Проверете качествения си рейтинг

Когато търсите статистически данни за това, доколко подходящи са целевата страница и рекламата Ви спрямо избраните от Вас ключови думи, можете да разгледате качествения си рейтинг.

Текущият Ви качествен рейтинг и резултатите за компонентите му могат да бъдат видени в четири графи за състоянието му: „Качеств. рейтинг“, „Практическа работа с целевата страница“, „Уместност на рекламата“ и „Очаквана честота на кликване (CTR)“.

В тази статия се обяснява как да намерите качествения рейтинг и всичките му компоненти. Ако не сте запознати с компонентите на качествения рейтинг, преди да започнете, прегледайте Всичко за качествения рейтинг.

Инструкции

Добавяне на графи към отчета за ключовите думи:

 1. Кликнете върху иконата за графи Графи в горния десен ъгъл на таблицата и изберете Промяна на графи.
 2. Кликнете върху секцията „Качествен рейтинг“. За да видите текущия качествен рейтинг и състоянието на компонентите му, изберете някое от следните неща, за да го добавите към таблицата със статистически данни.
  1. Качествен рейтинг Дава оценка за степента на уместност на рекламите, ключовите думи и целевата Ви страница по отношение на човек, който вижда рекламата Ви. По-високият качествен рейтинг обикновено води до по-ниски разходи и по-добри позиции на рекламите.
  2. Практ. работа с целевата страница Дава оценка доколко уместна и полезна е целевата Ви страница за хората, които кликнат върху рекламата Ви. Тази величина взема под внимание фактори като степента, в която съдържанието на целевата Ви страница съответства на думата за търсене на човек, и колко лесно е за хората да навигират в страницата.
  3. Очакв. CTR Измерва вероятността някой да кликне върху рекламите Ви, когато бъдат показани. Тази стойност се основава на досегашната честота на кликване на рекламите Ви. Изключваме ефектите на позицията на рекламата и други фактори, които влияят върху видимостта й, като например разширенията.
  4. Уместност на рекламата Измерва степента на съответствие между ключовата Ви дума и посланието в рекламите Ви. Стойност под средната може да означава, че рекламите Ви са твърде общи или прекалено конкретни, за да дават отговор на заявките на потребителите, или че тази ключова дума не е уместна за бизнеса Ви.
 3. За да видите качествения рейтинг и състоянието на компонентите за минали периоди, сегментирайте по дни и изберете някое от следните неща, за да го добавите към таблицата със статистически данни.
  1. Качествен рейтинг (мин. периоди). Показва последния известен качествен рейтинг за отчетния период. За да видите дневните стойности, сегментирайте тази графа по ден.
  2. Практ. работа с целевата страница (мин. периоди) Показва прогноза доколко уместна е била целевата Ви страница за хората, които са кликнали върху рекламата Ви. В тази графа се показва последната известна стойност за отчетния период. За да видите дневните стойности, сегментирайте по ден.
  3. Уместност на рекламите (мин. периоди) Показва доколко уместен е бил рекламният Ви текст за хората, видели рекламата Ви. В тази графа се показва последната известна стойност за отчетния период. За да видите дневните стойности, сегментирайте по ден.
  4. Очакв. CTR (мин. периоди). Показва във времето каква е била вероятността хората да кликнат върху рекламата Ви. В тази графа се показва последната известна стойност за отчетния период. За да видите дневните стойности, сегментирайте по ден.
 4. Кликнете върху Прилагане.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си