Ελέγξτε τον Δείκτη ποιότητας

Όταν αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσο σχετική είναι η σελίδα προορισμού και η διαφήμισή σας με τις λέξεις-κλειδιά που έχετε επιλέξει, μπορείτε να ανατρέξετε στον Δείκτη ποιότητας.

Ο τρέχων Δείκτης ποιότητας και οι βαθμολογίες από τις οποίες αποτελείται εμφανίζονται στις τέσσερις στήλες κατάστασης Δείκτη ποιότητας: "Δείκτης ποιότητας", "Εμπειρία σελίδας προορισμού", "Συνάφεια διαφήμισης" και "Αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR)".

Μπορείτε, επίσης, να δείτε μια καταγραφή του ιστορικού παλαιότερων τιμών του Δείκτη ποιότητας και των βαθμολογιών από τις οποίες αποτελείται, με τέσσερις στήλες στατιστικών στοιχείων: "Δείκτ. ποιότητας (ιστ.)", "Εμπειρία σελίδας προορ. (ιστ.)", "Συνάφεια διαφημίσεων (ιστ.)" και "Αναμ. CTR (ιστ.)".

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να βρείτε τον Δείκτη ποιότητας και όλες τις συστατικές τιμές του, τρέχουσες και προηγούμενες.

Προτού ξεκινήσετε

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τα στοιχεία του Δείκτη ποιότητας, εξετάστε το ενδεχόμενο να διαβάσετε Σχετικά με τον Δείκτη ποιότητας προτού ξεκινήσετε.

Οδηγίες

Η νέα εμπειρία στο Google Ads αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό τρόπο διαχείρισης λογαριασμού για τους περισσότερους χρήστες. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη εμπειρία στο AdWords, επιλέξτε Προηγούμενη παρακάτω. Μάθετε περισσότερα

Μπορείτε να ελέγξετε τον Δείκτη ποιότητας από την καρτέλα Λέξεις-κλειδιά. Υπάρχουν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ελέγξετε τον Δείκτη ποιότητας.

Ενεργοποίηση στηλών Δείκτη ποιότητας:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Καμπάνιες στο επάνω μέρος.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Λέξεις-κλειδιά.
 3. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Στήλες στη γραμμή εργαλείων που βρίσκεται επάνω από τον πίνακα στατιστικών στοιχείων.
 4. Επιλέξτε Τροποποίηση στηλών.
 5. Επιλέξτε Δείκτης ποιότητας.
 6. Για να δείτε τον τρέχοντα δείκτη ποιότητας και τις καταστάσεις των στοιχείων του, επιλέξτε ό,τι θέλετε από τα παρακάτω, προκειμένου να τα προσθέσετε στον πίνακα στατιστικών στοιχείων:
  1. Δεικτ. ποιότητας
  2. Εμπ. σελίδας προορισμού
  3. Συνάφεια διαφήμισης
  4. Αναμ. CTR
 7. Για να δείτε προηγούμενους δείκτες ποιότητας και στατιστικά στοιχείων, κάντε τμηματοποίηση κατά ημέρα και επιλέξτε ό,τι θέλετε από τα παρακάτω, προκειμένου να τα προσθέσετε στον πίνακα στατιστικών στοιχείων:
  1. Δείκτ. ποιότητας (ιστ.)
  2. Εμπ. σελίδας προορισμού (ιστ.)
  3. Συνάφεια διαφημίσεων (ιστ.)
  4. Αναμ. CTR
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή

Δοκιμάστε το τώρα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Προηγούμενη Νέα