Teave kõnearuandluse kohta

Kõnearuandlus, mille aluseks on Google’i edasisuunamisnumbrid, võimaldab teil mõõta oma kõnelaiendite, asukohalaiendite ja helistamisreklaamide toimivust. Saate jälgida selliseid üksikasju nagu kõne kestus, kõne algusaeg, 15 sekundist pikemate kõnede korral helistaja telefoninumber (v.a Indias) ning kõne ühendamine või mitteühendamine. Kindla kestusega kõned saab arvesse võtta ka konversioonidena ja konversioonide saamise tõenäosuse suurendamiseks saab kasutada automaatse pakkumise strateegiaid.

Kõiki kõnearuandluse aspekte, sh kõnelaiendeid, asukohalaiendeid ja helistamisreklaame, saab hallata üksikkonto tasemel.

Tööpõhimõtted

Kõnearuandlus on saadaval ainult otsinguvõrgustikus ja kasutab teie kõnelaiendite või helistamisreklaamide toimivuse mõõtmiseks Google’i edasisuunamisnumbreid. Kui lülitate kõnearuandluse funktsiooni sisse, määrame teie reklaamile Google’i edasisuunamisnumbri. Nii on teil võimalik vaadata kõnede üksikasju ja võtta kõnesid arvesse konversioonidena. Kõnearuandluse haldamine kampaaniate jaoks

Siin on ülevaade sellest, mis juhtub, kui reklaam kasutab kõnearuandluse funktsiooni.

  1. Klient puudutab teile helistamiseks reklaami. Teilt võetakse kliki eest tasu sama klikihinna alusel nagu siis, kui klient klikiks reklaamil teie veebisaidi avamiseks.
  2. Kõne jõuab teie ettevõttesse. Klientide kõned edastatakse Google’i edasisuunamisnumbri kaudu, mis võimaldab teil kõne kohta andmeid koguda. Kuna helistaja ID toimib ka Google’i edasisuunamisnumbri kaudu edastatavate kõnede puhul (v.a Indias), näete, kes teile helistab.
  3. Saate vaadata andmeid kõigi teie reklaamide kaudu edastatud kõnede kohta ja selle teabe põhjal oma kampaaniaid optimeerida.

Näide

Reisiagent märkab, et on saanud pärast kõnelaiendite lisamist rohkem kõnesid, ja soovib telefoniliiklust paremini mõista. Ta lülitab sisse kõnearuandluse funktsiooni. Andmete ülevaatamisel näeb ta, et üle kahe minuti kestvad kõned viivad tõenäoliselt müügitehinguni, seega arvestab ta neid kõnesid konversioonidena. Hiljem paneb ta tähele, et konversioone toovad kõned pärinevad helistajatelt, kelle asukoha suunakood on 717, seega otsustab ta oma reklaame sihtida just selles piirkonnas.

Teave telefoninumbrite kohta

Võimaluse korral kasutavad Google’i edasisuunamisnumbrid sama suunakoodi või eesliidet nagu teie ettevõtte. Kui see pole võimalik, kasutatakse teie geograafilisele piirkonnale vastavat kohalikku suunakoodi või eesliidet. Mõnikord ei pruugi kohalik Google’i edasisuunamisnumber saadaval olla. Sel juhul kuvatakse teie reklaamis selle asemel tasuta Google’i edasisuunamisnumber. Google’i edasisuunamisnumbrid on tasuta numbrid, kohaliku numbriga võrdväärsed või kohalikud numbrid.

NB! Kuna teie kõnearuandlusega seotud Google’i edasisuunamisnumbrid kuuluvad Google’ile, võidakse neid mis tahes ajal muuta või ümber jaotada. Sel põhjusel ei saa Google’i edasisuunamisnumbrit kasutada muul otstarbel kui kõnearuandluseks ja veebisaidi helistamiskonversioonide jälgimiseks.

Kõnearuandlus ja toimivus

Google’i edasisuunamisnumbreid ei pruugita lauaarvutireklaamides kuvada juhul, kui teie reklaamirühm pole nelja nädala jooksul saanud nõutud miinimumarvu klikke. Sel juhul kuvatakse teie ettevõtte telefoninumber. (Mobiilseadmetes kuvatavate reklaamide puhul miinimumnõuet pole.)

Google Ads kuvab kõnelaiendid ainult siis, kui teatud tingimused on täidetud. Vaadake lisateavet, kuidas laiendite kuvamise tõenäosust suurendada

Märkus. Google Ads ei võta reklaamijatelt tasu kasutajate eest, kes valivad Google’i edasisuunamisnumbri käsitsi. Reklaamijatelt võetakse tasu ainult siis, kui klikitakse reklaamis kuvatud Google’i edasisuunamisnumbril.

Google'i edasisuunamisnumbrid on praegu saadaval järgmistes riikides.

Riigi lipp

Riigi nimi

Tasuta number

Kohalik number

Austraalia lipp Austraalia yes, confirmed yes, confirmed
Belgium flag Belgia yes, confirmed yes, confirmed
Brasiilia lipp Brasiilia yes, confirmed yes, confirmed
Kanada lipp Kanada yes, confirmed yes, confirmed
Chile Flag Tšiili yes, confirmed yes, confirmed
Columbia flag icon Colombia yes, confirmed yes, confirmed
Czech Republic Flag Tšehhi Vabariik yes, confirmed yes, confirmed
* Taani yes, confirmed
Prantsusmaa Prantsusmaa yes, confirmed yes, confirmed
Saksamaa lipp Saksamaa yes, confirmed yes, confirmed
Hungary flag* Ungari yes, confirmed yes, confirmed
India** India yes, confirmed
Iirimaa Iirimaa yes, confirmed yes, confirmed
Israel flag icon Iisrael yes, confirmed yes, confirmed
Italian Flag Itaalia yes, confirmed yes, confirmed
Japan Flag** Jaapan yes, confirmed yes, confirmed
Mexico flag icon Mehhiko yes, confirmed yes, confirmed
Poland flag Poola yes, confirmed yes, confirmed
Romanian flag icon Rumeenia yes, confirmed yes, confirmed
Russia flag icon Venemaa yes, confirmed yes, confirmed
Slovakia flag icon Slovakkia yes, confirmed yes, confirmed
South Africa Lõuna-Aafrika Vabariik yes, confirmed yes, confirmed
Spain flag icon Hispaania yes, confirmed yes, confirmed
Sweden Rootsi yes, confirmed yes, confirmed
Switzerland flag icon Šveits yes, confirmed yes, confirmed
United Kingdom* Ühendkuningriik yes, confirmed yes, confirmed
United States Ameerika Ühendriigid yes, confirmed yes, confirmed
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse