Ocena skuteczności rozszerzeń reklam

Jeśli masz reklamy z rozszerzeniami, takimi jak numer telefonu czy link do strony, możesz sprawdzić ich skuteczność. Wystarczy, że zalogujesz się na konto Google Ads, by zobaczyć liczbę kliknięć i wyświetleń rozszerzenia reklamy, powiązane z nim koszty oraz inne statystyki. Dane te pomogą Ci ustalić, które typy rozszerzeń najlepiej sprawdzają się w przypadku Twojej reklamy i kiedy należy dodać lub usunąć istniejące rozszerzenie.

Jak znaleźć statystyki rozszerzeń reklam

Strona Rozszerzenia pozwala wyświetlać statystyki wszystkich rozszerzeń reklam na koncie, w kampaniach i grupach reklam, a także nimi zarządzać.

 

Znajdź stronę Rozszerzenia i sprawdź statystyki:
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W Menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a następnie Rozszerzenia na górze strony.
 3. Kliknij menu Typ rozszerzenia obok ikony filtra Filtruj po lewej stronie i wybierz typ rozszerzenia, którego statystyki chcesz wyświetlić.
 4. Aby wyświetlić statystyki wszystkich powiązań wszystkich rozszerzeń wraz z odpowiednimi grupami reklam, kampaniami i kontami, wybierz Widok powiązań w menu po prawej stronie. Aby wyświetlić zbiorcze dane o poszczególnych rozszerzeniach, wybierz Widok rozszerzeń. Każde rozszerzenie pojawi się w osobnym wierszu – także te rozszerzenia, w przypadku których nie zebraliśmy dotąd żadnych statystyk.

Statystyki rozszerzeń reklam są dostępne dla reklam wyświetlanych w wyszukiwarce Google, na mobilnych stronach partnerów w sieci wyszukiwania Google i – w niektórych przypadkach – w sieci reklamowej Google.

Kolumny na stronie Rozszerzenia:
 • Stan: możesz sprawdzić, czy rozszerzenia reklam są „Zatwierdzone”, czy „Odrzucone”. Odpowiednie rozszerzenia reklam wyświetlają się w reklamach tylko wtedy, gdy są trafne i gdy może się wyświetlić związana z nimi reklama. Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę.
 • Kliknięcia: możesz sprawdzić, ile kliknięć uzyskała Twoja reklama z danym typem rozszerzenia. Ta liczba to suma kliknięć nagłówka reklamy i rozszerzenia reklamy (jeśli dotyczy). Aby zobaczyć wyłącznie kliknięcia rozszerzenia reklamy, kliknij ikonę segmentowania Segmentuj i wybierz Typ kliknięcia.
 • Wyświetlenia: liczba wyświetleń reklamy z rozszerzeniem.
 • Współczynnik klikalności (CTR): iloraz liczby kliknięć reklamy i liczby wyświetleń reklamy z rozszerzeniem.
 • Koszt: całkowity koszt kliknięć reklam wyświetlonych z rozszerzeniem. Dowiedz się więcej o Twoich rzeczywistych kosztach kliknięcia.
 • Śr. pozycja: średnia pozycja reklamy na stronach wyników wyszukiwania, gdy reklama wyświetla się z rozszerzeniem.
 • Śr. koszt kliknięcia (CPC): średnia kwota, jaką płacisz za każde kliknięcie, gdy reklama wyświetla się z rozszerzeniem. Średni CPC to suma kosztu wszystkich kliknięć podzielona przez liczbę uzyskanych kliknięć.

Wskazówka

 • Włącz kolumnę Informacje o zasadach, by sprawdzić, dlaczego rozszerzenia zostały odrzucone lub ograniczone w oparciu o nasze zasady reklamowe.
 • Tabela statystyk w widoku „Wszystkie kampanie” przedstawia wszystkie istniejące rozszerzenia, nawet te, które nie uzyskały żadnych wyświetleń ani kliknięć (wynik skuteczności w tabeli statystyk może mieć wartość „0”). Jeśli jednak wyświetlisz tabelę statystyk konkretnej kampanii, dane o skuteczności będą dotyczyły tylko tych rozszerzeń reklam, które uzyskały wyświetlenia lub kliknięcia.

Raport rozszerzeń automatycznych

Użyj strony Rozszerzenia automatyczne, aby wyświetlić bardziej szczegółowe dane o reklamach z rozszerzeniami automatycznymi.

Monitoruj skuteczność rozszerzeń automatycznych

W kolumnie „Kliknięcia” w raporcie rozszerzeń automatycznych zliczane są kliknięcia nagłówka reklamy, która wyświetla się z rozszerzeniami automatycznymi.
Aby zobaczyć dane o skuteczności:
Wybierz kampanię z rozszerzeniami automatycznymi
W Menu kliknij Reklamy i rozszerzenia, a następnie Rozszerzenia automatyczne na górze strony.
Wybierz Skuteczność rozszerzeń z menu Więcej. Pojawi się tabela statystyk z danymi o skuteczności reklam wyświetlanych z określonym rozszerzeniem automatycznym.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem