Kiểm tra Điểm chất lượng của bạn

Khi tìm kiếm thông tin chi tiết về mức độ liên quan của trang đích và quảng cáo đối với từ khóa mà bạn đã chọn, bạn có thể xem Điểm chất lượng của bạn.

Bạn có thể xem Điểm chất lượng hiện tại và điểm thành phần với 4 cột trạng thái Điểm chất lượng: Điểm chất lượng, Trải nghiệm trang đích, Mức độ liên quan của quảng cáo và Tỷ lệ nhấp dự kiến (CTR).

Bài viết này sẽ giải thích cách tìm Điểm chất lượng của bạn và tất cả các thành phần của Điểm chất lượng. Nếu bạn chưa biết về các thành phần của Điểm chất lượng, hãy xem lại bài viết Giới thiệu về Điểm chất lượng trước khi bắt đầu.

Hướng dẫn

Thêm cột vào báo cáo từ khóa:

 1. Ở góc bên phải phía trên của bảng, hãy nhấp vào biểu tượng cột Cột, sau đó chọn Sửa đổi cột.
 2. Nhấp vào mục "Điểm chất lượng". Để xem điểm chất lượng hiện tại và các trạng thái thành phần của điểm chất lượng, hãy chọn những mục sau đây để thêm vào bảng thống kê:
  1. Điểm chất lượng Cho bạn biết ước tính mức độ liên quan của quảng cáo, từ khóa và trang đích với người đang xem quảng cáo của bạn. Điểm chất lượng cao hơn thường dẫn đến mức chi phí thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.
  2. Trải nghiệm trang đích Uớc tính mức độ liên quan và hữu ích của trang đích đối với những người nhấp vào quảng cáo của bạn. Điểm số này có tính đến các yếu tố như mức độ ăn khớp giữa nội dung trang đích với cụm từ tìm kiếm của một người và mức độ dễ dàng khi mọi người điều hướng trang của bạn.
  3. CTR dự kiến Đo lường khả năng quảng cáo của bạn sẽ được nhấp khi hiển thị. Điểm số này dựa trên hiệu suất nhấp chuột trong quá khứ của quảng cáo. Chúng tôi loại trừ tác động của vị trí quảng cáo và các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của quảng cáo, chẳng hạn như tiện ích.
  4. Mức độ liên quan của quảng cáo Đo lường mức độ ăn khớp của từ khóa với thông điệp trong quảng cáo của bạn. Điểm số dưới trung bình có thể có nghĩa là quảng cáo của bạn quá chung chung hoặc quá cụ thể để trả lời cho truy vấn của người dùng hoặc từ khóa này không liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
 3. Để xem điểm chất lượng và số liệu thống kê theo thành phần trong quá khứ, hãy phân đoạn theo ngày và chọn bất kỳ mục nào sau đây để thêm vào bảng thống kê:
  1. Điểm chất lượng (lịch sử) Cho bạn biết Điểm chất lượng đã biết gần đây nhất trong thời gian báo cáo. Để xem điểm số hàng ngày của bạn, hãy phân đoạn cột này theo ngày.
  2. Trải nghiệm trang đích (lịch sử) Cho bạn biết ước tính mức độ hữu ích của trang đích đối với những người đã nhấp vào quảng cáo của bạn. Cột này hiển thị cho bạn điểm số đã biết gần đây nhất trong thời gian báo cáo. Để xem điểm số hàng ngày của bạn, hãy phân đoạn theo ngày.
  3. Mức độ liên quan của quảng cáo (lịch sử) Cho bạn biết mức độ liên quan của văn bản quảng cáo đối với những người đã nhìn thấy quảng cáo của bạn. Cột này hiển thị cho bạn điểm số đã biết gần đây nhất trong thời gian báo cáo. Để xem điểm số hàng ngày của bạn, hãy phân đoạn theo ngày.
  4. CTR dự kiến (lịch sử) Cho bạn biết khả năng mọi người sẽ nhấp vào quảng cáo của bạn theo thời gian. Cột này hiển thị cho bạn điểm số đã biết gần đây nhất trong thời gian báo cáo. Để xem điểm số hàng ngày của bạn, hãy phân đoạn theo ngày.
 4. Nhấp vào Áp dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố