Teave kõnearuandluse kohta

Kõnearuandlus, mille aluseks on Google’i edasisuunamisnumbrid, võimaldab teil mõõta oma kõnelaiendite, asukohalaiendite ja ainult telefonikõnedega reklaamide toimivust. Saate vaadata mitmesuguseid üksikasju, nagu kõne kestust, algus- ja lõppaega, helistaja suunakoodi ning seda, kas kõne ühendati. Kindla kestusega kõned võivad arvesse minna ka konversioonidena ja konversioonide saamise tõenäosuse suurendamiseks on võimalik kasutada automaatse pakkumise strateegiaid.

Kõiki kõnearuandluse aspekte, sh kõnelaiendeid, asukohalaiendeid ja ainult telefonikõnedega kampaaniaid, saab hallata ühel konto tasemel.

Kuidas see toimib?

Kõnearuandlus on saadaval ainult otsinguvõrgustikus ja see kasutab Google’i edasisuunamisnumbreid, et mõõta teie kõnelaiendite või ainult telefonikõnedega reklaamide toimivust. Kui lülitate kõnearuandluse funktsiooni sisse, määrame teie reklaamile Google’i edasisuunamisnumbri. Nii on teil võimalik vaadata kõnede üksikasju ja võtta kõnesid arvesse konversioonidena. Kõnearuandluse haldamine kampaaniate jaoks

Siin on ülevaade sellest, mis juhtub, kui reklaam kasutab kõnearuandluse funktsiooni.

  1. Klient puudutab teile helistamiseks reklaami. Teilt võetakse kliki eest tasu sama klikihinna alusel nagu siis, kui klient klikiks reklaamil teie veebisaidi avamiseks.
  2. Kõne jõuab teie ettevõttesse. Klientide kõned edastatakse Google’i edasisuunamisnumbri kaudu, mis võimaldab teil kõne kohta andmeid koguda. Kuna helistaja ID toimib ka Google'i edasisuunamisnumbri kaudu edastatavate kõnede puhul (v.a Indias), näete, kes teile helistab.
  3. Saate vaadata andmeid kõigi teie reklaamide kaudu edastatud kõnede kohta ja selle teabe põhjal oma kampaaniaid optimeerida.

Näide

Reisiagent märkab, et on saanud pärast kõnelaiendite lisamist rohkem kõnesid, ja soovib telefoniliiklust paremini mõista. Ta lülitab sisse kõnearuandluse funktsiooni. Andmete ülevaatamisel näeb ta, et üle kahe minuti kestvad kõned viivad tõenäoliselt müügitehinguni, seega arvestab ta neid kõnesid konversioonidena. Hiljem paneb ta tähele, et konversioone toovad kõned pärinevad helistajatelt, kelle asukoha suunakood on 717, seega otsustab ta oma reklaame sihtida just selles piirkonnas.

Teave telefoninumbrite kohta

Võimaluse korral kasutavad Google’i edasisuunamisnumbrid sama suunakoodi või eesliidet nagu teie ettevõtte. Kui see pole võimalik, kasutatakse teie geograafilisele piirkonnale vastavat kohalikku suunakoodi või eesliidet. Mõnikord ei pruugi kohalik Google’i edasisuunamisnumber saadaval olla. Sel juhul kuvatakse teie reklaamis selle asemel tasuta Google’i edasisuunamisnumber. Google’i edasisuunamisnumbrid on tasuta numbrid, kohaliku numbriga võrdväärsed või kohalikud numbrid.

NB! Kuna teie kõnearuandlusega seotud Google’i edasisuunamisnumbrid kuuluvad Google’ile, võidakse neid mis tahes ajal muuta või ümber jaotada. Sel põhjusel ei saa Google’i edasisuunamisnumbrit kasutada muul otstarbel kui kõnearuandluseks ja veebisaidi helistamiskonversioonide jälgimiseks.

Kõnearuandlus ja toimivus

Google’i edasisuunamisnumbreid ei pruugita lauaarvutireklaamides kuvada juhul, kui teie reklaamirühm pole nelja nädala jooksul saanud nõutud miinimumarvu klikke. Sel juhul kuvatakse teie ettevõtte telefoninumber. (Mobiilseadmetes kuvatavate reklaamide puhul miinimumnõuet pole.)

Google Ads kuvab kõnelaiendeid ainult siis, kui teatud tingimused on täidetud. Lisateave

Riigid, kus Google'i edasisuunamisnumbrid on saadaval

Google'i edasisuunamisnumbrid on praegu saadaval järgmistes riikides.

Riik Tasuta number Kohalik number
Austraalia
Belgia
Brasiilia
Kanada
Tšehhi
Taani*  
Prantsusmaa
Saksamaa
Ungari*
India**  
Jaapan**
Iirimaa
Iisrael
Itaalia
Mehhiko
Poola
Rumeenia
Venemaa
Slovakkia
Lõuna-Aafrika Vabariik
Hispaania
Rootsi
Šveits
Ühendkuningriik*  
Ameerika Ühendriigid

*Tasuta number on sama mis kohalik number

** Helistaja ID-na kuvatakse Google'i number, mitte kliendi number

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse