Zacielenie na geografické oblasti

Zacieľte reklamy na ľudí, ktorí sa nachádzajú v geografických oblastiach relevantných pre vašu oblasť podnikania, na ľudí, ktorí ich pravidelne navštevujú alebo o ne prejavili záujem. Môžete vybrať, či sa má reklama zobrazovať na základe fyzickej polohy používateľa, oblastí, o ktoré sa zaujíma, alebo na základe oboch kritérií. Geografické zacielenie vám pomôžu zabezpečiť, aby boli vaše reklamy relevantné pre ľudí, ktorým sa zobrazujú. Môže sa tak zvýšiť hodnota vašej kampane.

Oblasti, kde sa používatelia nachádzajú alebo ktoré pravidelne navštevujú (fyzická poloha)

Systém Google Ads využíva niekoľko faktorov na určenie fyzickej polohy a toho, či sa má reklama zobraziť. Ak je to možné, fyzickú polohu určujeme na základe polohy počítača alebo mobilného zariadenia príslušnej osoby, prípadne inými spôsobmi.

 • Adresa IP:

  Poloha je zvyčajne založená na adrese internetového protokolu (IP) počítača, čo je jedinečné číslo priraďované poskytovateľmi internetových služieb každému počítaču pripojenému na internet.

  V prípade pripojenia zariadenia k sieti Wi-Fi môžeme zistiť fyzickú polohu na základe adresy IP siete Wi-Fi. Ak je mobilné zariadenie pripojené na proxy server mobilného operátora, na určenie polohy zariadenia môže slúžiť adresa IP operátora.

 • Poloha zariadenia:

  V závislosti od nastavení polohy používateľa môžeme dokázať použiť na účely inzercie presnú polohu, ktorú určíme pomocou jedného z týchto zdrojov údajov o polohe:

  • GPS: presnosť sa líši v závislosti od signálu GPS a pripojenia.
  • Wi-Fi: presnosť by mala byť podobná rozsahu prístupu typického smerovača Wi-Fi.
  • Bluetooth: ak je v zariadení povolená technológia Bluetooth alebo skenovanie Bluetooth, verejne vysielaný signál Bluetooth môže poskytnúť presné údaje o polohe.
  • Databáza Googlu s polohami na základe identifikátorov buniek (základňových staníc): používa sa v prípade, že nie je k dispozícii signál Wi‑Fi ani GPS. Presnosť závisí od toho, koľko základňových staníc sa nachádza v danej oblasti, a od dostupných údajov. Niektoré zariadenia pritom nepodporujú určenie polohy na základe identifikátora bunky.
Oblasti, o ktoré používatelia prejavili záujem (oblasť záujmu)

Ak systém Google Ads zistí geografické oblasti, o ktoré niekto prejavil záujem, môže zobraziť vhodné reklamy zacielené na danú oblasť alebo okolité oblasti (známe ako oblasť záujmu).

Niektoré spôsoby zisťovania oblasti záujmu sú založené na týchto údajoch:

 • Výrazy používané pri vyhľadávaniach, ktoré označujú polohu.
 • Minulé vyhľadávania, ktoré označili polohu záujmu.
 • Minulé fyzické polohy osoby.
 • Obsah a kontext webu, kde sa zobrazuje reklama. Majte na pamäti, že zmienka o polohe na stránke nemusí vždy signalizovať záujem o túto polohu.
 • Vyhľadávania v Mapách Google alebo Mapách Google pre mobil.
 • Vlastná oblasť nastavená pre výsledky vyhľadávania na Googli.

Ak si myslíme, že to bude užitočné na zacielenie vašich reklám, môžeme v Obsahovej sieti Google odvodiť polohu priradenú k stránke alebo webu. Oblasť uvedená na stránke nemusí vždy znamenať záujem o túto oblasť. Ak si niekto napríklad číta správy o San Franciscu, nemusí mať nevyhnutne záujem o reklamy na kvetinárstva v San Franciscu. Záujem o oblasť môžeme odvodiť aj v prípade, že nie je výslovne uvedená na stránke, ale kontext celého webu signalizuje záujem o dané miesto.

Oblasť záujmu nie je obmedzená na krajinu používateľa ani doménu Vyhľadávania Google, na ktorej táto osoba vyhľadáva. Ak napríklad niekto v Paríži vo Francúzsku vyhľadá výraz taxi Bratislava na webe google.fr (Francúzsko), môžeme napriek tomu určiť, že sa zaujíma o oblasť Bratislavy.

Rozšírené možnosti oblasti

V prípade predvolenej rozšírenej možnosti oblasti v službe Google Ads sa oblasť zobrazenia reklamy určí na základe fyzickej polohy (oblasť, v ktorej sa používateľ nachádza alebo ktorú pravidelne navštevuje) alebo oblasti záujmu. Rozšírené možnosti oblasti môžete kedykoľvek aktualizovať.

Súvisiace oblasti

Pri zacielení na oblasť môžeme vašu reklamu zobraziť aj zákazníkom v blízkych, úzko súvisiacich oblastiach, ktoré by za normálnych okolností nemohli byť zacielené pre nízku hustotu obyvateľstva, nedostatočné údaje o geografickej oblasti alebo z dôvodu, že daná úroveň zacielenia nie je k dispozícii. Ak napríklad zacielite na Bratislavu, vaše reklamy môžeme zobrazovať aj ľuďom v jej okolí.

Na čo treba pamätať
Geografické zacielenie je založené na rôznych signáloch vrátane nastavení používateľov, ich zariadení a správania na našej platforme. Google robí maximum preto, aby sa reklamy zobrazovali používateľom, ktorí spĺňajú vaše nastavenia zacielenia. Keďže sa tieto signály menia, nemožno zaručiť absolútnu presnosť v každej situácii.

Vždy platí, že by ste mali kontrolovať celkové metriky výkonnosti, aby ste sa uistili, že vaše nastavenia vyhovujú vašim reklamným cieľom, a náležitým spôsobom ich upravovať.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
16462879203503074960
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067