Porovnanie a sledovanie výkonnosti reklám v priebehu času

Zaujíma vás, či sa v piatok na vašu reklamu kliká častejšie ako v nedeľu? Chcete jednoducho porovnať zobrazenia reklamných skupín za štvrťrok? V službe Google Ads môžete porovnávať výkonnosť za určité časové obdobie niekoľkými spôsobmi. V tomto článku vám ukážeme, ako porovnať výkonnosť v dvoch obdobiach. Dozviete sa tiež, ako môžete pomocou segmentov hĺbkovo analyzovať konkrétne množiny dát.

Pokyny

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Porovnanie výkonnosti v rámci dvoch období

Povedzme, že chcete vedieť, ako sa vašim kampaniam darilo tento týždeň v porovnaní s minulým týždňom. Prípadne chcete porovnať údaje pre aktuálny mesiac s rovnakým mesiacom v minulom roku. Takéto údaje môžete zobraziť pomocou funkcie porovnávania dátumov, ktorá sa nachádza v rozbaľovacej ponuke na výber rozsahu dátumov.

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na šípku nadol pri rozsahu dátumov.
  Date range box
 4. Skontrolujte, či je zapnutá možnosť Porovnať.
 5. V hornej časti ponuky vyberte rozsah dátumov, ktorý vás zaujíma. V sekcii pod možnosťou Porovnať potom vyberte, či chcete porovnať predchádzajúce obdobie alebo rovnaké obdobie v minulom roku, prípadne vytvoriť vlastné porovnanie. (Ak vyberiete možnosť Vlastné, vyzveme vás, aby ste zadali konkrétny rozsah dátumov.)
  Custom date range
 6. Kliknite na Použiť. Zobrazí sa graf výkonnosti s výsledkami pre oba rozsahy dátumov.

Ak chcete zobraziť metriky porovnania v tabuľke so štatistikami, kliknite na ikonu +, ktorá sa zobrazí v hlavičkách jednotlivých stĺpcov. Stĺpec sa následne rozbalí a zobrazia sa štyri stĺpce s nasledujúcimi údajmi: aktuálny rozsah dátumov, predchádzajúci rozsah dátumov, číselná zmena medzi dvomi rozsahmi dátumov a percentuálna zmena.
Expanded columns

Keď vyberiete rozsah dátumov (či už samostatne, alebo ako súčasť porovnania), príslušné dátumy sa použijú v celom účte (a budú sa používať, až kým ich nezmeníte).

Funkcia porovnávania dátumov vám umožňuje porovnať výkonnosť len medzi dvomi rozsahmi dátumov. Ak si chcete pozrieť napríklad dennú výkonnosť za posledný mesiac, mali by ste namiesto toho použiť segmenty, o ktorých si môžete prečítať nižšie.

Segmentácia údajov podľa časových období

Segmenty vám môžu poskytnúť podrobnejší prehľad údajov. Povedzme, že by ste pomocou poľa Rozsah dátumov vybrali možnosť Posledný týždeň a zobrazili tak celkovú výkonnosť za posledný týždeň. Potom by ste chceli zobraziť údaje z tohto týždňa pre jednotlivé dni. Toto by ste mohli urobiť pomocou segmentov.

Keď vytvoríte segment Deň týždňa, riadok s údajmi sa zmení na osem riadkov s údajmi: pôvodný riadok a nový riadok pre každý deň týždňa.

Day of week segments

Kliknite na tlačidlo Segmentovať nad tabuľkou so štatistikami a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Čas. Tabuľka so štatistikami sa rozdelí na riadky na základe toho, ktorý rozsah dátumov vyberiete.

Možnosti:

 • deň týždňa (napr. pondelok, utorok, streda),
 • deň (napr. streda 21. decembra 2011),
 • týždeň,
 • mesiac;
 • štvrťrok;
 • rok;
 • hodina dňa.

Zobrazenie výkonnosti podľa času pomocou editora prehľadov

Editor prehľadov vám umožňuje členiť a deliť údaje podľa rozsahu dátumov v rámci reklamnej skupiny, kampane alebo celého účtu. Môžete napríklad sledovať výkonnosť reklamnej skupiny podľa hodín a zistiť, akú dosahuje výkonnosť v rôznom čase v priebehu dňa. Na základe získaných štatistík potom môžete naplánovať zobrazovanie reklám na hodiny, počas ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou získajú najvyšší počet zobrazení a kliknutí.

Môžete napríklad spustiť prehľad na porovnanie celkového počtu kliknutí v januári vo všetkých reklamných skupinách alebo zistiť, či určitá kampaň dosahuje lepšiu CTR o 10:00 alebo o 14:00. Spôsob zobrazenia údajov závisí od vás.

Návod na zobrazenie výkonnosti podľa času v editore prehľadov:

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Prehľady.
 3. Kliknite na tlačidlo + Prehľad a v rozbaľovacej ponuke kliknite na možnosť Tabuľka.
 4. Z ponuky na výber dátumov nad plátnom vyberte rozsah dátumov.
 5. Z bočného panela potiahnite na plátno tieto dlaždice:

  • položku, ktorú chcete merať, napríklad Reklamná skupina;
  • metriku, napríklad CTR;
  • jednotku času, napríklad Deň týždňa.
 6. V tejto časti môžete ďalej prispôsobiť svoje údaje pomocou filtrov.

  • Môžete napríklad filtrovať reklamné skupiny a zobraziť tak iba jednu reklamnú skupinu alebo filtrovať dni týždňa a zobraziť tak údaje iba pre pracovné dni.
 7. Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť ako a prehľad si tak uložte na neskoršie použitie. Prehľad si tiež môžete stiahnuť kliknutím na tlačidlo stiahnutia Stiahnuť.

Ďalšie informácie o editore prehľadov

Tip

Na karte Dimenzie si tiež môžete zobraziť výkonnosť podľa geografickej oblasti a pozrieť si údaje dosahu a frekvencie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?