Om inriktning på geografiska platser

Rikta in dina annonser på personer som befinner sig på, som regelbundet är på eller som har visat intresse för geografiska platser som är relevanta för var du bedriver din verksamhet. Du kan ange att din annons ska visas baserat på personers fysiska plats och/eller platser av intresse. Platsinriktning kan bidra till att dina annonser blir relevanta för personerna som ser dem, vilket i sin tur kan öka värdet av din kampanj.

Platsen där användarna befinner sig eller är regelbundet (fysisk plats)

Google Ads-systemet tar hänsyn till flera faktorer för att avgöra användarnas fysiska plats och om en annons ska visas eller inte. När det är möjligt avgör vi den fysiska platsen baserat på var personens dator eller den mobila enhet finns, eller med hjälp av andra metoder.

 • IP-adress:

  Platsen baseras vanligtvis på IP-adressen, som är ett unikt nummer som internetleverantörer tilldelar alla datorer och mobila enheter som är anslutna till internet.

  Om en enhet är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan vi spåra Wi-Fi-nätverkets IP-adress för att fastställa den fysiska platsen. Om den mobila enheten är ansluten till en mobiloperatörs proxyserver kan vi använda operatörens IP-adress för att fastställa enhetens plats.

 • Enhetens placering

  Beroende på användarens platsinställningar kanske vi kan använda en exakt position för annonsering baserat på någon av dessa källor till platsdata:

  • GPS: Precisionen varierar beroende på GPS-signal och anslutning.
  • Wi-Fi: Precisionen bör motsvara signalområdet för en vanlig Wi-Fi-router.
  • Bluetooth: Om Bluetooth och/eller Bluetooth-sökning är aktiverat på en enhet kan en offentligt utsänd Bluetooth-signal ge en korrekt indikation av platsen
  • Googles platsdatabas över mobil-id (basstationer): Används om Wi-Fi eller GPS saknas. Precisionen beror på tillgänglig data och hur många mobilmaster som finns i området. Vissa enheter stöder inte mobil-id-plats.
Platser som användarna har visat intresse för (plats av intresse)

Om Google Ads-systemet identifierar geografiska områden som någon har visat intresse för kan vi visa lämpliga annonser som är inriktade på det området eller områden i närheten (platser av intresse).

Vi upptäcker platser av intresse bland annat genom

 • termer som syftar på en plats och som används i sökningar
 • tidigare sökningar som gällde en plats av intresse
 • fysiska platser som personen tidigare har besökt
 • innehåll och sammanhang på webbplatsen där annonsen visas. Tänk på att även om en plats omnämns på en sida behöver det inte betyda att personen är intresserad av den platsen.
 • sökningar på Google Maps eller Google Maps för mobilen.
 • Om någon ställer in en anpassad plats för sina sökresultat på Google.

I Googles Display-nätverk kan vi härleda en plats som har anknytning till en webbsida eller webbplats när vi tror att det kan bidra till en bättre inriktning av annonserna. En plats som omnämns på en sida betyder inte nödvändigtvis att personen är intresserad av den platsen. Om någon till exempel läser nyheter om Västerås är det inte säkert att han eller hon för den sakens skull är intresserad av annonser om florister i Västerås. Vi kan också härleda intresse för en plats även om den inte uttryckligen omnämns på sidan men webbplatsens tema tyder på ett intresse för platsen.

Platser av intresse begränsas inte till användarens land eller domänen som används för att söka på Google. Om någon i Paris till exempel söker efter taxi Göteborggoogle.fr (Frankrike) kan vi ändå identifiera Göteborg som den plats den sökande är intresserad av.

Avancerade platsalternativ

Det avancerade standardplatsalternativet i Google Ads använder både den fysiska platsen (där en användare befinner sig eller regelbundet är) och/eller en plats av intresse för att avgöra var annonser kan visas. Du kan uppdatera de avancerade platsalternativen när som helst.

Relaterade områden

När du inriktar dig på en plats kan dina annonser även visas för kunder i närliggande relaterade områden som normalt inte kan inriktas på grund av liten befolkning, otillräcklig data om det geografiska området eller att inriktningsnivån inte är tillgänglig. Om du t.ex. inriktar dig på Karlstad kan vi också visa annonserna för personer i trakterna kring Karlstad.

Tänk på detta
Platsinriktning baseras på en mängd olika signaler, bland annat användarnas inställningar, enheter och beteenden på vår plattform. Google gör sitt bästa för att visa annonser för användare som uppfyller dina platsinställningar. Eftersom signalerna varierar kan vi inte garantera fullständigt att de stämmer i alla situationer. Som alltid bör du kontrollera den övergripande resultatstatistiken för att se till att inställningarna uppfyller dina annonseringsmål och ändra dem därefter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt