Porovnanie a sledovanie výkonnosti reklám v priebehu času

Zaujíma vás, či sa v piatok na vašu reklamu kliká častejšie ako v nedeľu? Chcete jednoducho porovnať zobrazenia reklamných skupín za štvrťrok? V službe Google Ads môžete porovnávať výkonnosť za určité časové obdobie niekoľkými spôsobmi. V tomto článku vám ukážeme, ako porovnať výkonnosť v dvoch obdobiach. Dozviete sa tiež, ako môžete pomocou segmentov hĺbkovo analyzovať konkrétne množiny dát.

Pokyny

Povedzme, že chcete vedieť, ako sa vašim kampaniam darilo tento týždeň v porovnaní s minulým týždňom. Prípadne chcete porovnať údaje pre aktuálny mesiac s rovnakým mesiacom v minulom roku. Takéto údaje si môžete zobraziť pomocou funkcie Porovnať s, ktorá sa nachádza vo výbere obdobia.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. V ponuke stránok kliknite na Kampane.
 3. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na šípku nadol pri rozsahu dátumov.
 4. Kliknite na prepínač vedľa položky Porovnať a aktivujte tak pole druhého rozsahu dátumov.
 5. V hornom rozsahu vyberte dátumy, pre ktoré chcete odmerať výkonnosť. 
 6. Potom vyberte, či chcete porovnať predchádzajúce obdobie, predchádzajúci rok alebo vlastný rozsah dátumov. 
 7. Kliknite na Použiť. V grafe výkonnosti sa zobrazia výsledky pre oba rozsahy dátumov.

Ak chcete v štatistickej tabuľke zobraziť metriky porovnania, musíte kliknúť na dvojitú šípku (< >), ktorá sa zobrazí v hlavičke každého stĺpca. Stĺpec sa následne rozbalí a zobrazia sa štyri stĺpce s nasledujúcimi údajmi: aktuálny rozsah dátumov, predchádzajúci rozsah dátumov, číselná zmena medzi dvomi rozsahmi dátumov a percentuálna zmena.

Keď vyberiete rozsah dátumov (či už samostatne alebo ako súčasť porovnania), príslušné dátumy sa použijú v celom účte (a budú sa používať, až kým ich nezmeníte).

Funkcia porovnávania vám umožňuje porovnať výkonnosť v rámci maximálne dvoch rozsahov dátumov. Ak si chcete pozrieť napríklad dennú výkonnosť za posledný mesiac, mali by ste namiesto toho použiť segmenty, o ktorých si môžete prečítať nižšie.

Segmentácia údajov podľa časových období

Segmenty vám môžu poskytnúť podrobnejší prehľad údajov. Povedzme napríklad, že ste pomocou nástroja na výber rozsahu dátumov zobrazili celkovú výkonnosť za posledný týždeň. Potom ste sa rozhodli, že si chcete pozrieť výkonnosť pre jednotlivé dni.

 1. Kliknite na ikonu segmentu Segment nad štatistickou tabuľkou.
 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Čas. Zobrazí sa vedľajšia ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

  1. deň týždňa (napr. pondelok, utorok, streda),
  2. deň (napr. streda 21. decembra 2011),
  3. týždeň,
  4. mesiac;
  5. štvrťrok;
  6. rok;
  7. hodina dňa.

Štatistická tabuľka sa rozdelí na riadky na základe toho, ktorý rozsah dátumov vyberiete. Ak napríklad vytvoríte segment Deň týždňa, riadok s údajmi sa zmení na osem riadkov s údajmi: pôvodný riadok a nový riadok pre každý deň týždňa.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory