Всичко за насочването към географски местоположения

Насочете рекламите си към хора, намиращи се в географските местоположения, съответстващи на районите, в които развивате дейност, или проявяващи интерес към тези местоположения. Можете да изберете дали рекламата Ви да се показва за физическото местоположение на хората, местоположенията, представляващи интерес за тях, или и за двете. Насочването по местоположение може да Ви помогне да направите рекламите си уместни за хората, които ги виждат. Това може да доведе до увеличаване на стойността на кампанията Ви.

Къде се намират потребителите Ви постоянно или редовно (във физическо местоположение)

Системата на Google Ads използва редица фактори за определяне на нечие физическо местоположение и дали да показва рекламата Ви. Когато е възможно, определяме физическото местоположение на хората според това къде се намира компютърът или мобилното им устройство или чрез други методи.

 • IP адрес:

  Местоположението обикновено се определя въз основа на адреса по интернет протокол (IP) – уникален номер, присвоен от доставчиците на интернет услуги на всеки компютър, свързан с интернет.

  Ако дадено устройство е свързано към Wi-Fi мрежа, може да установим IP адреса му, за да определим физическото местоположение. Ако мобилно устройство е свързано към прокси сървър на мобилен оператор, може да използваме IP адреса на оператора, за да определим местоположението му.

 • Местоположение на устройството:

  В зависимост от настройките за местоположение на потребителя бихме могли да използваме точно местоположение за рекламиране според един от следните източници на данни за местоположението.

  • GPS: Точността варира в зависимост от сигнала и връзката чрез GPS.
  • Wi-Fi: Точността следва да е подобна на обхвата за достъп на обикновен безжичен маршрутизатор.
  • Bluetooth: Ако на дадено устройство е активиран Bluetooth и/или сканиране за Bluetooth, излъчваният публично Bluetooth сигнал може да предостави точна индикация за местоположението.
  • Базата от данни на Google за откриване на местоположението чрез идентификационния номер на клетката (базова станция): Използва се, ако няма безжична връзка или GPS. Точността зависи от броя базови станции в даден район и от наличните данни, като някои устройства не поддържат откриване на местоположението чрез идентификационния номер на клетката.
Местоположения, към които потребителите Ви са проявили интерес (местоположение, представляващо интерес)

Ако системата на Google Ads установи географски район, от който някой се интересува, може да показваме подходящи реклами, насочени към него или околните му райони (т.нар. „местоположение, представляващо интерес“).

Някои от начините, по които можем да установим местоположение, представляващо интерес, се основават на:

 • използвани в търсенията термини, които посочват местоположение.
 • предишни търсения, които са посочвали местоположение, представляващо интерес.
 • предишни физически местоположения на търсещия.
 • съдържанието и контекста на уебсайт, където се показва реклама. Имайте предвид, че споменаването на местоположение в страница не винаги е признак за интерес към него.
 • търсения в Google Карти или Google Карти за мобилни устройства.
 • задаване на персонализирано местоположение за резултатите от търсенето с Google.

В Google Дисплейна мрежа може да предположим местоположение, свързано със страница или сайт, когато смятаме, че ще е полезно при насочване на рекламите Ви. Споменаването на местоположение в страница не винаги е признак за интерес към него. Например някой, който чете новини за Несебър, не е задължително да се интересува от реклами за цветарски магазини в Несебър. По същия начин може да предположим, че е налице интерес към местоположение дори ако не е конкретно споменато в някоя страница, но контекстът на целия сайт сочи към това заключение.

Местоположението, представляващо интерес, не се ограничава до държавата на лицето или до домейна за търсене с Google, който използва. Например, ако някой във Варна, България търси такси в Букурещ на google.bg (България), ние ще идентифицираме Букурещ като място, от което се интересува.

Разширени опции за местоположение.

Стандартната разширена опция за местоположение в Google Ads ще използва както физическото местоположение, така и местоположението, представляващо интерес, за да определи къде могат да се показват рекламите. Можете да актуализирате разширените си опции за местоположение по всяко време.

Свързани райони

Когато насочвате рекламата си към определен район, може да я показваме и на клиенти в близки, тясно свързани райони, към които обикновено не би могло да се извършва насочване поради малобройно население, недостатъчни географски данни или липсващо насочване на съответното ниво. Ако например насочвате за град Пловдив, е възможно да показваме рекламите Ви и на хора в селата около Пловдив.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си