ตรวจสอบคะแนนคุณภาพของคุณ

เมื่อคุณต้องการหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของหน้า Landing Page และโฆษณาที่มีต่อคีย์เวิร์ดที่คุณเลือก คุณสามารถดูได้จากคะแนนคุณภาพ

คุณดูคะแนนคุณภาพปัจจุบันและคะแนนองค์ประกอบได้ในคอลัมน์สถานะคะแนนคุณภาพทั้ง 4 คอลัมน์ ได้แก่ คะแนนคุณภาพ ประสบการณ์หน้า Landing Page ความเกี่ยวข้องของโฆษณา และอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่คาดหวัง

บทความนี้อธิบายวิธีดูคะแนนคุณภาพและองค์ประกอบทั้งหมด หากคุณไม่คุ้นเคยกับองค์ประกอบต่างๆ ของคะแนนคุณภาพ โปรดลองอ่านเกี่ยวกับคะแนนคุณภาพก่อนเริ่มต้นใช้งาน

วิธีการ

เพิ่มคอลัมน์ลงในรายงานคีย์เวิร์ด

 1. คลิกไอคอนคอลัมน์ คอลัมน์ ที่มุมบนขวาของตาราง แล้วเลือกแก้ไขคอลัมน์
 2. คลิกส่วน "คะแนนคุณภาพ" หากต้องการดูคะแนนคุณภาพปัจจุบันและสถานะขององค์ประกอบของคะแนน ให้เลือกรายการใดก็ได้ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มลงในตารางสถิติ
  1. คะแนนคุณภาพ แสดงค่าประมาณความเกี่ยวข้องของโฆษณา คีย์เวิร์ด และหน้า Landing Page ต่อผู้ที่ดูโฆษณา โดยทั่วไป คะแนนคุณภาพที่สูงกว่ามักนำไปสู่ราคาที่ต่ำลงและอันดับโฆษณาที่ดีขึ้น
  2. ประสบการณ์หน้า Landing Page จะประมาณความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ของหน้า Landing Page ต่อผู้ที่คลิกโฆษณา โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เนื้อหาในหน้า Landing Page ตรงกับข้อความค้นหาของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด และผู้ใช้สามารถไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บได้ง่ายเพียงใด
  3. CTR ที่คาดหวัง จะวัดแนวโน้มที่จะมีผู้คลิกโฆษณาเมื่อโฆษณาแสดงขึ้น คะแนนนี้อิงตามประสิทธิภาพการคลิกผ่านที่ผ่านมาของโฆษณา เราได้ยกเว้นผลกระทบจากอันดับโฆษณา และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแสดงผลของโฆษณา เช่น ส่วนขยาย
  4. ความเกี่ยวข้องของโฆษณา จะวัดว่าคีย์เวิร์ดใกล้เคียงกับข้อความในโฆษณามากเพียงใด คะแนนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอาจหมายความว่าโฆษณากว้างหรือเจาะจงเกินไปที่จะตอบสนองต่อข้อความค้นหาของผู้ใช้ หรือหมายความว่าคีย์เวิร์ดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
 3. หากต้องการดูคะแนนคุณภาพที่ผ่านมาและสถิติขององค์ประกอบ ให้แบ่งกลุ่มตามวันและเลือกรายการใดก็ได้ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มลงในตารางสถิติ
  1. คะแนนคุณภาพ (ที่ผ่านมา) แสดงคะแนนคุณภาพที่ทราบล่าสุดในระยะเวลาการรายงาน หากต้องการดูคะแนนรายวัน ให้แบ่งกลุ่มคอลัมน์นี้ตามวัน
  2. ประสบการณ์หน้า Landing Page (ที่ผ่านมา) แสดงค่าประมาณว่าหน้า Landing Page มีประโยชน์ต่อผู้ที่คลิกโฆษณาของคุณอย่างไร คอลัมน์นี้แสดงคะแนนที่ทราบล่าสุดของระยะเวลาการรายงาน หากต้องการดูคะแนนรายวัน ให้แบ่งกลุ่มตามวัน
  3. ความเกี่ยวข้องของโฆษณา (ที่ผ่านมา) แสดงให้เห็นว่าข้อความโฆษณามีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่เห็นโฆษณาของคุณอย่างไร คอลัมน์นี้แสดงคะแนนที่ทราบล่าสุดของระยะเวลาการรายงาน หากต้องการดูคะแนนรายวัน ให้แบ่งกลุ่มตามวัน
  4. CTR ที่คาดหวัง (ที่ผ่านมา) แสดงแนวโน้มที่ผู้คนคลิกโฆษณาของคุณเมื่อเวลาผ่านไป คอลัมน์นี้แสดงคะแนนที่ทราบล่าสุดของระยะเวลาการรายงาน หากต้องการดูคะแนนรายวัน ให้แบ่งกลุ่มตามวัน
 4. คลิกใช้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว