Meranie výkonnosti podkladov reklamy

Ak ste do svojich reklám pridali podklady (napr. telefónne číslo alebo odkaz na svoj web), môžete skontrolovať, akú výkonnosť tieto podklady dosahujú. Ak chcete zobraziť počet kliknutí a zobrazení, ktoré získal váš podklad reklamy, súvisiace náklady a ďalšie štatistické údaje, prejdite do svojho účtu Google Ads. Tieto údaje vám pomôžu pri rozhodovaní o najvhodnejších typoch podkladov reklamy pre vašu reklamu a pri určovaní, kedy je správny čas pridať alebo odstrániť existujúci podklad reklamy.

Vyhľadanie štatistík podkladov reklamy

Na stránke Podklady si môžete pozrieť štatistiky všetkých podkladov reklamy, a to na úrovni účtu, kampaní a reklamných skupín. Na tejto stránke môžete podklady aj spravovať.

Nájdenie stránky Podklady a zobrazenie štatistík:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok kliknite na Reklamy a podklady a potom v ponuke podstránok kliknite na Podklady.
 3. Na stránke Podklady sa najprv zobrazí súhrnné zobrazenie, v ktorom sú typy podkladov zoskupené ako zoznam kariet. Kliknutím na ikonu tabuľky Image of table icon v hornej časti môžete prepnúť na tabuľkové zobrazenie.
 4. Ak chcete zobraziť štatistiky jednotlivých typov podkladov, postupujte takto:
  • V súhrnnom zobrazení vyberte kartu typu podkladu.
  • V tabuľkovom zobrazení kliknite na rozbaľovaciu ponuku Typ podkladu vedľa ikony filtra Filter a vyberte typ podkladu. V tabuľkovom zobrazení si môžete vybrať zobrazenie podrobných alebo súhrnných štatistík:
   • Ak si chcete pozrieť štatistiky podkladov pre každé pridruženie každého podkladu spolu s príslušnou reklamnou skupinou, kampaňou alebo účtom, v rozbaľovacej ponuke vpravo vyberte Zobrazenie pridružení.
   • Ak si chcete pozrieť súhrnné dáta jednotlivých podkladov, vyberte Zobrazenie podkladov. Každý podklad vrátane tých, pre ktoré sa zatiaľ ešte nezhromaždili žiadne štatistiky, sa zobrazí v osobitnom riadku.

Riadok celkovej hodnoty v prehľade nemusí zodpovedať súčtu jednotlivých riadkov, pretože sa v ňom zobrazujú údaje po odstránení duplikátov. Podklad reklamy sa môže zobraziť spolu s inými podkladmi reklamy. Ak sa tak stane, to isté zobrazenie reklamy alebo kliknutie sa reportuje pri každom podklade reklamy v jednotlivých riadkoch tabuľkového zobrazenia. V riadku celkovej hodnoty v spodnej časti tabuľkového zobrazenia sa však zobrazia údaje po odstránení duplikátov. Ak sa napríklad spolu zobrazili štyri odkazy na podstránky, v riadku súčtu bude uvedené iba jedno zobrazenie, no pri každom zo štyroch odkazov na podstránky v tabuľke bude v príslušnom riadku tiež uvedené jedno zobrazenie.

Štatistiky podkladov reklamy sú k dispozícii pre reklamy zobrazujúce sa vo Vyhľadávaní Google, na partnerských weboch Googlu vo Vyhľadávacej sieti pre mobilné zariadenia a v niektorých prípadoch aj v Obsahovej sieti Google (ang. Google Display Network).

V stĺpcoch na stránke Podklady sa po prepnutí na tabuľkové zobrazenie zobrazujú tieto údaje:

 • Stav: informuje, či sú podklady reklamy označené ako Schválené alebo Zamietnuté. Vhodné podklady reklamy sa budú zobrazovať s reklamami iba v prípade, že sú relevantné a pridružená reklama je tiež vhodná na zobrazenie. Ďalšie informácie o riešení problémov so zamietnutou reklamou
 • Kliknutia: počet kliknutí, ktoré získala reklama, keď sa zobrazovala s určitým typom podkladu. Tento počet zahŕňa kliknutia na nadpis reklamy, ako aj na podklad reklamy (ak je to relevantné). Ak si chcete pozrieť len kliknutia na podklad reklamy, kliknite na ikonu segmentu Segment a vyberte Typ kliknutia.
 • Zobrazenia: počet zobrazení reklamy s daným podkladom reklamy.
 • Miera prekliknutí (CTR): počet kliknutí na reklamu vydelený počtom zobrazení reklamy s daným podkladom reklamy.
 • Cena: celková cena kliknutí na reklamu, keď sa zobrazila s daným podkladom reklamy. Ďalšie informácie o skutočných cenách za kliknutie
 • Priem. pozícia: priemerná pozícia reklamy na stránkach s výsledkami vyhľadávania pri zobrazení s daným podkladom reklamy.
 • Priem. cena za kliknutie (CZK): priemerná suma, ktorú platíte za každé kliknutie, keď sa reklama zobrazí s daným podkladom reklamy. Priemerná cena za kliknutie sa určuje ako súčet cien za všetky kliknutia vydelený počtom získaných kliknutí.

Tip

 • Ak si chcete prečítať informácie o tom, prečo sú vaše podklady na základe našich pravidiel reklamy zamietnuté alebo obmedzené, povoľte stĺpec Podrobnosti pravidiel.
 • Štatistická tabuľka v zobrazení Všetky kampane zobrazí všetky vaše existujúce podklady, a to aj v prípade, že nezaznamenali zobrazenia ani kliknutia. (Vaše metriky výkonu sa v štatistickej tabuľke môžu zobrazovať s hodnotou „0“.) Keď si však pozriete štatistickú tabuľku pre konkrétnu kampaň, v tabuľke sa zobrazia údaje o výkonnosti len pre tie podklady reklamy, ktoré už zaznamenali zobrazenia alebo kliknutia.

Report automatických podkladov na úrovni účtu

Ak si chcete pozrieť podrobnejšie údaje reklám s automatickými podkladmi na úrovni účtu, prejdite na stránku Automatické podklady na úrovni účtu.

Sledovanie výkonnosti automatických podkladov na úrovni účtu

Keď sa reklama zobrazí s automatickými podkladmi na úrovni účtu, v stĺpci Kliknutia v reporte automatických podkladov na úrovni účtu sa započítavajú kliknutia na nadpis reklamy.
Automatické podklady na úrovni účtu nájdete v službe Google Ads v sekcii Reklamy a podklady.
 1. V ponuke stránok kliknite na Reklamy a podklady a potom v ponuke podstránok kliknite na Podklady.
 2. Dole na stránke vyberte Automatické podklady na úrovni účtu. Upozorňujeme, že ak chcete získať prístup k automatickým podkladom na úrovni účtu, musíte sa nachádzať v súhrnnom zobrazení.
 3. Na stránke sa zobrazí štatistická tabuľka s údajmi o výkonnosti reklám pri zobrazení automatického podkladu na úrovni účtu.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka