Prestaties van advertentie-extensies meten

Als u extensies heeft toegevoegd aan uw advertenties, zoals een telefoonnummer of een link naar uw website, kunt u zien hoe deze extensies presteren. Ga naar uw Google Ads-account om te zien hoeveel klikken en vertoningen uw advertentie-extensie heeft ontvangen en wat de kosten daarvan zijn, en om andere statistieken te bekijken. Op basis van deze gegevens kunt u vaststellen welk type advertentie-extensie de beste prestaties levert voor uw advertentie en kunt u bepalen wanneer u een bestaande advertentie-extensie het beste aan een advertentie kunt toevoegen of hieruit moet verwijderen.

Statistieken vinden voor advertentie-extensies

Gebruik de pagina Extensies om statistieken te bekijken voor alle advertentie-extensies voor uw account, campagnes en advertentiegroepen. U kunt op deze pagina ook uw extensies beheren.

 

De pagina Extensies vinden en uw statistieken bekijken:
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu op Advertenties en extensies en klik vervolgens bovenaan de pagina op Extensies.
 3. Klik links naast het filterpictogram Filter op het dropdownmenu Extensietype en kies het type extensie waarvoor u statistieken wilt bekijken.
 4. Als u voor elke koppeling van elke extensie naast de gekoppelde advertentiegroepen, campagnes of accounts ook extensiestatistieken wilt bekijken, selecteer u in het dropdownmenu aan de rechterkant de optie Weergave Koppelingen. Als u verzamelgegevens voor elke extensie wilt bekijken, selecteert u de Extensieweergave. Elke extensie wordt in een afzonderlijke rij weergegeven, ook als er nog geen statistieken voor zijn verzameld.

Statistieken voor advertentie-extensies zijn momenteel beschikbaar voor advertenties die worden weergegeven op Google Zoeken, op pagina's van zoekpartners van Google voor mobiel en, in sommige gevallen, in het Google Display Netwerk.

U ziet het volgende in de kolommen op de pagina Extensies:
 • Status: Hier ziet u of uw advertentie-extensies de status Goedgekeurd of de status Afgekeurd hebben. Goedgekeurde advertentie-extensies worden alleen bij uw advertenties weergegeven als ze relevant zijn en de bijbehorende advertentie ook in aanmerking komt voor weergave. Meer informatie over hoe u een afgekeurde advertentie corrigeert.
 • Klikken: Het aantal klikken dat uw advertentie heeft ontvangen toen deze samen met een bepaald type extensie werd weergegeven. Dit aantal is een combinatie van klikken op de advertentiekop en op de advertentie-extensie (indien van toepassing). Klik op het segmentpictogram Segment en selecteer Kliktype om klikken op uitsluitend de advertentie-extensie te bekijken.
 • Vertoningen: Het aantal keren dat uw advertentie samen met de advertentie-extensie is weergegeven.
 • Klikfrequentie (CTR): Het aantal klikken op uw advertentie gedeeld door het aantal keren dat uw advertentie samen met de advertentie-extensie is weergegeven.
 • Kosten: De totale kosten van klikken op uw advertentie toen deze samen met de advertentie-extensie werd weergegeven. Meer informatie over uw werkelijke kosten voor klikken.
 • Gem. positie: De gemiddelde positie van de advertentie op pagina's met zoekresultaten wanneer deze samen met de advertentie-extensie wordt weergegeven.
 • Gem. kosten per klik (CPC): Het gemiddelde bedrag dat u betaalt voor elke klik wanneer de advertentie samen met de advertentie-extensie wordt weergegeven. De gemiddelde CPC wordt bepaald door de totale kosten van alle klikken te delen door het aantal ontvangen klikken.

Tip

 • Schakel de kolom Beleidsdetails in om informatie te bekijken over de reden waarom uw extensies zijn afgekeurd of beperkt op basis van ons advertentiebeleid.
 • In de tabel met statistieken in de weergave 'Alle campagnes' worden al uw bestaande extensies weergegeven, ook als deze geen vertoningen of klikken hebben gegenereerd. (Uw prestatiestatistieken kunnen als '0' worden weergegeven in de tabel met statistieken.) Wanneer u echter de tabel met statistieken voor een specifieke campagne weergeeft, worden in de tabel alleen de prestatiegegevens weergegeven voor de advertentie-extensies die vertoningen of klikken hebben ontvangen.

Het rapport voor geautomatiseerde extensies

Gebruik de pagina Geautomatiseerde extensies om specifiekere gegevens te bekijken voor advertenties met geautomatiseerde extensies.

De prestaties van uw geautomatiseerde extensies controleren

In de kolom Klikken van het rapport over geautomatiseerde extensies ziet u hoe vaak er op de kop van uw advertentie is geklikt terwijl er een automatische extensie bij werd weergegeven.
Ga als volgt te werk om uw prestatiegegevens te bekijken:
Selecteer een campagne met geautomatiseerde extensies.
Klik in het paginamenu op Advertenties en extensies en op Geautomatiseerde extensies bovenaan de pagina.
Kies de optie Prestaties van extensies in het dropdownmenu Meer. U ziet nu een tabel met statistieken die gegevens bevat over de prestaties van uw advertentie wanneer er een geautomatiseerde extensie wordt weergegeven.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen