Mērķauditorijas atlase pēc ģeogrāfiskajām atrašanās vietām

Reklāmu mērķauditorijas atlasē norādiet lietotājus konkrētās ģeogrāfiskajās atrašanās vietās, kas atbilst jūsu uzņēmējdarbības vietai, vai lietotājus, kuri ir pauduši interesi par šīm vietām. Varat izvēlēties, vai reklāma jārāda atbilstoši lietotāja fiziskajai atrašanās vietai, interesējošajai atrašanās vietai vai abām. Mērķauditorijas atlase pēc atrašanās vietas var jums palīdzēt gādāt par reklāmu atbilstību lietotājiem, kuri tās skata, un līdz ar to — palielināt jūsu kampaņas vērtību.

Lietotāju faktiskā vai regulārā atrašanās vieta (fiziska atrašanās vieta)

Google Ads sistēma izmanto vairākus faktorus, lai noteiktu lietotāja fizisko atrašanās vietu un to, vai ir jārāda jūsu reklāma. Ja iespējams, fiziskā atrašanās vieta tiek noteikta pēc datora vai mobilās ierīces atrašanās vietas vai izmantojot citas metodes.

 • IP adrese

  Atrašanās vieta parasti tiek noteikta pēc interneta protokola (IP) adreses, kas ir unikāls skaitlis, ko katram datoram ar interneta savienojumu piešķir interneta pakalpojumu sniedzēji.

  Ja ierīcei ir izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu, ierīces fiziskās atrašanās vietas noteikšanai var tikt izmantota Wi-Fi tīkla IP adrese. Ja ir izveidots mobilās ierīces savienojums ar mobilo sakaru operatora starpniekserveri, ierīces atrašanās vietas noteikšanai var tikt izmantota mobilo sakaru operatora IP adrese.

 • Ierīces atrašanās vieta

  Atkarībā no lietotāja atrašanās vietas iestatījumiem reklamēšanai var tikt izmantota precīza atrašanās vieta, pamatojoties uz kādu no tālāk norādītajiem atrašanās vietas datu avotiem.

  • GPS: precizitāte mainās atkarībā no GPS signāla un savienojuma.
  • Wi-Fi: precizitāte ir līdzīga standarta Wi-Fi maršrutētāja piekļuves diapazonam.
  • Bluetooth: ja ierīcē ir iespējota tehnoloģija Bluetooth un/vai Bluetooth meklēšana, precīzu informāciju par atrašanās vietu var nodrošināt publiski apraidīts Bluetooth signāls.
  • Google šūnu ID (mobilo sakaru torņu) atrašanās vietu datu bāze: tiek izmantota, ja nav pieejams Wi-Fi vai GPS signāls. Precizitāte ir atkarīga no apgabalā esošo mobilo sakaru torņu skaita un pieejamajiem datiem, turklāt dažas ierīces neatbalsta šūnas ID atrašanās vietu.
Atrašanās vietas, par kurām lietotāji izrādījuši interesi (interesējošā atrašanās vieta)

Ja Google Ads sistēma konstatē lietotāju interesi par kādu ģeogrāfisko atrašanās vietu, mēs varam rādīt šim apgabalam vai tā apkārtnei (tiek dēvēta par interesējošo atrašanās vietu) atbilstošas reklāmas.

Mēs varam noteikt interesējošo atrašanās vietu vairākos veidos, un dažu metožu pamatā ir:

 • meklēšanā izmantotie vārdi, kas norāda uz atrašanās vietu;
 • iepriekšējie meklēšanas vaicājumi, kas norāda uz interesējošo atrašanās vietu;
 • personas iepriekšējās fiziskās atrašanās vietas;
 • tās tīmekļa vietnes saturs un konteksts, kurā reklāma tiek rādīta. Atcerieties, ka atrašanās vietas pieminēšana lapā ne vienmēr nozīmē interesi par šo atrašanās vietu;
 • meklēšanas vaicājumi pakalpojumā Google Maps vai Google kartes mobilajām ierīcēm;
 • informācija par to, ka lietotājs Google meklēšanas rezultātiem ir iestatījis pielāgotu atrašanās vietu.

Google reklāmas tīklā varam izsecināt ar lapu vai vietni saistītu atrašanās vietu, ja uzskatām, ka tā būs noderīga jūsu reklāmu mērķauditorijas atlasei. Atrašanās vietas pieminēšana lapā ne vienmēr nozīmē interesi par šo atrašanās vietu. Piemēram, tas, ka lietotājs ziņu portālā lasa par notikumiem Mārupē, nebūt nenozīmē, ka viņu noteikti interesētu arī Mārupes floristu reklāmas. Līdzīgi varam secināt interesi par atrašanās vietu pat tad, ja šī atrašanās vieta nav konkrēti pieminēta lapā, tomēr kopējais vietnes konteksts norāda uz interesi par šo vietu.

Interesējošās atrašanās vietas noteikšanu neietekmē konkrētā lietotāja valsts vai Google meklēšanas domēns, kurā lietotājs veic meklēšanu. Piemēram, ja lietotājs atrodas Tallinā (Igaunijā) un meklē vienumu taksometri Viļņā domēnā google.et (Igaunija), Viļņa tiks noteikta kā atrašanās vieta, par kuru interesējas lietotājs.

Atrašanās vietas papildu opcijas

Noklusējuma atrašanās vietas papildu opcija programmā Google Ads izmanto gan fizisko atrašanās vietu, gan interesējošo atrašanās vietu, lai noteiktu, kur var rādīt jūsu reklāmas. Jebkurā brīdī varat precizēt savas atrašanās vietas papildu opcijas.

Saistītie apgabali

Kad norādāt kādu mērķauditorijas atlases apgabalu, mēs jūsu reklāmu varam rādīt arī tuvumā esošajiem lietotājiem, kuri atrodas cieši saistītos apgabalos un kuri mērķauditorijas atlasē parasti netiek iekļauti sava apgabala mazā iedzīvotāju skaita dēļ vai tādēļ, ka nepietiek datu par šo ģeogrāfisko apgabalu vai nav pieejama šāda līmeņa mērķauditorijas atlase. Piemēram, ja mērķauditoriju atlasīsit Kandavā, iespējams, jūsu reklāmas rādīsim arī Kandavas tuvumā esošajiem lietotājiem.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.