Cílení na geografické lokality

Reklamy lze cílit na uživatele, kteří se právě nacházejí na místech významných pro vaše podnikání, často tato místa navštěvují nebo o ně projevili zájem. Můžete určit, zda se reklamy mají zobrazovat na základě fyzické polohy uživatelů, jejich oblastí zájmu nebo obojího. Geografické cílení vám může pomoci zobrazovat reklamy lidem, pro které jsou relevantní, což může také přispět ke zvýšení hodnoty vaší kampaně.

Oblast, kde se uživatelé nacházejí nebo se tam pravidelně pohybují (fyzická poloha)

K tomu, abychom mohli stanovit fyzickou polohu uživatele a určit, zda se vaše reklama má zobrazit, používáme v systému Google Ads celou řadu faktorů. Je-li to možné, fyzickou polohu určujeme podle umístění počítače či mobilního zařízení, případně i jinými metodami.

 • IP adresa:

  Poloha se obvykle určuje podle IP adresy, což je unikátní číslo přiřazené poskytovatelem internetových služeb každému počítači připojenému k internetu.

  Jestliže je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, můžeme na základě IP adresy určit jeho fyzickou polohu. Pokud je mobilní zařízení připojeno prostřednictvím proxy serveru mobilního operátora, lze k určení jeho polohy použít IP adresu tohoto operátora.

 • Poloha zařízení:

  Na základě níže uvedených zdrojů, ze kterých čerpáme údaje o poloze, můžeme informace o přesném umístění zařízení využít k inzerci (záleží na tom, jak mají jednotliví uživatelé nastavené poskytování informací o poloze):

  • GPS: Přesnost závisí na signálu GPS a kvalitě připojení.
  • Wi-Fi: Přesnost zhruba odpovídá dosahu běžného směrovače Wi-Fi.
  • Bluetooth: Pokud má uživatel v zařízení aktivováno připojení Bluetooth nebo vyhledávání dalších zařízení Bluetooth, můžeme na základě veřejně vysílaného signálu přesně určit, kde se zařízení nachází.
  • Databáze polohy mobilních vysílačů společnosti Google: Používá se v případě, že nelze použít Wi-Fi ani GPS. Přesnost závisí na počtu mobilních vysílačů v dané oblasti a na dostupných údajích. Některá zařízení tuto funkci nepodporují.
Oblasti, o které uživatelé projevili zájem (oblast zájmu)

Pokud systém Google Ads zjistí, že někdo projevil zájem o určitou zeměpisnou oblast, můžeme mu zobrazovat vhodné reklamy cílené na tuto oblast nebo její okolí (jde o takzvanou oblast zájmu).

Oblast zájmu můžeme zjistit například těmito způsoby:

 • Oblast lze identifikovat z dotazů použitých při vyhledávání.
 • Oblast zájmu mohou identifikovat minulá vyhledávání.
 • Dřívější fyzická poloha dané osoby.
 • Obsah a kontext webové stránky, kde se reklama zobrazuje. Zmínka o určité oblasti na stránce ale nemusí vždy indikovat zájem o příslušnou oblast.
 • Vyhledávání na Mapách Google nebo Mapách Google pro mobily.
 • Uživatel si nastaví vlastní oblast pro výsledky vyhledávání Google.

Pokud dojdeme k závěru, že to pomůže při cílení vašich reklam v Obsahové síti Google, můžeme využít oblast spojenou s určitou stránkou nebo webem. Informace o nějaké oblasti na stránce však nemusí nutně znamenat, že uživatel má o danou oblast zájem. Když si například někdo čte zprávy z Jihomoravského kraje, nemusí ho současně zajímat reklamy na tamější zahradnictví. Zájem o určitou oblast podobně můžeme odvodit i v případě, že daná oblast není na stránce výslovně zmíněna, ale zájem o ni vyplývá z kontextu celého webu.

Oblast zájmu se neomezuje na zemi uživatele ani na doménu vyhledávání Google, kterou daná osoba používá. Když například někdo v Praze zadá do vyhledávání na google.cz (Česká republika) taxi Los Angeles, zaznamenáme jeho oblast zájmu jako Los Angeles.

Pokročilé možnosti pro oblasti

Výchozí pokročilé možnosti pro oblasti v Google Ads používají při výběru reklam jak fyzickou polohu (kde se uživatel právě teď nebo často nachází), tak oblasti zájmu. Pokročilé možnosti pro oblasti lze kdykoli změnit.

Související oblasti

Když cílíte na určitou oblast, můžeme reklamu zobrazovat i zákazníkům v blízkých, úzce souvisejících oblastech, na které by za normálních okolností nebylo cíleno z důvodu nízké populace, nedostatečných údajů o geografické oblasti nebo proto, že úroveň cílení není k dispozici. Pokud například cílíte reklamy na Brno, můžeme je zobrazovat také uživatelům v okrese Brno-venkov.

Upozornění
Geografické cílení je založeno na celé řadě signálů, například na uživatelově nastavení, zařízeních a jeho chování na naší platformě. Google se jeho prostřednictvím snaží s co největší přesností zobrazovat reklamy uživatelům, kteří vyhovují vámi nastaveným lokalitám. Protože se ale tyto signály různí, není vždy zaručena stoprocentní přesnost. Jako vždy byste měli sledovat metriky celkového výkonu, kontrolovat, zda nastavení splňují vaše výkonové cíle a podle potřeby je měnit.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory