Cải thiện từ khóa cho Mạng tìm kiếm

Đã đến lúc để xác định từ khóa hoạt động kém hiệu quả và làm cho từ khóa đó hoạt động hiệu quả hơn cho bạn. Bạn sẽ muốn cải thiện mức độ liên quan của từ khóa để giúp tăng Điểm chất lượng của từ khóa hoặc sửa đổi loại đối sánh đối với những từ khóa không giúp bạn đạt được mục tiêu quảng cáo của mình hoặc xoá từ khóa trùng lặp trong tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể lọc dữ liệu hiệu suất để tìm từ khóa hoạt động kém.

Trước khi bắt đầu

Khi bạn biết cách tìm dữ liệu cho từ khóa, bạn đã sẵn sàng bắt tay vào việc cải thiện từ khóa. Một cách hay để bắt đầu là tìm kiếm và loại bỏ từ khóa trùng lặp.

Cải thiện mức độ liên quan của từ khóa của bạn

Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng từ khóa của mình có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bằng cách đó, khách hàng có nhiều khả năng nhấp vào quảng cáo của bạn hơn khi họ tìm kiếm cụm từ cụ thể, có thể giúp cải thiện tỷ lệ nhấp (CTR)Điểm chất lượng của bạn. Hãy xem xét điều này: nếu bạn điều hành doanh nghiệp đánh bóng sàn, bạn có thể không muốn quảng cáo của mình hiển thị cho những người đang tìm kiếm tiệm tẩy lông. Dưới đây là một số cách bạn có thể cải thiện mức độ liên quan của từ khóa của mình:

 • Thử thay thế từ khóa gồm một từ bằng cụm từ Sử dụng từ khóa gồm hai đến ba từ mà khách hàng tiềm năng có nhiều khả năng sử dụng để mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, điều này nghĩa là bạn muốn làm cho từ khóa quá chung chung trở nên cụ thể hơn.
  Từ khóa chung chung Từ khóa cụ thể
  đánh bóng đánh bóng sàn gỗ
  sàn dịch vụ đánh bóng sàn
  vệ sinh dịch vụ vệ sinh sàn
 • Đảm bảo từ khóa có liên quan đến quảng cáo trong nhóm quảng cáo của bạn. Giả sử quảng cáo trong nhóm quảng cáo của bạn là về các dịch vụ bạn chuyên cung cấp cho đánh bóng sàn gỗ thông. Bạn có thể muốn các từ khóa trong nhóm quảng cáo đó bao gồm cụm từ gỗ thông. Bạn có thể thử sử dụng chèn từ khóa để cập nhật động văn bản quảng cáo của mình để bao gồm một trong các từ khóa của bạn khớp với các cụm từ tìm kiếm của khách hàng.
 • Nhóm từ khóa theo chủ đề dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Và đảm bảo quảng cáo của bạn có liên quan đến chủ đề từ khóa. Bằng cách đó, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo có liên quan hơn cho khách hàng tiềm năng khi họ tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Bạn cũng có thể xem xét cách bố trí bố cục trang web của công ty để biết cách nhóm từ khóa của bạn.

Sửa đổi loại so khớp từ khóa của bạn

Khi bạn đã phân đoạn dữ liệu hiệu suất từ khóa của mình theo loại đối sánh cụm từ tìm kiếm, bạn có thể xác định loại đối sánh nào đang hoạt động hiệu quả cho những từ khóa và tìm kiếm nào, bạn có thể tinh chỉnh loại đối sánh cho tất cả các từ khóa của bạn để tập trung tốt hơn vào đúng khách hàng.

Ví dụ

Giả sử danh sách từ khóa của bạn bao gồm từ khóa đối sánh rộng vệ sinh sàn. Khi bạn áp dụng phân đoạn loại so khớp cụm từ tìm kiếm, bạn sẽ thấy dữ liệu hiệu suất cho cụm từ tìm kiếm là các phiên bản so khớp rộng, so khớp cụm từ và so khớp chính xác của từ khóa của bạn. Ví dụ: một cụm từ tìm kiếm đối sánh cụm từ có thể là dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Nếu bạn thấy rằng vệ sinh công nghiệp có tỷ lệ nhấp (CTR) cao nhất từ những người tìm kiếm trên phiên bản đối sánh cụm từ của từ khóa, dịch vụ vệ sinh công nghiệp, thì bạn có thể thêm vệ sinh công nghiệp làm từ khóa đối sánh cụm từ và tạm dừng từ khóa này với tư cách là từ khóa đối sánh rộng.

Keyword match type segment

Mẹo

Sau khi bạn đã phân đoạn dữ liệu từ khóa của mình theo loại đối sánh cụm từ tìm kiếm, hãy thử chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem cụm từ mà mọi người đang tìm kiếm khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn.

Sử dụng bộ lọc để cải thiện từ khóa

Các bộ lọc là cách nhanh chóng để sắp xếp dữ liệu hiệu suất từ khóa của bạn và xác định từ khóa hoạt động kém. Bạn có thể lọc dữ liệu từ khóa của mình theo Trạng thái để xem từ khóa nào có lượng tìm kiếm thấp hoặc có thể lọc những từ khóa không hiển thị quảng cáo của bạn do những từ khóa này đã bị từ chối. Sau đó, bạn có thể thay đổi từ khóa của mình với khối lượng tìm kiếm thấp thành biến thể chung chung hơn để giúp tăng lưu lượng truy cập của bạn. Hoặc, thực hiện theo chính sách quảng cáo của chúng tôi để sửa bất kỳ từ khóa bị từ chối nào. Dưới đây là một số bộ lọc khác mà bạn có thể sử dụng để xem từ khóa hoạt động kém hiệu quả:

 • Thử sử dụng bộ lọc Điểm chất lượng để xem từ khóa nào có Điểm chất lượng thấp. Ví dụ: bạn có thể chọn xem từ khóa có Điểm chất lượng dưới 3. Sau đó, bạn có thể thực hiện thay đổi cho từ khóa của mình như làm cho chúng có liên quan hơn tới quảng cáo hoặc trang đích của bạn để giúp cải thiện Điểm chất lượng của chúng.
 • Lọc từ khóa của bạn theo tỷ lệ nhấp (CTR) để xem từ khóa nào mang lại cho bạn nhiều hiển thị nhưng ít nhấp chuột. Ví dụ: bạn có thể lọc từ khóa có tỷ lệ nhấp dưới 1%, sau đó thực hiện thay đổi đối với những từ khóa đó để chúng có liên quan hơn tới quảng cáo của bạn.
 • Lọc từ khóa của bạn để xem từ khóa nào dưới ước tính giá thầu trang đầu tiên. Sau đó, bạn có thể tăng giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) cho từ khóa không hiển thị quảng cáo trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm của Google dựa vào ước tính giá thầu trang đầu tiên của bạn. Thử sử dụng quy tắc tự động để tự động tăng giá thầu từ khóa của bạn khi giá thầu dưới ước tính giá thầu trang đầu tiên của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố