Đo lường hiệu suất của phần mở rộng quảng cáo

Nếu đã thêm phần mở rộng vào quảng cáo (ví dụ: số điện thoại hoặc đường liên kết đến trang web), bạn có thể kiểm tra hiệu suất của các phần mở rộng này. Bạn chỉ cần truy cập vào tài khoản Google Ads của mình để kiểm tra số lượt nhấp và số lượt hiển thị mà phần mở rộng quảng cáo của bạn đã nhận được, chi phí có liên quan và các số liệu thống kê khác. Dữ liệu này có thể giúp bạn xác định những loại phần mở rộng quảng cáo hoạt động hiệu quả nhất cho quảng cáo của mình, và thời điểm nên thêm hay xóa một phần mở rộng quảng cáo hiện có.

Tìm số liệu thống kê cho phần mở rộng quảng cáo

Trang “Phần mở rộng” là nơi để bạn xem số liệu thống kê về tất cả phần mở rộng quảng cáo cho tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo của mình. Bạn cũng có thể quản lý các phần mở rộng trên trang này.

Tìm trang Phần mở rộng và xem số liệu thống kê của bạn:
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang, rồi nhấp vào Phần mở rộng trong trình đơn trang con.
 3. Trang "Phần mở rộng" sẽ hiển thị chế độ xem tóm tắt trước, chế độ xem này nhóm các loại phần mở rộng dưới dạng danh sách các thẻ. Bạn có thể chuyển sang chế độ xem theo bảng bằng cách nhấp vào biểu tượng bảng Image of table icon ở trên cùng.
 4. Để hiển thị số liệu thống kê cho từng loại phần mở rộng, hãy làm như sau:
  • Ở chế độ xem tóm tắt, hãy chọn thẻ cho loại phần mở rộng.
  • Trong chế độ xem theo bảng, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống Loại phần mở rộng bên cạnh biểu tượng bộ lọc Bộ lọc, rồi chọn loại phần mở rộng. Khi đang ở chế độ xem theo bảng, bạn có thể chọn hiển thị số liệu thống kê chi tiết hoặc tổng hợp:
   • Để xem số liệu thống kê về phần mở rộng cho từng mối liên kết của mỗi phần mở rộng, cùng với nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản tương ứng, hãy chọn Chế độ xem mối liên kết trong trình đơn thả xuống ở bên phải.
   • Để xem dữ liệu tổng hợp cho mỗi phần mở rộng, hãy chọn Chế độ xem phần mở rộng. Từng phần mở rộng sẽ xuất hiện ở hàng riêng, bao gồm cả những phần mở rộng chưa tích lũy số liệu thống kê nào.

Số liệu thống kê của phần mở rộng quảng cáo có sẵn cho những quảng cáo xuất hiện trên Google Tìm kiếm, các đối tác tìm kiếm của Google dành cho thiết bị di động, và trong một số trường hợp là trên Mạng Hiển thị của Google.

Các cột trên trang "Phần mở rộng" hiển thị những thông tin sau đây khi bạn chuyển sang chế độ xem theo bảng:
 • Trạng thái: Cho biết phần mở rộng quảng cáo của bạn có trạng thái là “Được phê duyệt” hay “Bị từ chối”. Phần mở rộng quảng cáo đủ điều kiện sẽ chỉ xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn khi chúng có liên quan và quảng cáo được liên kết cũng đủ điều kiện chạy. Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối
 • Số lượt nhấp: Số lượt nhấp mà quảng cáo của bạn đã nhận được khi xuất hiện cùng với một loại phần mở rộng cụ thể. Giá trị này là tổng số lượt nhấp vào dòng tiêu đề quảng cáo và phần mở rộng quảng cáo (nếu có). Để chỉ xem số lượt nhấp vào phần mở rộng quảng cáo, hãy nhấp vào biểu tượng phân đoạn Phân đoạn, rồi chọn Loại lượt nhấp.
 • Số lượt hiển thị: Số lần quảng cáo của bạn xuất hiện cùng với phần mở rộng quảng cáo.
 • Tỷ lệ nhấp (CTR): Số lượt nhấp mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho số lần quảng cáo được hiển thị cùng với phần mở rộng quảng cáo.
 • Chi phí: Tổng chi phí cho số lượt nhấp vào quảng cáo của bạn khi quảng cáo này xuất hiện cùng với phần mở rộng quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí thực tế cho lượt nhấp của bạn
 • Vị trí trung bình: Vị trí trung bình của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm khi hiển thị cùng với phần mở rộng quảng cáo.
 • Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) trung bình: Số tiền trung bình bạn trả cho mỗi lượt nhấp khi quảng cáo xuất hiện cùng với phần mở rộng quảng cáo. CPC trung bình được xác định bằng cách lấy tổng chi phí của tất cả lượt nhấp chia cho số lượt nhấp.

Mẹo

 • Bật cột "Thông tin chi tiết về chính sách" để xem lý do khiến phần mở rộng của bạn bị từ chối hoặc bị giới hạn theo các chính sách quảng cáo của chúng tôi.
 • Bảng thống kê ở chế độ xem “Tất cả chiến dịch” sẽ hiển thị tất cả phần mở rộng mà bạn đang sử dụng, ngay cả khi chúng chưa tích lũy được lượt hiển thị hay lượt nhấp nào. (Chỉ số về hiệu suất của bạn có thể xuất hiện là "0" trong bảng thống kê). Tuy nhiên, khi bạn xem bảng thống kê cho một chiến dịch cụ thể, bảng thống kê này sẽ chỉ hiển thị dữ liệu về hiệu suất cho những phần mở rộng quảng cáo đã nhận được lượt hiển thị hoặc lượt nhấp.

Báo cáo phần mở rộng tự động

Sử dụng trang “Phần mở rộng tự động” để xem dữ liệu cụ thể hơn về những quảng cáo có phần mở rộng tự động.

Theo dõi hiệu suất của phần mở rộng tự động

Cột “Số lượt nhấp” trong báo cáo phần mở rộng tự động sẽ tính các lượt nhấp vào dòng tiêu đề quảng cáo khi phần mở rộng tự động của bạn xuất hiện cùng với quảng cáo đó.
Bạn có thể sử dụng các phần mở rộng tự động trong mục “Quảng cáo và phần mở rộng” của Google Ads:
 1. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang, rồi nhấp vào Phần mở rộng trong trình đơn trang con.
 2. Chọn Phần mở rộng tự động ở cuối trang. Xin lưu ý rằng bạn phải ở chế độ xem tóm tắt để sử dụng Phần mở rộng tự động.
 3. Trang này sẽ hiển thị một bảng thống kê chứa dữ liệu về hiệu suất của quảng cáo khi phần mở rộng tự động xuất hiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false