Sử dụng dữ liệu nhấp chuột miễn phí

Một số quảng cáo tinh vi hơn, có đoạn video ngắn hoặc hình ảnh có thể mở rộng. Nếu bạn đã tạo quảng cáo như vậy, một số tương tác có thể có của khách hàng với các quảng cáo đó có thể là miễn phí. Những tương tác miễn phí này sẽ không tự động xuất hiện trong bảng thống kê tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem dữ liệu của mình để thấy chúng.

Việc biết hàng tương tác với quảng cáo của bạn như thế nào có thể giúp bạn hiểu định dạng nào thu hút sự chú ý của họ và phần nào của quảng cáo luôn khiến khách hàng phải chú ý. Điều này có thể giúp bạn hiểu thêm về những gì khiến họ tập trung vào quảng cáo của bạn và điều gì khiến họ nhấp qua để đến trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng thông tin này để tinh chỉnh quảng cáo theo cách mà khách hàng thấy hấp dẫn nhất.

Cách tìm dữ liệu nhấp chuột miễn phí của bạn

Chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
  2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo , rồi nhấp vào Báo cáo được xác định trước > Cơ bản > Tương tác miễn phí.

    Bảng thống kê của bạn sẽ chứa các cột cho loại tương tác miễn phí, tương tác miễn phí và tỷ lệ tương tác miễn phí và số lần hiển thị.

  3. Chỉnh sửa báo cáo, bằng cách sử dụng biểu tượng Hiển thị chip deck và biểu tượng Chỉnh sửa hàng hoặc cột.
  4. Khi bảng thống kê giống theo cách bạn muốn, bạn có thể tải xuống dữ liệu trong báo cáo. Chỉ cần nhấp vào nút tải xuống Download.
Dùng thử

Hiểu cách hoạt động của nhấp chuột và tương tác miễn phí

Nhấp chuột cũng là "tương tác quảng cáo". Bất cứ lúc nào khách hàng đặt con trỏ của họ lên quảng cáo của bạn là họ đang tương tác với quảng cáo, cho dù họ có nhấp vào quảng cáo hay không. Nếu họ nhấp vào các phần nhất định của quảng cáo và quảng cáo là tương tác, một số trong số các tương tác đó sẽ miễn phí. Trong các trường hợp đó, tương tác được xem là “nhấp chuột miễn phí”.

Ví dụ:

Nếu quảng cáo của bạn là quảng cáo hình ảnh có thể mở rộng, bạn sẽ không bị tính phí nếu khách hàng nhấp vào quảng cáo để mở rộng hình ảnh trong quảng cáo, vì đó là bản chất tương tác của định dạng quảng cáo này.

Tùy vào định dạng quảng cáo, bạn sẽ bị tính phí nếu khách hàng hoàn thành tương tác quảng cáo kết nối họ với doanh nghiệp hoặc dịch vụ của bạn hoặc với tương tác khách hàng chính mà quảng cáo đã được thiết kế.

Ví dụ:

  1. Nhấp chuột vào dòng tiêu đề của quảng cáo văn bản chuẩn sẽ đưa khách hàng tới trang đích của quảng cáo. Đây là nhấp chuột chuẩn mà bạn sẽ bị tính phí.
  2. Nếu khách hàng nhấp vào quảng cáo để bắt đầu nội dung quảng cáo cho video của bạn, bạn sẽ không bị tính phí ngay. Tuy nhiên, bạn sẽ bị tính phí nếu người xem tiếp tục xem video trong một lượng thời gian tối thiểu.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố