O ciljanju geografskih lokacija

Ciljajte oglase na korisnike koji se nalaze na geografskim lokacijama relevantnim za vaše mjesto poslovanja, obično su na tim lokacijama ili su pokazali interes za te lokacije. Možete odabrati hoće li se vaš oglas prikazivati za nečiju fizičku lokaciju, lokaciju interesa ili oboje. Ciljanjem lokacije lakše ćete postići da vaši oglasi budu relevantni korisnicima kojima se prikazuju, što može povećati vrijednost kampanje.

Lokacija korisnika ili njihova uobičajena lokacija (fizička lokacija)

Google Ads sustav koristi brojne čimbenike kako bi odredio fizičku lokaciju korisnika i hoće li se prikazati vaš oglas. Ako je to moguće, fizičku lokaciju određujemo na temelju lokacije računala ili mobilnog uređaja ili nekom drugom metodom.

 • IP adresa:

  Lokacija se obično temelji na IP (Internet Protocol) adresi računala. To je jedinstveni broj koji davatelji internetskih usluga dodjeljuju svakom računalu povezanom s internetom.

  Ako je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom, možda ćemo otkriti IP adresu Wi-Fi mreže kako bismo utvrdili fizičku lokaciju. Ako je mobilni uređaj povezan s proxy poslužiteljem mobilnog operatera, za određivanje lokacije uređaja upotrebljavamo IP adresu mobilnog operatera.

 • Lokacija uređaja:

  Ovisno o postavkama lokacije korisnika, možda ćemo moći upotrijebiti preciznu lokaciju za oglašavanje, na temelju jednog od sljedećih izvora podataka o lokaciji:

  • GPS: točnost ovisi o GPS signalu i vezi.
  • Wi-Fi: točnost bi trebala biti slična rasponu pristupa uobičajenog Wi-Fi usmjerivača.
  • Bluetooth: ako su Bluetooth i/ili Bluetooth skeniranje omogućeni na uređaju, javno dostupan Bluetooth signal može pružiti točan pokazivač lokacije.
  • Googleova baza podataka lokacija baznih stanica: koristi se kada ne postoji Wi-Fi ili GPS. Točnost ovisi o tome koliko je baznih stanica locirano na području i o dostupnim podacima, a neki uređaji ne podržavaju lokaciju pomoću baznih stanica.
Lokacije za koje su korisnici pokazali interes (lokacija interesa)

Ako Google Ads sustav otkrije geografska područja za koja je netko pokazao interes, možemo prikazati odgovarajuće oglase koji ciljaju to područje ili okolna područja (poznato kao "lokacija interesa").

Neki primjeri toga kako možemo otkriti lokaciju interesa temelje se na sljedećem:

 • Izrazima koji se koriste u pretraživanjima i koji navode lokaciju.
 • Prošlim pretraživanjima koja su navodila lokaciju interesa.
 • Prethodnim fizičkim lokacijama korisnika.
 • Sadržaju i kontekstu web-lokacije na kojoj se oglas prikazuje. Imajte na umu da spominjanje lokacije na stranici nije uvijek pokazatelj interesa za lokaciju.
 • Pretraživanjima na Google kartama ili na Google kartama za mobilne uređaje.
 • Ako netko postavi prilagođenu lokaciju za rezultate pretraživanja na Googleu.

Moguće je da ćemo na Google prikazivačkoj mreži otkriti lokaciju povezanu sa stranicom ili web-lokacijom kada vjerujemo da će to biti korisno za ciljanje oglasa. Lokacija navedena na stranici ne mora uvijek značiti zanimanje za tu lokaciju. Na primjer, netko tko čita vijesti o San Franciscu nije nužno zainteresiran za oglase za cvjećare u San Franciscu. Isto tako, mogli bismo otkriti interes za lokaciju, čak i ako ta lokacija nije posebno spomenuta na stranici, ali kontekst cijele web-lokacije pokazuje interes za to mjesto.

Lokacija interesa nije ograničena na zemlju korisnika ili na domenu Google pretraživanja na kojoj korisnik pretražuje. Na primjer, ako korisnik u Parizu u Francuskoj traži taksi u Los Angelesu na domeni google.fr (Francuska), i dalje možemo identificirati Los Angeles kao lokaciju korisnikovog interesa.

Napredne opcije lokacije

Kako bi se utvrdilo gdje se oglasi mogu prikazivati, na temelju zadane napredne opcije lokacije u Google Adsu upotrebljavat će se i fizička lokacija (na kojoj se korisnik nalazi ili se obično nalazi) i/ili lokacija interesa. Napredne opcije lokacije možete u bilo kojem trenutku ažurirati.

Povezana područja

Ako ciljate područje, oglase možemo prikazati i korisnicima na obližnjim, usko povezanim područjima koja se inače ne mogu ciljati zbog slabe naseljenosti, nedovoljno podataka o geografskom području ili zato što ciljanje na toj razini nije dostupno. Na primjer, ako ciljate grad Portland, vaše oglase možemo prikazati i korisnicima u obližnjim predgrađima Portlanda.

Napomena
Ciljanje lokacije temelji se na raznim signalima, uključujući postavke, uređaje i ponašanje korisnika na našoj platformi, a Google se trudi posluživati oglase korisnicima koji odgovaraju vašim postavkama lokacije. Budući da ti signali variraju, ne jamčimo 100%-tnu točnost u svakoj situaciji. Kao i obično, provjerite ukupne mjerne podatke o izvedbi kako biste bili sigurni da vaše postavke odgovaraju vašim ciljevima oglašavanja te ih po potrebi izmijenite sukladno tome.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem