Đo lường hiệu quả hoạt động của phần mở rộng quảng cáo

Nếu đã thêm phần mở rộng vào quảng cáo, ví dụ như số điện thoại hoặc đường liên kết tới trang web, bạn có thể xem phần mở rộng này hoạt động như thế nào. Chỉ cần truy cập tài khoản Google Ads của bạn để xem có số lượt nhấp và số lượt hiển thị mà phần mở rộng quảng cáo của bạn đã nhận được, chi phí liên quan và các số liệu thống kê khác. Dữ liệu này có thể giúp bạn quyết định loại phần mở rộng quảng cáo nào hoạt động tốt nhất cho quảng cáo của bạn và thời điểm nên thêm hay xóa phần mở rộng quảng cáo hiện tại.

Tìm số liệu thống kê cho phần mở rộng quảng cáo

Sử dụng trang Phần mở rộng để xem thống kê cho tất cả các phần mở rộng quảng cáo cho tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn. Bạn cũng có thể quản lý các phần mở rộng trên trang này.

 

Tìm trang Phần mở rộng và xem thống kê của bạn:
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trên menu trang, rồi nhấp vào Phần mở rộng dọc theo đầu trang.
 3. Nhấp vào menu thả xuống Loại phần mở rộng bên cạnh biểu tượng bộ lọc Bộ lọc ở bên trái, rồi chọn loại phần mở rộng bạn muốn xem số liệu thống kê.
 4. Để xem số liệu thống kê phần mở rộng cho mỗi liên kết của mỗi phần mở rộng, cùng với nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản tương ứng, hãy chọn Chế độ xem liên kết từ menu thả xuống ở bên phải. Để xem dữ liệu tổng hợp cho mỗi phần mở rộng, hãy chọn Chế độ xem phần mở rộng. Từng phần mở rộng sẽ xuất hiện trong hàng của nó, bao gồm cả phần mở rộng chưa tích lũy bất kỳ thống kê nào.

Thống kê phần mở rộng quảng cáo có sẵn cho quảng cáo xuất hiện trên Tìm kiếm của Google, các đối tác tìm kiếm của Google dành cho di động và trong một số trường hợp là trên Mạng hiển thị của Google.

Đây là nội dung mà các cột trên trang Phần mở rộng hiển thị:
 • Trạng thái: Cho biết phần mở rộng quảng cáo của bạn được đánh dấu là "Được chấp thuận" hay "Bị từ chối". Phần mở rộng quảng cáo đủ điều kiện sẽ chỉ xuất hiện với quảng cáo của bạn khi chúng có liên quan và quảng cáo được kết hợp cũng đủ điều kiện để chạy. Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối.
 • Số nhấp chuột: Số lượng nhấp chuột mà quảng cáo của bạn đã nhận được khi quảng cáo được hiển thị với một loại phần mở rộng cụ thể. Số này kết hợp số nhấp chuột lên dòng tiêu đề quảng cáo và số nhấp chuột lên phần mở rộng quảng cáo, nếu có. Để xem số nhấp chuột chỉ lên phần mở rộng quảng cáo, hãy nhấp vào biểu tượng phân đoạn Phân đoạn và chọn Loại nhấp chuột.
 • Số lần hiển thị: Số lần quảng cáo của bạn xuất hiện cùng với phần mở rộng quảng cáo.
 • Tỷ lệ nhấp (CTR): Số nhấp chuột mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho số lần quảng cáo được hiển thị với phần mở rộng quảng cáo.
 • Chi phí: Tổng chi phí nhấp chuột lên quảng cáo của bạn khi quảng cáo xuất hiện với phần mở rộng quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chi phí nhấp chuột thực tế của bạn.
 • Vị trí tr.bình: Vị trí trung bình của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm khi được hiển thị với phần mở rộng quảng cáo.
 • Giá mỗi nhấp chuột (CPC) trung bình: Số tiền trung bình bạn trả cho mỗi nhấp chuột khi quảng cáo xuất hiện với phần mở rộng quảng cáo. CPC trung bình được xác định bằng cách lấy tổng chi phí của tất cả các nhấp chuột chia cho số nhấp chuột đã nhận.

Mẹo

 • Hãy bật cột Chi tiết chính sách để xem thông tin về lý do tại sao phần mở rộng của bạn bị từ chối hoặc giới hạn dựa trên chính sách quảng cáo của chúng tôi.
 • Bảng thống kê ở chế độ xem "Tất cả chiến dịch" sẽ hiển thị tất cả phần mở rộng hiện tại của bạn, ngay cả khi chúng không tích lũy số lần hiển thị hoặc nhấp chuột. (Số liệu hiệu suất của bạn có thể xuất hiện là "0" trong bảng thống kê). Tuy nhiên, khi bạn xem bảng thống kê cho chiến dịch cụ thể, dữ liệu hiệu suất sẽ chỉ xuất hiện trong bảng cho các phần mở rộng quảng cáo đã nhận hiển thị hoặc nhấp chuột.

Báo cáo phần mở rộng tự động

Sử dụng trang Phần mở rộng tự động để xem dữ liệu cụ thể hơn cho quảng cáo có phần mở rộng tự động.

Theo dõi hiệu suất phần mở rộng tự động của bạn

Cột "Số nhấp chuột" của báo cáo phần mở rộng tự động tính các nhấp chuột vào tiêu đề quảng cáo khi phần mở rộng tự động của bạn xuất hiện với quảng cáo.
Dưới đây là cách xem dữ liệu hiệu suất của bạn:
Chọn chiến dịch có phần mở rộng tự động.
Nhấp vào Quảng cáo & phần mở rộng trong menu trang rồi nhấp vào Phần mở rộng tự động dọc theo đầu trang.
Chọn Hiệu suất phần mở rộng từ menu thả xuống Khác. Bạn sẽ thấy bảng thống kê chứa dữ liệu về hiệu suất quảng cáo của mình khi phần mở rộng tự động xuất hiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố