Μέτρηση απόδοσης επέκτασης διαφήμισης

Αν έχετε προσθέσει επεκτάσεις στις διαφημίσεις σας, για παράδειγμα έναν αριθμό τηλεφώνου ή έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπό σας, μπορείτε να δείτε την απόδοση αυτών των επεκτάσεων. Απλώς επισκεφτείτε τον λογαριασμό Google Ads για να δείτε πόσα κλικ και εμφανίσεις έχει λάβει η επέκταση διαφήμισης, τα σχετικά κόστη και άλλα στατιστικά στοιχεία. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποιοι τύποι επεκτάσεων διαφημίσεων έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τη διαφήμισή σας και πότε πρέπει να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μια υπάρχουσα επέκταση διαφήμισης.

Εύρεση των στατιστικών στοιχείων επεκτάσεων διαφημίσεων

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα "Επεκτάσεις", για να προβάλλετε στατιστικά στοιχεία για όλες τις επεκτάσεις διαφημίσεων για τον λογαριασμό, τις καμπάνιες και τις ομάδες διαφημίσεών σας. Σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τις επεκτάσεις σας.

Εύρεση της σελίδας "Επεκτάσεις" και προβολή των στατιστικών στοιχείων:
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις στο μενού σελίδων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεκτάσεις.
 3. Στη σελίδα "Επεκτάσεις", κάντε κλικ στο εικονίδιο πίνακα Image of table icon στο επάνω μέρος.
 4. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Τύπος επέκτασης επάνω από το εικονίδιο φίλτρου Φίλτρο στα αριστερά και επιλέξτε τον τύπο της επέκτασης για τον οποίο θέλετε να δείτε στατιστικά στοιχεία.
 5. Για να δείτε στατιστικά στοιχεία επεκτάσεων για όλες τις συσχετίσεις κάθε επέκτασης, μαζί με την αντίστοιχη ομάδα διαφημίσεων, καμπάνια ή λογαριασμό, επιλέξτε Προβολή συσχετίσεων από το αναπτυσσόμενο μενού στα δεξιά. Για να δείτε συγκεντρωτικά δεδομένα για όλες τις επεκτάσεις, επιλέξτε Προβολή επεκτάσεων. Κάθε επέκταση θα εμφανιστεί σε ξεχωριστή σειρά, συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων που δεν έχουν συγκεντρώσει ακόμα στατιστικά στοιχεία.

Τα στατιστικά στοιχεία επεκτάσεων διαφημίσεων διατίθενται για διαφημίσεις που εμφανίζονται στην Αναζήτηση Google, στους συνεργάτες αναζήτησης Google για κινητά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο Δίκτυο προβολής Google.

Οι στήλες στη σελίδα Επεκτάσεις εμφανίζουν τα εξής:
 • Κατάσταση: Σε αυτήν τη στήλη μπορείτε να δείτε αν οι επεκτάσεις διαφημίσεων φέρουν την επισήμανση "Εγκρίθηκε" ή "Απορρίφθηκε". Οι επεκτάσεις διαφημίσεων που είναι κατάλληλες για προβολή εμφανίζονται με τις διαφημίσεις σας μόνο όταν είναι σχετικές με αυτές και η συσχετιζόμενη διαφήμιση είναι επίσης κατάλληλη για προβολή. Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση που απορρίφθηκε.
 • Κλικ: Ο αριθμός των κλικ που έλαβε η διαφήμιση κατά την προβολή της με έναν συγκεκριμένο τύπο επέκτασης. Αυτός ο αριθμός συνδυάζει τα κλικ στην επικεφαλίδα της διαφήμισης και στην επέκταση διαφήμισης, εάν υπάρχουν. Για να δείτε μόνο τα κλικ της επέκτασης διαφήμισης, κάντε κλικ στο εικονίδιο τμήματος Τμήμα και επιλέξτε Τύπος κλικ.
 • Εμφανίσεις: Πόσες φορές η διαφήμισή σας εμφανίστηκε με την επέκταση διαφήμισης.
 • Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR): Ο αριθμός των κλικ που έλαβε η διαφήμισή σας διαιρεμένος με τον αριθμό των εμφανίσεων της διαφήμισής σας μαζί με την επέκταση διαφήμισης.
 • Κόστος: Το συνολικό κόστος των κλικ στη διαφήμισή σας, όταν αυτή εμφανίζεται με την επέκταση διαφήμισης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πραγματικό κόστος των κλικ.
 • Μέση θέση: Η μέση θέση της διαφήμισης σε σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης, όταν εμφανίζεται με την επέκταση διαφήμισης.
 • Μέσο κόστος ανά κλικ (CPC): Το μέσο ποσό που πληρώνετε για κάθε κλικ, όταν η διαφήμιση εμφανίζεται με την επέκταση διαφήμισης. Το μέσο CPC υπολογίζεται αθροίζοντας το κόστος όλων των κλικ και διαιρώντας το με τον αριθμό των κλικ που έχουν ληφθεί.

Συμβουλή

 • Ενεργοποιήστε τη στήλη Λεπτομέρειες πολιτικής, για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι επεκτάσεις σας απορρίφθηκαν ή περιορίστηκαν, βάσει των πολιτικών διαφημίσεων.
 • Στον πίνακα στατιστικών στοιχείων στην προβολή "Όλες οι καμπάνιες", θα εμφανίζονται όλες οι υπάρχουσες επεκτάσεις, ακόμα και αν δεν έχουν συγκεντρώσει εμφανίσεις ή κλικ. (Οι μετρήσεις απόδοσης ενδέχεται να εμφανίζονται ως "0" στον πίνακα στατιστικών στοιχείων.) Ωστόσο, όταν προβάλλετε τον πίνακα στατιστικών στοιχείων για μια συγκεκριμένη καμπάνια, στον πίνακα θα εμφανίζονται δεδομένα απόδοσης μόνο για τις επεκτάσεις διαφημίσεων που έχουν λάβει εμφανίσεις ή κλικ.

Η αναφορά αυτόματων επεκτάσεων

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα "Αυτόματες επεκτάσεις", για να δείτε πιο συγκεκριμένα δεδομένα για διαφημίσεις με αυτόματες επεκτάσεις.

Παρακολούθηση της απόδοσης των αυτόματων επεκτάσεων

Στη στήλη "Κλικ" της αναφοράς αυτόματων επεκτάσεων υπολογίζονται τα κλικ που έγιναν στην επικεφαλίδα της διαφήμισης, όποτε αυτή εμφανιζόταν με αυτόματες επεκτάσεις.
Δείτε πώς να προβάλετε τα δεδομένα απόδοσης:
 1. Επιλέξτε Όλες οι καμπάνιες στο μενού πλοήγησης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις, στο μενού σελίδων.
 3. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Τύπος επέκτασης επάνω από το εικονίδιο φίλτρου Φίλτρο στα αριστερά και επιλέξτε Αυτόματες επεκτάσεις.
 4. Θα εμφανιστεί ένας πίνακας στατιστικών στοιχείων που θα περιέχει δεδομένα σχετικά με την απόδοση που έχουν οι διαφημίσεις όταν εμφανίζεται η αυτόματη επέκταση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας