Porównywanie i śledzenie skuteczności reklam w różnych okresach

Zastanawiasz się, czy użytkownicy częściej klikają Twoją reklamę w piątki czy w niedziele? Chcesz szybko porównać wyświetlenia grupy reklam w różnych kwartałach? W Google Ads masz dostęp do wielu metod porównywania skuteczności na przestrzeni czasu. Z tego artykułu dowiesz się, jak zestawić skuteczność reklam w dwóch okresach. Dowiesz się też, jak używać segmentów do analizy określonych zbiorów danych.

Instrukcje

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Porównywanie skuteczności w dwóch zakresach dat

Załóżmy, że chcesz się dowiedzieć, jak Twoje kampanie wypadły w zeszłym tygodniu w stosunku do poprzedniego tygodnia, lub też porównać dane z obecnego miesiąca z danymi dla tego samego miesiąca w ubiegłym roku. Wszystko to możesz zobaczyć dzięki opcji „Porównaj” w menu zakresu dat.

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Kliknij strzałkę w dół w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu.
 4. Upewnij się, że opcja „Porównaj” jest włączona.
 5. W górnej części menu wybierz zakres dat, który Cię interesuje. Następnie w sekcji „Porównaj” wybierz, czy chcesz porównywać Poprzedni okres czy Ten sam okres ubiegłego roku, lub wybierz opcję Niestandardowy (jeśli wybierzesz Niestandardowy, system wyświetli monit o podanie zakresu dat).
 6. Kliknij Zastosuj. Zobaczysz wyniki skuteczności dla obu zakresów dat w formie wykresu.

Aby zobaczyć dane porównawcze w tabeli statystyk, kliknij ikonę + widoczną obok każdego nagłówka kolumny. Spowoduje to rozwinięcie tej kolumny na cztery dodatkowe kolumny: obecny zakres dat, poprzedni zakres dat, różnica liczbowa między dwoma zakresami dat oraz różnica w procentach.

Gdy wybierzesz zakres dat, indywidualnie lub na potrzeby porównania, daty te będą mieć zastosowanie do całego konta (dopóki ich nie zmienisz).

Funkcja „Porównaj” pozwala porównywać skuteczność tylko dwóch zakresów dat. Jeśli interesują Cię na przykład wyniki z każdego dnia poprzedniego miesiąca, skorzystaj raczej z segmentów, które opisujemy poniżej.

Podział danych według okresów

Segmenty zapewniają bardziej szczegółowy widok danych. Załóżmy, że w polu zakresu dat zaznaczasz „Ostatni tydzień”, dzięki czemu możesz zobaczyć ogólne wyniki za ostatni tydzień. Jeśli jednak zmienisz zdanie i zechcesz zobaczyć tydzień w rozłożeniu na poszczególne dni, skorzystaj z segmentów.

Gdy utworzysz segment „Dzień tygodnia”, pojedynczy rząd danych zmieni się w osiem rzędów – oryginalny rząd i dodatkowo po jednym nowym rzędzie dla każdego dnia tygodnia.

Kliknij przycisk Segment nad tabelą statystyk i w wyświetlonym menu wybierz Czas. Tabela statystyk zostanie podzielona na wiersze na podstawie wybranego zakresu dat.

Dostępne opcje:

 • Dzień tygodnia (np. poniedziałek, wtorek, środa)
 • Dzień (np. śr, 21 grudnia 2011 r.)
 • Tydzień
 • Miesiąc
 • Kwartał
 • Rok
 • Pora dnia

Wyświetlanie danych o skuteczności według czasu w edytorze raportów

Edytor raportów umożliwia analizowanie danych według określonego zakresu dat na poziomie grupy reklam, kampanii i całego konta. Możesz na przykład śledzić skuteczność grupy reklam regularnie co godzinę, by sprawdzić, jak zmieniają się jej wyniki w różnych porach dnia. Następnie możesz wykorzystać te dane, by ustawić wyświetlanie reklam w godzinach, w których powinny uzyskać największą liczbę wyświetleń i kliknięć.

Możesz na przykład wygenerować raport porównujący łączną liczbę kliknięć w styczniu we wszystkich grupach reklam lub sprawdzić, czy dana kampania ma lepszy CTR o godzinie 10 czy o 14. Wszystko zależy od Ciebie.

Aby sprawdzić skuteczność według czasu w edytorze raportów:

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę Raporty.
 3. Kliknij przycisk + Raport i wybierz w menu opcję Tabela.
 4. Wybierz zakres dat z selektora dat nad przestrzenią roboczą.
 5. Przeciągnij następujące kafelki z paska bocznego do przestrzeni roboczej:

  • Element, który chcesz zmierzyć, np. Grupa reklam
  • Dane, np. CTR
  • Jednostkę czasu, np. Dzień tygodnia
 6. Następnie możesz dodatkowo dostosować dane, używając filtrów.

  • Możesz na przykład filtrować grupy reklam, by wyświetlić jedną grupę reklam lub filtrować dni tygodnia, by wyświetlić dane tylko dla dni roboczych.
 7. Gdy skończysz, kliknij Zapisz jako, by zapisać raport do późniejszego wykorzystania. Możesz też go pobrać, klikając przycisk pobierania Pobierz.

Dowiedz się więcej o edytorze raportów.

Wskazówka

Możesz też sprawdzić skuteczność według położenia geograficznego oraz dane o zasięgu i częstotliwości na karcie Wymiary.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa