy numer Google do przekazywania połączeń. Pozwoli to sprawdzać szczegółowe informacje na temat połączeń i zliczać je jako konwersje. Zarządzanie raportami połączeń telefonicznych w kampaniach

Oto, co dzieje się po włączeniu raportów połączeń telefonicznych:

  1. Klient klika reklamę, aby zadzwonić do Ciebie. Zostaje naliczona opłata za kliknięcie – CPC jest taki sam jak w przypadku kliknięcia reklamy przekierowującej na Twoją stronę.
  2. Połączenie jest kierowane do Twojej firmy przez numer Google do przekazywania połączeń, co pozwala zebrać dane na temat połączenia. Pomimo zastosowania numeru Google do przekazywania połączeń identyfikator rozmówcy jest nadal widoczny (za wyjątkiem Indii), dzięki czemu możesz zobaczyć, kto dzwoni.
  3. Możesz sprawdzić dane wszystkich połączeń z reklam i na podstawie tych informacji zoptymalizować kampanie.

Przykład

Właścicielka biura podróży zauważyła, że odkąd dodała rozszerzenia połączeń, odbiera więcej telefonów. Chce dowiedzieć się czegoś więcej o tych telefonach, dlatego włącza raport połączeń telefonicznych. Przeglądając uzyskane informacje, zauważa, że rozmowy trwające ponad dwie minuty zazwyczaj kończą się sprzedażą, dlatego postanawia zliczać je jako konwersje. Później dostrzega, że jej konwersje pochodzą od rozmówców z regionu o numerze kierunkowym 717, i decyduje się kierować reklamy na ten region.

Numery telefonów

Jeśli będzie to możliwe, numer Google do przekazywania połączeń będzie mieć ten sam numer kierunkowy lub prefiks co numer Twojej firmy. W przeciwnym razie użyjemy lokalnego numeru kierunkowego lub prefiksu dla Twojego regionu geograficznego. W niektórych przypadkach lokalne numery Google do przekazywania połączeń mogą być niedostępne. W takiej sytuacji w reklamie pojawi się bezpłatny numer Google do przekazywania połączeń. Numery tego typu są numerami bezpłatnymi, lokalnymi albo równoważnymi lokalnym.

Ważne: numery Google do przekazywania połączeń służące do raportowania Twoich połączeń są własnością Google i mogą zostać zmienione lub przypisane do innego podmiotu. Dlatego nie należy używać tych numerów do innych celów niż raporty połączeń i śledzenie konwersji telefonicznych z połączeń z witryny.

Raporty połączeń i skuteczność

Numery Google do przekazywania połączeń mogą nie wyświetlać się razem z reklamami przeznaczonymi na komputery, jeśli Twoja grupa reklam nie uzyska minimalnej liczby kliknięć w okresie czterech tygodni. Wówczas pojawi się Twój firmowy numer telefonu. (W przypadku reklam przeznaczonych na urządzenia mobilne nie ma minimalnych wymogów).

Google Ads wyświetla rozszerzenia połączeń tylko wtedy, gdy spełniasz określone kryteria. Więcej informacji

Numery Google do przekazywania połączeń są obecnie dostępne w następujących krajach:

Flaga kraju

Nazwa kraju

Numer bezpłatny

Numer lokalny

Australia Australia yes, confirmed yes, confirmed
Belgia yes, confirmed yes, confirmed
Brazil Brazylia yes, confirmed yes, confirmed
Canada Kanada yes, confirmed yes, confirmed
Columbia flag icon Kolumbia yes, confirmed yes, confirmed
Czechy yes, confirmed yes, confirmed
France Francja yes, confirmed yes, confirmed
Germany Niemcy yes, confirmed yes, confirmed
* Węgry yes, confirmed yes, confirmed
India** Indie yes, confirmed  
** Japonia yes, confirmed yes, confirmed
Ireland Irlandia yes, confirmed yes, confirmed
Israel flag icon Izrael yes, confirmed yes, confirmed
Włochy yes, confirmed yes, confirmed
Mexico flag icon Meksyk yes, confirmed yes, confirmed
Poland flag Polska yes, confirmed yes, confirmed
Romanian flag icon Rumunia yes, confirmed yes, confirmed
Russia flag icon Rosja yes, confirmed yes, confirmed
Slovakia flag icon Słowacja yes, confirmed yes, confirmed
South Africa Republika Południowej Afryki yes, confirmed yes, confirmed
Spain flag icon Hiszpania yes, confirmed yes, confirmed
Sweden Szwecja yes, confirmed yes, confirmed
* Szwajcaria yes, confirmed  
Switzerland flag icon Szwajcaria yes, confirmed yes, confirmed
United Kingdom* Wielka Brytania yes, confirmed yes, confirmed
United States Stany Zjednoczone yes, confirmed yes, confirmed
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem