Porovnanie a sledovanie výkonnosti reklám v priebehu času

Zaujíma vás, či sa na vašu reklamu kliká častejšie v piatok ako v nedeľu? Chcete jednoducho porovnať zobrazenia reklamných skupín za štvrťrok? V službe Google Ads môžete porovnávať výkonnosť za určité časové obdobie niekoľkými spôsobmi. V tomto článku vám ukážeme, ako porovnať výkonnosť v dvoch obdobiach. Dozviete sa tiež, ako môžete pomocou segmentov hĺbkovo analyzovať konkrétne množiny údajov.

Budgets (Account Optimization)

Pozrite si ďalšie videá týkajúce sa zlepšenia výkonnosti účtu.

Porovnanie údajov z dvoch časových období

Povedzme, že chcete vedieť, ako sa vašim kampaniam darilo tento týždeň v porovnaní s minulým týždňom. Prípadne chcete porovnať údaje za aktuálny mesiac s rovnakým mesiacom v minulom roku. Takéto údaje si môžete zobraziť pomocou funkcie Porovnať, ktorá sa nachádza vo výbere obdobia.Pokyny

 1. Kliknite na šípku nadol vedľa obdobia v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. Kliknite na prepínač vedľa položky Porovnať v rozbaľovacej ponuke.
 3. Vyberte, či chcete porovnať Predchádzajúce obdobie (predvolené nastavenie), Predchádzajúci rok alebo Vlastné obdobie. 
 4. Ak vyberiete Vlastné, môžete v kalendári vybrať dátumy, za ktoré chcete merať výkonnosť.
 5. Kliknite na Použiť. V grafe výkonnosti sa zobrazia výsledky za obidve obdobia.

Zobrazia sa vám percentuálne zmeny výkonnosti v tabuľkách s údajmi kampaní, reklamných skupín a stránok reklám a rozšírení. Ak chcete zobraziť úplné metriky porovnania, musíte kliknúť na dvojitú šípku (< >), ktorá sa zobrazí v hlavičke každého stĺpca. Stĺpec sa potom rozbalí a zobrazia sa štyri stĺpce s nasledujúcimi údajmi: aktuálne obdobie, predchádzajúce obdobie, číselná zmena medzi dvoma obdobiami a percentuálna zmena.

Keď vyberiete obdobie (či už samostatne alebo ako súčasť porovnania), príslušné dátumy sa použijú v celom účte (a budú sa používať, až kým ich nezmeníte).

Zobrazenie vysvetlení zmien

Po zapnutí porovnania si budete môcť zobraziť vysvetlenia niektorých zmien vo výkonnosti. Kliknutím na percento zmeny alebo na Zobraziť vysvetlenia otvorte panel Vysvetlenia, kde nájdete informácie o tom, čo mohlo spôsobiť túto zmenu.

Ak chcete zobraziť vysvetlenia, skontrolujte, či obe vybraté časové obdobia spadajú do posledných 90 dní, majú rovnakú dĺžku a sú súvislé. Prečítajte si viac o vysvetleniach

Segmentácia údajov podľa časových období

Segmenty vám môžu poskytnúť podrobnejší prehľad údajov. Povedzme napríklad, že ste pomocou nástroja na výber rozsahu dátumov zobrazili celkovú výkonnosť za posledný týždeň. Potom ste sa rozhodli, že si chcete pozrieť výkonnosť pre jednotlivé dni.

 1. Kliknite na ikonu segmentácie Segment nad štatistickou tabuľkou.
 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Čas. Zobrazí sa vedľajšia ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

  1. deň týždňa (napr. pondelok, utorok, streda);
  2. deň (napr. streda 21. decembra 2011);
  3. týždeň;
  4. mesiac;
  5. štvrťrok;
  6. rok;
  7. hodina dňa.

Štatistická tabuľka sa rozdelí na riadky na základe toho, ktorý rozsah dátumov vyberiete. Ak napríklad vytvoríte segment Deň týždňa, riadok s údajmi sa zmení na osem riadkov s údajmi: pôvodný riadok a nový riadok pre každý deň týždňa.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory