Cải thiện từ khóa cho Mạng Tìm kiếm

Giờ là lúc bạn nên xác định những từ khóa hoạt động kém hiệu quả và cải thiện những từ khóa đó để chúng hoạt động hiệu quả hơn cho bạn. Bạn sẽ muốn cải thiện mức độ liên quan của các từ khóa để giúp tăng Điểm chất lượng của chúng, sửa đổi loại đối sánh cho những từ khóa không giúp bạn đạt được mục tiêu quảng cáo hoặc xóa những từ khóa trùng lặp trong tài khoản. Bài viết này chỉ cho bạn cách tìm các từ khóa có hiệu suất thấp và giúp bạn hiểu cách khắc phục chúng.

Trước khi bắt đầu

Khi biết cách tìm dữ liệu cho từ khóa, tức là bạn đã sẵn sàng cho việc cải thiện từ khóa. Một cách hay để bắt đầu là tìm kiếm và loại bỏ các từ khóa trùng lặp.

Cải thiện mức độ liên quan của từ khóa

Bạn sẽ cần đảm bảo rằng các từ khóa có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Bằng cách đó, khách hàng sẽ có nhiều khả năng nhấp vào quảng cáo của bạn hơn khi họ tìm kiếm các cụm từ cụ thể. Điều này có thể giúp cải thiện tỷ lệ nhấp (CTR)Điểm chất lượng của bạn. Hãy xem xét điều này: nếu bạn điều hành doanh nghiệp đánh bóng sàn, bạn có thể không muốn quảng cáo của mình hiển thị cho những người đang tìm kiếm tiệm tẩy lông. Dưới đây là một số cách bạn có thể cải thiện mức độ liên quan của từ khóa:

 • Thử thay thế từ khóa gồm một từ bằng cụm từ. Sử dụng từ khóa gồm hai đến ba từ mà khách hàng tiềm năng của bạn có nhiều khả năng sẽ sử dụng để mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là bạn muốn biến những từ khóa quá khái quát trở nên cụ thể hơn.
  Từ khóa khái quát Từ khóa cụ thể
  đánh bóng đánh bóng sàn gỗ
  sàn dịch vụ đánh bóng sàn
  vệ sinh dịch vụ vệ sinh sàn
 • Đảm bảo các từ khóa có liên quan đến quảng cáo trong nhóm quảng cáo của bạn. Giả sử quảng cáo trong nhóm quảng cáo của bạn là về các dịch vụ bạn chuyên cung cấp cho đánh bóng sàn gỗ thông. Bạn có thể muốn các từ khóa trong nhóm quảng cáo đó bao gồm cụm từ gỗ thông. Bạn có thể thử sử dụng tính năng chèn từ khóa để tự động cập nhật văn bản quảng cáo của bạn nhằm bao gồm một trong những từ khóa khớp với cụm từ tìm kiếm của một khách hàng.
 • Nhóm các từ khóa theo chủ đề, dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Và đảm bảo quảng cáo của bạn có liên quan đến chủ đề từ khóa. Bằng cách đó, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo có liên quan hơn cho khách hàng tiềm năng khi họ tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Bạn cũng có thể xem xét cách bố trí bố cục trang web của công ty để biết cách nhóm các từ khóa của bạn.

Xem những cụm từ tìm kiếm nào đã kích hoạt quảng cáo của bạn

Sau khi các từ khóa của bạn đã thu thập được các lượt hiển thị và lượt nhấp, hãy xem những người đã nhìn thấy quảng cáo của bạn thực sự đã tìm kiếm những gì thông qua báo cáo "cụm từ tìm kiếm". Tìm hiểu thêm về báo cáo cụm từ tìm kiếm.

Dưới đây là một vài mẹo sử dụng thông tin trong báo cáo này:

 • Xem các cơ hội tối ưu hóa. Quảng cáo của bạn có thể được kích hoạt nhờ những cụm từ mà bạn chưa từng nghĩ đến. Hãy xem xét việc thêm hoặc cập nhật bản in quảng cáo và nội dung trang đích để thu hút hiệu quả hơn những lượt tìm kiếm này.
 • Nhận ý tưởng về từ khóa phủ định. Nếu quảng cáo của bạn được kích hoạt do những cụm từ tìm kiếm mà bạn không muốn, hãy thêm những cụm từ đó làm từ khóa phủ định.

Sử dụng bộ lọc để cải thiện từ khóa

Sử dụng bộ lọc là cách nhanh chóng để sắp xếp dữ liệu về hiệu quả hoạt động của từ khóa và xác định những từ khóa hoạt động kém hiệu quả. Bạn có thể lọc dữ liệu từ khóa của mình theo Trạng thái để xem từ khóa nào có lượng tìm kiếm thấp hoặc có thể lọc những từ khóa không hiển thị quảng cáo của bạn do những từ khóa này đã bị từ chối. Sau đó, bạn có thể thay đổi từ khóa có lượng tìm kiếm thấp thành biến thể khái quát hơn để giúp tăng lưu lượng truy cập của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện theo các chính sách quảng cáo của chúng tôi để chỉnh sửa mọi từ khóa bị từ chối. Dưới đây là một số bộ lọc khác mà bạn có thể sử dụng để xem từ khóa hoạt động kém hiệu quả:

 • Hãy thử sử dụng bộ lọc Điểm Chất lượng để xem từ khóa có Điểm Chất lượng thấp. Ví dụ: bạn có thể chọn xem những từ khóa có Điểm chất lượng dưới 3. Sau đó, bạn có thể thực hiện các thay đổi cho từ khóa của mình (chẳng hạn như làm cho quảng cáo hoặc trang đích của bạn phù hợp hơn với từ khóa) để cải thiện Điểm chất lượng của từ khóa.
 • Lọc từ khóa của bạn theo tỷ lệ nhấp (CTR) để xem những từ khóa nào mang lại cho bạn nhiều lượt hiển thị, nhưng ít lượt nhấp. Ví dụ: bạn có thể lọc những từ khóa có tỷ lệ nhấp dưới 1%, sau đó thực hiện các thay đổi đối với những từ khóa đó để chúng phù hợp hơn với quảng cáo của bạn.
 • Lọc các từ khóa của bạn để xem những từ khóa nào có giá thầu đang ở dưới mức ước tính giá thầu trang đầu tiên của bạn. Sau đó, bạn có thể tăng giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) cho từ khóa không hiển thị quảng cáo trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm của Google dựa vào ước tính giá thầu trang đầu tiên của bạn. Hãy thử sử dụng quy tắc tự động để tự động tăng giá thầu từ khóa của bạn khi giá thầu ở dưới mức ước tính giá thầu trang đầu tiên của bạn.

Các phương pháp hay nhất:Biểu tượng dấu kiểm Các phương pháp hay nhất

Hãy đọc hướng dẫn Các phương pháp hay nhất của Google về cách quản lý hiệu quả các từ khóa của bạn trong Google Ads. Các chủ đề bao gồm:

 • Quản lý các loại đối sánh để tăng trưởng và kiểm soát
 • Mở rộng phạm vi tiếp cận của các từ khóa hiện có
 • Điều chỉnh lưu lượng truy cập của bạn bằng từ khóa phủ định

Chọn từ khóa phù hợp: Các phương pháp hay nhất của Google

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false