Mainonnan kohdistaminen maantieteellisiin sijainteihin

Voit kohdistaa mainoksesi käyttäjille, jotka ovat parhaillaan yrityksesi toiminta-alueeseen kuuluvissa maantieteellisissä sijainneissa, käyvät niissä säännöllisesti tai ovat kiinnostuneita niistä. Voit valita, näytetäänkö mainokset käyttäjien fyysisen olinpaikan, käyttäjiä kiinnostavan sijainnin vai molempien mukaan. Aluekohdistuksen avulla voit näyttää osuvampia mainoksia ja tehostaa siten kampanjaasi.

Sijainti, jossa käyttäjät ovat parhaillaan tai jossa he käyvät säännöllisesti (fyysinen sijainti)

Google Ads ‑järjestelmä määrittää useiden tekijöiden avulla käyttäjän fyysisen sijainnin ja sen, näytetäänkö mainoksesi hänelle. Käyttäjän fyysinen sijainti määritetään mahdollisuuksien mukaan hänen tietokoneensa tai mobiililaitteensa sijainnin perusteella tai jollakin muulla tavalla.

 • IP-osoite:

  Sijainti perustuu yleensä tietokoneen Internet Protocol (IP) -osoitteeseen. Osoite on yksilöivä numero, jonka internetpalvelun tarjoajat määrittävät jokaiselle internetiin yhteydessä olevalle tietokoneelle.

  Jos laitteesta on luotu yhteys Wi-Fi-verkkoon, fyysinen sijainti voidaan tunnistaa Wi-Fi-verkon IP-osoitteen perusteella. Jos mobiililaite on yhdistetty mobiilioperaattorin välityspalvelimeen, laitteen sijainti voidaan päätellä operaattorin IP-osoitteesta.

 • Laitteen sijainti:

  Käyttäjän sijaintiasetuksista riippuen hänen tarkka sijaintinsa voidaan tunnistaa mainosten kohdistamista varten jollakin alla olevista tavoista.

  • GPS: Tarkkuus riippuu GPS-signaalista ja yhteydestä.
  • Wi-Fi: tarkkuus on sama kuin tavallisen Wi-Fi-reitittimen käyttöalue
  • Bluetooth: Jos Bluetooth ja/tai Bluetooth-haku on otettu laitteella käyttöön, julkisesti lähetetty Bluetooth-signaali voi osoittaa laitteen tarkan sijainnin.
  • Googlen linkkitunnuksen (linkkitornin) sijaintitietokanta: Tätä käytetään, jos Wi-Fi tai GPS ei ole käytettävissä. Tarkkuus riippuu alueella sijaitsevien linkkitornien määrästä ja käytettävissä olevasta datasta. Kaikki laitteet eivät tue sijainnin määrittämistä linkkitunnuksen perusteella.
Sijainnit, joita kohtaan käyttäjät ovat osoittaneet kiinnostusta (kiinnostava sijainti)

Jos Google Ads ‑järjestelmä havaitsee, että käyttäjä on osoittanut kiinnostusta tiettyjä maantieteellisiä alueita kohtaan, hänelle saatetaan näyttää kyseiselle alueelle (eli kiinnostavaan sijaintiin) tai sen lähialueille kohdistettuja mainoksia.

Tunnistamme käyttäjiä kiinnostavia sijainteja esimerkiksi seuraavien tietojen perusteella:

 • hauissa käytetyt termit, jotka ilmaisevat sijainnin
 • aikaisemmat haut, jotka sisältävät käyttäjää kiinnostavan sijainnin
 • henkilön aikaisemmat fyysiset sijainnit
 • verkkosivuston sisältö ja konteksti, jossa mainos näytetään (sivulla oleva maininta tietystä sijainnista ei kuitenkaan välttämättä riitä todisteeksi käyttäjän kiinnostuksesta)
 • haut Google Mapsissa tai Google Mapsin mobiiliversiossa
 • Googlen hakutuloksia varten asetettu oma sijainti.

Google Display ‑verkostossa saatamme päätellä sivuun tai sivustoon liittyvän sijainnin, jos sitä voidaan hyödyntää mainostesi kohdistamisessa. Se, että sivulla on mainittu tietty sijainti, ei välttämättä riitä todisteeksi käyttäjän kiinnostuksesta kyseistä sijaintia kohtaan. Kemiä koskevia uutisia lukeva henkilö ei välttämättä ole kiinnostunut Kemissä sijaitsevista kukkakaupoista. Vastaavasti saatamme päätellä käyttäjän olevan kiinnostunut sijainnista, vaikkei sitä olisi erikseen mainittu sivulla, mikäli koko sivuston konteksti kertoo kiinnostuksesta kyseiseen paikkaan.

Kiinnostavaan sijaintiin ei vaikuta käyttäjän maa eikä se, missä Google Haun verkkotunnuksessa käyttäjä tekee haun. Jos esimerkiksi Pariisissa oleva käyttäjä tekee haun sanoilla Los Angeles taksi verkkotunnuksessa google.fr (Ranska), Los Angeles saatetaan tunnistaa käyttäjää kiinnostavaksi sijainniksi verkkotunnuksesta huolimatta.

Sijainnin lisäasetukset

Google Adsissa oletusarvoinen sijainnin lisäasetus käyttää sekä fyysistä sijaintia (jossa käyttäjä on parhaillaan tai jossa hän käy säännöllisesti) että kiinnostavaa sijaintia sen määrittämiseen, missä mainokset voivat näkyä. Voit muuttaa sijainnin lisäasetuksia milloin tahansa.

Lähialueet

Kun kohdistat mainonnan tietylle alueelle, saatamme näyttää mainoksiasi myös lähialueilla, joille ei alhaisen väkiluvun tai riittämättömien maantieteellisten tietojen vuoksi yleensä voida kohdistaa mainontaa. Näin saatetaan tehdä myös siinä tapauksessa, että kyseisen tason kohdistusta ei ole saatavilla. Jos valitset kohdistusalueeksi esimerkiksi Tampereen, mainoksesi saattavat näkyä myös Tampereen lähikunnissa.

Muistettavaa
Aluekohdistus perustuu moniin eri signaaleihin, joita ovat esimerkiksi käyttäjän asetukset, laitteet ja toiminta alustalla. Google tekee parhaansa näyttääkseen mainoksia sijaintiasetuksiasi vastaaville käyttäjille. Signaalit kuitenkin vaihtelevat, joten sataprosenttista tarkkuutta ei voida kaikissa tilanteissa taata.

Sinun kannattaa tavalliseen tapaan tarkistaa yleiset tulosmittarit varmistaaksesi, että asetuksesi vastaavat mainontatavoitteitasi, ja muuttaa niitä tarvittaessa.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
16384530146337642578
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
73067