Giới thiệu về chèn từ khóa

Chèn từ khóa cho phép bạn tự động cập nhật quảng cáo với các từ khóa trong nhóm quảng cáo có thể làm cho quảng cáo hiển thị. Việc này có thể giúp làm cho quảng cáo có liên quan hơn đến người dùng đang tìm kiếm những gì bạn cung cấp.

Bài viết này giải thích cách hoạt động của chèn từ khóa trong Google Ads.

Cách hoạt động

Giả sử bạn đang quảng cáo một cửa hàng sô cô la. Bạn có thể sử dụng mã chèn từ khóa trong tiêu đề của quảng cáo: 

Tiêu đề: Mua {KeyWord:Sô-cô-la}

Google Ads sẽ tìm cách thay thế mã này bằng một trong những từ khóa trong nhóm quảng cáo của bạn ("sô-cô-la đen", "sô-cô-la không đường", "sô-cô-la cho người sành ăn"), nhưng khi không thể, Google Ads sẽ sử dụng từ "Sô-cô-la". 

Hãy lưu ý rằng cụm từ tìm kiếm của người dùng không phải lúc nào cũng giống với từ khóa.

 

Người dùng tìm kiếm: Quảng cáo của bạn có thể trông giống như sau:
thanh sô-cô-la đen Mua Sô-cô-la đen
www.example.com
Kẹo thủ công từ San Francisco
Miễn phí giao hàng khi mua trên $50
sô-cô-la không đường Mua Sô-cô-la không đường
www.example.com
Kẹo thủ công từ San Francisco
Miễn phí giao hàng khi mua trên $50
kẹo sô-cô-la cho người sành ăn Mua Sô-cô-la
www.example.com
Kẹo thủ công từ San Francisco
Miễn phí giao hàng khi mua trên $50

Trong ví dụ cuối cùng, "Sô cô la" được chèn vào dòng tiêu đề vì từ khóa "kẹo sô cô la cho người sành ăn" quá dài nên không vừa. 

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố