Всичко за насочването към географски местоположения

Насочвайте рекламите си към хора, които постоянно или редовно се намират в географските местоположения, където развивате дейност, или проявяват интерес към тях. Можете да изберете дали рекламата Ви да се показва за физическото местоположение на хората, за местоположенията, представляващи интерес за тях, или и за двете. Насочването по местоположение може да Ви помогне да направите рекламите си уместни за хората, които ги виждат. Това може да доведе до увеличаване на стойността на кампанията Ви.

Къде се намират потребителите Ви постоянно или редовно (физическо местоположение)

Системата на Google Ads използва редица фактори за определяне на нечие физическо местоположение и дали да показва рекламата Ви. Когато е възможно, определяме физическото местоположение на хората според това къде се намира компютърът или мобилното им устройство или чрез други методи.

 • IP адрес:

  Местоположението обикновено се определя въз основа на адреса по интернет протокол (IP) – уникален номер, присвоен от доставчиците на интернет услуги на всеки компютър, свързан с интернет.

  Ако дадено устройство е свързано към Wi-Fi мрежа, може да установим IP адреса му, за да определим физическото местоположение. Ако мобилно устройство е свързано към прокси сървър на мобилен оператор, може да използваме IP адреса на оператора, за да определим местоположението му.

 • Местоположение на устройството:

  В зависимост от настройките за местоположение на потребителя бихме могли да използваме точно местоположение за рекламиране според един от следните източници на данни за местоположението.

  • GPS: Точността варира в зависимост от връзката и сигнала на GPS.
  • Wi-Fi: Точността следва да е подобна на обхвата за достъп на обикновен безжичен маршрутизатор.
  • Bluetooth: Ако на дадено устройство е активиран Bluetooth и/или сканиране за Bluetooth, излъчваният публично Bluetooth сигнал може да предостави точна индикация за местоположението.
  • Базата от данни на Google за откриване на местоположението чрез идентификационния номер на клетката (базова станция): Използва се, ако няма безжична връзка или GPS. Точността зависи от броя базови станции в даден район и от наличните данни, като някои устройства не поддържат откриване на местоположението чрез идентификационния номер на клетката.
Местоположения, към които потребителите Ви са проявили интерес (местоположение, представляващо интерес)

Ако системата на Google Ads установи географски райони, към които някой проявява интерес, може да показваме подходящи реклами, насочени към него или околните му райони (т.нар. „местоположение, представляващо интерес“).

Някои от начините, по които можем да установим местоположение, представляващо интерес, се основават на:

 • използвани в търсенията термини, които посочват местоположение.
 • предишни търсения, които са посочвали местоположение, представляващо интерес.
 • предишни физически местоположения на търсещия.
 • съдържанието и контекста на уебсайт, където се показва реклама. Имайте предвид, че споменаването на местоположение в страница не винаги е признак за интерес към него.
 • търсения с Google Карти или Google Карти за мобилни устройства.
 • задаване на персонализирано местоположение за резултатите от търсенето с Google.

В Google Дисплейна мрежа може да предположим местоположение, свързано със страница или сайт, когато смятаме, че ще е полезно при насочване на рекламите Ви. Споменаването на местоположение в страница не винаги е признак за интерес към него. Например някой, който чете новини за Несебър, не е задължително да се интересува от реклами за цветарски магазини в Несебър. По същия начин може да предположим интерес към местоположение дори ако не е конкретно споменато на страница, но контекстът на целия сайт показва интерес към това място.

Местоположението, представляващо интерес, не се ограничава до държавата на лицето или до домейна за търсене с Google, който използва. Например, ако някой във Варна, България, търси такси в Букурещ през google.bg (България), възможно е да идентифицираме Букурещ като място, от което се интересува.

Разширени опции за местоположение

Стандартната разширена опция за местоположение в Google Ads ще използва физическото местоположение (къде постоянно или редовно се намира потребителят) и/или местоположението, представляващо интерес, за да определи къде могат да се показват рекламите. Можете да актуализирате разширените си опции за местоположение по всяко време.

Свързани райони

Когато насочвате рекламата си към определен район, може да я показваме и на клиенти в близки, тясно свързани райони, към които обикновено не би могло да се извършва насочване поради малобройно население, недостатъчни географски данни или липсващо насочване на съответното ниво. Ако например насочвате за град Пловдив, е възможно да показваме рекламите Ви и на хора в селата около Пловдив.

Имайте предвид следното
Насочването по местоположение се извършва въз основа на различни сигнали, включително настройките, устройствата и поведението на потребителите в платформата ни, и представлява възможно най-добрият резултат от опита на Google да показва реклами на потребителите. които отговарят на настройките Ви за местоположение. Тъй като тези сигнали са различни, не гарантираме 100% точност във всяка ситуация. Както винаги, проверявайте общите показатели за ефективността, за да знаете дали настройките Ви отговарят на рекламните Ви цели и при необходимост да ги промените.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си