Reklaamilaiendite toimivuse hindamine

Kui olete oma reklaamidele lisanud laiendid, näiteks telefoninumbri või oma veebisaidi lingi, saate ka vaadata, kuidas need laiendid toimivad. Reklaamilaiendi klikkide ja näitamiste arvu, reklaamilaiendiga seotud kulude ja muu statistika nägemiseks minge lihtsalt oma Google Adsi kontole. Need andmed aitavad teil otsustada, mis tüüpi reklaamilaiendid teie reklaamide puhul kõige paremini toimivad ja millal reklaamilaiendeid lisada või olemasolevaid eemaldada.

Reklaamilaiendite statistika vaatamine

Konto, kampaaniate ja reklaamirühmade reklaamilaiendite statistikat saab vaadata lehel Laiendid. Sellel lehel saab laiendeid ka hallata.

 

Liikumine lehele „Laiendid“ ja statistika vaatamine.
 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige lehemenüüs valikul Reklaamid ja laiendid, seejärel klikkige lehe ülaservas valikul Laiendid.
 3. Klikkige filtriikoonist Filter paremale jääval rippmenüül Laiendi tüüp ja valige, milliste laiendite statistikat vaadata.
 4. Kui soovite vaadata iga laiendi iga seose statistikat koos vastava reklaamirühma, kampaania või kontoga, tehke paremale jäävas rippmenüüs valik Seoste vaade. Iga laiendi koondandmete vaatamiseks valige Laiendite vaade. Iga laiend kuvatakse eraldi real, sh laiendid, mille kohta statistikat veel pole.

Reklaamilaiendite statistika on saadaval Google'i otsingus, Google'i otsingupartnerite mobiiliversioonides ja mõnel juhul ka Google'i Display-võrgustikus ilmuvate reklaamide kohta.

Lehel Laiendid kuvatakse järgmised veerud.
 • Olek: näete, kas teie reklaamilaiendite olek on „Kinnitatud“ või „Tagasi lükatud“. Sobilikud reklaamilaiendid kuvatakse reklaamides vaid juhul, kui need on asjakohased ja seotud reklaam on samuti esitamiseks sobilik. Lisateave tagasilükatud reklaami parandamise kohta.
 • Klikid: näete, kui palju klikke reklaam mingit tüüpi laiendiga kuvamisel kogus. See arv hõlmab nii reklaami pealkirjal kui ka reklaamilaiendil tehtud klikke (kui on kohaldatav). Kui soovite vaadata vaid reklaamilaiendil tehtud klikke, klikkige segmendiikoonil Segmentimine ja valige Kliki tüüp.
 • Näitamised: reklaamilaiendiga reklaami näitamiste arv.
 • Klikkimise määr (CTR): reklaamil tehtud klikkide arv jagatud reklaamilaiendiga reklaami näitamiste arvuga.
 • Kulu: reklaamilaiendiga kuvatud reklaamil tehtud klikkide kogukulu. Lisateave kliki tegelike kulude kohta.
 • Keskmine positsioon (Keskm. pos.): koos reklaamilaiendiga näidatud reklaami keskmine positsioon otsingutulemuste lehtedel.
 • Keskmine kliki hind (Keskm. CPC): keskmine iga kliki eest makstav summa, kui reklaamilaiendiga reklaami näidatakse. Keskmise CPC määramiseks liidetakse kõikide klikkide hind ja jagatakse see saadud klikkide arvuga.

Nõuanne

 • Kui soovite näha teavet selle kohta, miks teie laiendid meie reklaamieeskirjade alusel tagasi lükati või miks neid piirati, siis lubage veerg Eeskirjade üksikasjad.
 • Vaates „Kõik kampaaniad“ kuvatav statistikatabel sisaldab kõiki olemasolevaid laiendeid, sh laiendeid, millel pole ei näitamisi ega klikke. (Teie toimivusmõõdikud võidakse statistikatabelis kuvada väärtusega „0“.) Kui aga vaatate konkreetse kampaania statistikatabelit, kuvatakse tabelis ainult nende reklaamilaiendite toimivusandmed, mis on näitamisi või klikke saanud.

Automaatlaiendite aruanne

Automaatlaienditega reklaamide kohta saab üksikasjalikumat teavet vaadata lehel Automaatsed laiendid.

Automaatlaiendite toimivuse jälgimine

Automaatlaiendite aruande veerus „Klikid“ näidatakse koos automaatlaiendiga kuvatud reklaami pealkirjal tehtud klikkide arvu.
Toimivusandmete vaatamiseks toimige järgmiselt.
Valige automaatlaienditega kampaania.
Klikkige lehemenüüs valikul Reklaamid ja laiendid ja seejärel klikkige lehe ülaservas valikul Automaatsed laiendid.
Klikkige rippmenüüs Rohkem valikuid valikul Laiendi toimivus. Näete statistikatabelit, mis sisaldab andmeid reklaamide toimivuse kohta automaatlaiendite kuvamisel.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse