Přehled hovorů

Přehled hovorů, který využívá čísla pro přesměrování Google, vám umožňuje měřit výkon rozšíření o volání, rozšíření o lokalitu a reklam pouze pro volání. Můžete například sledovat údaje, jako je délka, čas zahájení a ukončení hovorů nebo kód oblasti volajícího, případně zda byl hovor spojen. Telefonní hovory od určité délky lze také počítat jako konverze a následně pomocí strategie automatického nabízení cen zvýšit pravděpodobnost jejich uskutečnění.

Všechny aspekty přehledu hovorů včetně rozšíření o volání, rozšíření o lokalitu a kampaní pouze pro volání lze spravovat na úrovni jednoho účtu.

Princip

Přehled hovorů, který je k dispozici pouze ve Vyhledávací síti, využívá čísla pro přesměrování Google k měření výkonu rozšíření o volání a reklam pouze pro volání. Když funkci pro tvorbu přehledu hovorů zapnete, přiřadíme vaší reklamě jedinečné telefonní číslo pro přesměrování Google. Budete si pak moci zobrazit podrobnosti o hovorech a započítat je jako konverze. Správa přehledů hovorů pro kampaně

Když se reklama zobrazuje se zapnutou funkcí přehledu hovorů, stane se toto:

  1. Zákazník klepne na reklamu a zavolá vám. Bude vám účtováno jedno kliknutí – za stejnou CPC, jako když zákazník klikne na reklamu, která ho přesměruje na web.
  2. Hovor je přesměrován do vaší firmy. Hovory zákazníků jsou směrovány přes číslo pro přesměrování Google, díky čemuž můžete získat údaje s nimi spojené. U hovorů směrovaných přes číslo pro přesměrování Google (kromě Indie) se nadále zobrazuje ID volajícího, takže vidíte, kdo vám volá.
  3. Můžete si prohlížet údaje o všech hovorech pocházejících z reklam a na základě těchto informací pak optimalizovat kampaně.

Příklad

Majitelka cestovní agentury si všimne, že po přidání rozšíření o volání jí lidé častěji volají, a chce se o tomto telefonním provozu dozvědět další podrobnosti. Zapne tedy funkci přehledu hovorů. Při kontrole údajů vidí, že hovory trvající déle než dvě minuty zpravidla vedou k prodeji, a tak se rozhodne počítat tyto hovory jako konverze. Když si později všimne, že konverze pocházejí z čísel s kódem oblasti 717, rozhodne se cílit reklamy na příslušnou oblast.

Telefonní čísla

Čísla pro přesměrování Google budou mít pokud možno stejnou předvolbu jako vaše firma. Pokud ne, budou mít kód oblasti nebo předvolbu vaší geografické oblasti. V některých případech nemusí být místní telefonní čísla pro přesměrování Google dostupná. Reklama se pak zobrazí s bezplatným číslem pro přesměrování Google. Čísla pro přesměrování Google jsou buď bezplatná, nebo jde o ekvivalenty místních čísel či přímo o místní čísla.

Důležité: Vzhledem k tomu, že čísla pro přesměrování Google přiřazená k vašemu přehledu hovorů jsou majetkem společnosti Google, mohou být kdykoli změněna nebo přidělena někomu jinému. Proto nelze číslo pro přesměrování Google využít jinak než pro tvorbu přehledu hovorů a měření konverzí z volání z webu.

Přehled hovorů a výkon

Číslo pro přesměrování Google se nemusí zobrazit v reklamách pro stolní počítače, pokud reklamní sestava nedosáhne určitého minimálního počtu kliknutí během čtyř týdnů. V takovém případě se zobrazí telefonní číslo vaší firmy. (Pro reklamy na mobilních zařízeních žádný takový limit stanoven není.)

Služba Google Ads zobrazuje rozšíření o volání pouze tehdy, pokud splníte určitá kritéria. Další informace

Země, ve kterých jsou dostupná čísla pro přesměrování Google

Čísla pro přesměrování Google jsou v současné době dostupná v těchto zemích:

Země Bezplatné číslo Místní číslo
Austrálie
Belgie
Brazílie
Kanada
Česká republika
Dánsko*  
Francie
Německo
Maďarsko*
Indie**  
Japonsko**
Irsko
Izrael
Itálie
Mexiko
Polsko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Jihoafrická republika
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Spojené království*  
USA

* Bezplatné telefonní číslo ekvivalentní místnímu číslu

** Jako ID volajícího se zobrazuje číslo Google, nikoli číslo zákazníka

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory