Meranie výkonnosti rozšírení reklamy

Ak ste do svojich reklám pridali rozšírenia (napr. telefónne číslo alebo odkaz na svoj web), môžete zistiť, akú výkonnosť tieto rozšírenia dosahujú. Ak chcete zobraziť počet kliknutí a zobrazení, ktoré získalo vaše rozšírenie reklamy, súvisiace náklady a ďalšie štatistické údaje, prejdite do svojho účtu Google Ads. Tieto údaje vám pomôžu pri rozhodovaní o najvhodnejších typoch rozšírenia pre vašu reklamu a pri určovaní, kedy je správny čas pridať alebo odstrániť existujúce rozšírenie reklamy.

Nájdenie štatistických údajov o rozšíreniach reklamy

Stránka Rozšírenia umožňuje zobraziť štatistiky pre všetky rozšírenia reklamy pre účet, kampane a reklamné skupiny. Na tejto stránke môžete tiež rozšírenia spravovať.

 

Nájdite stránku Rozšírenia a pozrite si svoje štatistiky:
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia a potom na možnosť Rozšírenia navrchu stránky.
 3. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Typ rozšírenia vedľa ikony filtra Filter vľavo a vyberte typ rozšírenia, pre ktorý chcete zobraziť štatistiky.
 4. Ak chcete zobraziť štatistiky rozšírenia pre každé pridruženie každého rozšírenia spolu s príslušnou reklamnou skupinou, kampaňou alebo účtom, vyberte z rozbaľovacej ponuky vpravo možnosť Zobrazenie pridružení. Ak chcete zobraziť zhromaždené údaje pre každé rozšírenie, vyberte možnosť Zobrazenie rozšírení. Každé rozšírenie vrátane rozšírení, pre ktoré sa zatiaľ ešte nezhromaždili žiadne štatistiky, sa zobrazí v osobitnom riadku.

Štatistické údaje o rozšíreniach reklamy sú k dispozícii pre reklamy zobrazujúce sa vo Vyhľadávaní Google, na partnerských weboch vo Vyhľadávacej sieti Google pre mobilné zariadenia a v určitých prípadoch aj v Obsahovej sieti Google.

Toto zobrazujú stĺpce na stránke Rozšírenia:
 • Stav: Zobrazuje, či sú rozšírenia reklamy označené ako Schválené alebo Zamietnuté. Rozšírenia reklamy spĺňajúce kritériá sa budú zobrazovať s reklamami iba v prípade, ak sú relevantné a ak je priradená reklama tiež vhodná na zobrazenie. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako opraviť zamietnutú reklamu.
 • Kliknutia: Počet kliknutí, ktoré získala vaša reklama, keď sa zobrazovala s určitým typom rozšírenia. Tento počet zahŕňa kliknutia na nadpis reklamy, ako aj na rozšírenie reklamy (ak existuje). Ak chcete zobraziť kliknutia na rozšírenie reklamy, kliknite na ikonu segmentácie Segment a vyberte možnosť Typ kliknutia.
 • Zobrazenia: Počet zobrazení vašej reklamy spolu s rozšírením reklamy.
 • Miera prekliknutia (CTR): Počet kliknutí na reklamu vydelený počtom zobrazení reklamy s rozšírením reklamy.
 • Cena: Celková cena kliknutí na reklamu, keď sa zobrazila s rozšírením reklamy. Pozrite si ďalšie informácie o vašich skutočných cenách za kliknutie.
 • Priem. pozícia: Priemerná pozícia reklamy na stránkach s výsledkami vyhľadávania pri zobrazení s rozšírením reklamy.
 • Priem. cena za kliknutie (CZK): Priemerná suma, ktorú platíte za každé kliknutie, keď sa reklama zobrazí s rozšírením reklamy. Priemerná CZK sa určuje ako súčet cien za všetky kliknutia vydelený počtom získaných kliknutí.

Tip

 • Ak si chcete zobraziť informácie o tom, prečo sú vaše rozšírenia na základe našich pravidiel inzercie zamietnuté alebo obmedzené, povoľte stĺpec Podrobnosti o pravidlách.
 • Štatistická tabuľka v zobrazení Všetky kampane zobrazí všetky vaše existujúce rozšírenia aj v prípade, že nezaznamenali žiadne zobrazenia ani kliknutia. (Vaše metriky výkonu sa v tabuľke so štatistickými údajmi môžu zobrazovať ako hodnota „0“.) Keď si však zobrazíte tabuľku so štatistickými údajmi pre konkrétnu kampaň, údaje o výkonnosti sa zobrazia v tabuľke len pre tie rozšírenia reklamy, ktoré už zaznamenali zobrazenia alebo kliknutia.

Prehľad automatických rozšírení

Ak chcete zobraziť podrobnejšie údaje pre reklamy s automatickými rozšíreniami, použite stránku Automatizované rozšírenia.

Sledovanie výkonnosti automatických rozšírení

Stĺpec Kliknutia v prehľade automatických rozšírení uvádza počet kliknutí na nadpis vašej reklamy v prípade, že sa zobrazila s automatickými rozšíreniami.
Údaje o výkonnosti zobrazíte takto:
Vyberte kampaň s automatickými rozšíreniami.
V ponuke stránok kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia a na možnosť Automatizované rozšírenia navrchu stránky.
Z rozbaľovacej ponuky Viac vyberte možnosť Výkonnosť rozšírenia. Zobrazí sa štatistická tabuľka s údajmi o výkonnosti vašich reklám v prípadoch, keď sa s nimi zobrazilo automatické rozšírenie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory