Förbättra sökorden för söknätverket

Identifiera sökord som fungerar dåligt och förbättra dem. Du kanske är intresserad av att öka relevansen av dina sökord för att förbättra kvalitetsresultatet, ändra matchningstypen för sökord som inte hjälper dig att uppnå dina annonseringsmål eller ta bort dubbletter av sökord i ditt konto. Du kan även filtrera resultatdata för att hitta de sökord som ger dåliga resultat.

Innan du börjar

När du vet hur du hittar data för dina sökord kan du börja förbättra dem. Ett bra sätt att börja är att titta efter och ta bort dubbletter av sökord.

Förbättra sökordens relevans

Se till att sökorden är relevanta för din produkt eller tjänst. På så vis är det mer troligt att kunder klickar på din annons när de söker efter specifika termer, vilket hjälper dig att öka klickfrekvensen (CTR) och kvalitetsresultatet. Om du exempelvis driver en golvvaxningsverksamhet vill du förmodligen inte att annonsen ska visas för personer som söker efter hårvaxningssalonger. Här får du några förslag på hur du kan förbättra sökordens relevans:

 • Försök att byta ut sökord som består av ett enda ord mot termer och fraser Använd sökord på två till tre ord som potentiella kunder troligtvis använder för att beskriva din produkt eller tjänst. I vissa fall innebär detta att du vill göra sökord som är för allmänna mer specifika.
  Brett sökord Specifikt sökord
  vaxning trägolv vaxning
  golv golv vaxning tjänster
  rengöring golv rengöring tjänster
 • Se till att sökorden är relevanta för annonserna i dina annonsgrupper. Anta att annonserna i annonsgruppen handlar om de tjänster som du specifikt tillhandahåller för vaxning av furugolv. Du kanske vill att sökorden i annonsgruppen ska innefatta termen furugolv. Du kan prova att använda infogning av sökord för att dynamiskt uppdatera annonstexten så att den innehåller ett av dina sökord som matchar kundens söktermer.
 • Gruppera dina sökord efter teman baserade på din produkt eller tjänst. Se också till att dina annonser handlar om dina sökordsteman. På så sätt kan vi visa mer relevanta annonser för potentiella kunder när de söker efter en specifik produkt eller tjänst. Du kan även titta på layouten för din företagswebbplats för att få en uppfattning om hur du ska gruppera sökorden.

Ändra sökordsmatchningstyp

När du har delat in din resultatdata för sökord efter söktermers matchningstyp kan du se vilka matchningstyper som ger bra resultat med motsvarande sökord och sökfrågor. Då kan du finjustera matchningstyperna för alla dina sökord och få bättre inriktning mot din målgrupp.

Exempel

Anta att din sökordslista innehåller det brett matchade sökordet golvrengöring. Om du använder segmenterad matchningstyp för söktermer ser du resultatdata för söktermer med olika matchningsvarianter; bred matchning, frasmatchning och exakt matchning. En frasmatchad sökterm kan t.ex. vara golvrengöring tjänster. Om du ser att golvrengöring ger den högsta klickfrekvensen (CTR) från personer som söker efter frasmatchade varianter av ditt sökord, golvrengöring tjänster, kan du lägga till golvrengöring som ett frasmatchat sökord och pausa det som brett matchat sökord.

Keyword match type segment

Tips!

När du har delat in din sökordsdata efter söktermers matchningstyp kan du prova att köra en söktermsrapport för att se vilka termer användarna sökte efter när de klickade på annonsen.

Använd filter för att förbättra dina sökord

Med filter kan du snabbt sortera din sökordsresultatinformation för att se vilka sökord som fungerar dåligt. Du kan filtrera sökordsdata efter Status för att se vilka sökord som har låg sökvolym eller vilka sökord som inte får dina annonser att visas eftersom de inte har blivit godkända. Sedan kan du ändra sökord med låg sökvolym till en mer allmän variant och på så sätt öka trafiken. Eller så följer du vår annonseringspolicy och ändrar sökord som inte är godkända. Här är några andra förslag på filter som du kan använda för att identifiera sökord som fungerar dåligt:

 • Prova kvalitetsresultat-filtret för att se vilka sökord som har ett lågt kvalitetsresultat. Du kan till exempel välja att se sökord som har ett sämre kvalitetsresultat än 3. Sedan kan du justera dina sökord, till exempel göra dem mer relevanta för dina annonser eller din målsida, så att kvalitetsresultaten blir bättre.
 • Filtrera dina sökord utifrån klickfrekvens (CTR) för att se vilka sökord som ger dig många visningar men få klick. Du kan till exempel filtrera bort sökord med en klickfrekvens på under 1 % och sedan justera dessa sökord så att de blir mer relevanta för dina annonser.
 • Filtrera sökorden för att se vilka som är under ditt uppskattade förstasidesbud. Du kan öka CPC-buden (kostnad per klick) för sökord som inte visar annonser på första sidan av Googles sökresultat baserat på ditt uppskattade förstasidesbud. Prova att använda automatiska regler för att automatiskt höja dina sökordsbud när de ligger under ditt uppskattade förstasidesbud.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt