Skelbimų našumo palyginimas ir stebėjimas laikui bėgant

Įdomu, kodėl skelbimą dažniau spustelėja penktadieniais nei sekmadieniais? Norite nesunkiai palyginti skelbimų grupių parodymus pagal metų ketvirtį? „Google Ads“ suteikiami keli būdai našumui palyginti laikui bėgant. Šiame straipsnyje aprašoma, kaip palyginti našumą pagal dvi dienų sekas. Be to, sužinosite, kaip naudoti segmentus norint įsigilinti į konkrečius duomenų rinkinius.

Budgets (Account Optimization)

Peržiūrėkite daugiau vaizdo įrašų, kaip pagerinti paskyros našumą.

Dviejų laikotarpių duomenų palyginimas

Tarkime, norite palyginti praėjusios ir užpraėjusios savaičių kampanijų našumą. O gal norite pamatyti dabartinio mėnesio duomenis ir palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu. Visa tai galite pamatyti naudodami parinktį „Palyginti“, pateikiamą dienų sekos parinkiklyje.Instrukcijos

 1. Spustelėkite rodyklę žemyn šalia dienų sekos viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
 2. Išskleidžiamajame meniu spustelėkite šalia parinkties „Palyginti“ esantį perjungiklį.
 3. Pasirinkite, ar norite palyginti ankstesnio laikotarpio (numatytasis), ankstesnių metų ar tinkintą dienų seką. 
 4. Jei pasirinksite Tinkinta, virš kalendoriaus galite pasirinkti norimas įvertinti datas.
 5. Spustelėkite Taikyti. Abiejų dienų sekų rezultatus pamatysite savo našumo diagramoje.

Dabar matysite procentinį našumo pokytį kampanijų, skelbimų grupių ir skelbimų bei plėtinių puslapių duomenų lentelėse. Jei norite peržiūrėti visą palyginimo metriką, turite spustelėti dvigubas rodykles (< >), kurios dabar rodomos kiekvienoje stulpelio antraštėje. Tai atlikus vienas stulpelis bus išplėstas iki 4 stulpelių: dabartinės dienų sekos, ankstesnės dienų sekos, dviejų dienų sekų pokyčio, išreikšto skaičiais ir procentine verte.

Pasirinkus dienų seką atskirai arba kaip palyginimo dalį, šios datos bus taikomos visoje paskyroje (kol jų nepakeisite).

Pakeitimų paaiškinimų peržiūra

Kai įjungsite funkciją „Palyginti“, galėsite peržiūrėti kai kurių našumo pakeitimų paaiškinimus. Spustelėkite pakeitimo procentą arba Peržiūrėti paaiškinimus, kad atidarytumėte skydelį „Paaiškinimai“, kuriame rasite informacijos apie tai, kas galėjo lemti šį pakeitimą. 

Jei norite peržiūrėti paaiškinimus, įsitikinkite, kad abu pasirinkti laikotarpiai patenka į pastarųjų 90 dienų laikotarpį, yra vienodos trukmės ir gretimi. Sužinokite daugiau apie paaiškinimus

Duomenų segmentavimas pagal laiką

Segmentuojant pateikiamas detalesnis duomenų vaizdas. Pavyzdžiui, tarkime, kad naudojami dienų sekos parinkiklį norėjote peržiūrėti bendrą praėjusios savaitės našumą, o tada nusprendėte, kad tą savaitę norite suskaidyti dienomis.

 1. Spustelėkite segmento piktogramą Segmentas virš statistikos lentelės.
 2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite Laikas. Bus atidarytas antrinis meniu, kuriame bus nurodytos parinktys.

  1. Savaitės diena (pvz., pirmadienis, antradienis, trečiadienis)
  2. Diena (pvz., 2011 m. gruodžio 21 d., trečiad.)
  3. Savaitė
  4. Mėnuo
  5. Ketvirtis
  6. Metai
  7. Dienos valanda

Taip jūsų statistikos lentelė bus suskaidyta į eilutes pagal pasirinktą dienų seką. Pavyzdžiui, sukūrus segmentą „Savaitės diena“, viena duomenų eilutė taps aštuoniomis duomenų eilutėmis: prie pradinės eilutės prisidės kiekvienos savaitės dienos eilutė.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta