Подобряване на ключовите Ви думи за мрежата за търсене

Време е да установите кои ключови думи са с ниска ефективност и да ги направите по-целесъобразни за себе си. Добре е да повишите уместността на ключовите си думи, което ще спомогне за стимулирането на качествения им рейтинг, да промените типа на съвпадението на тези, които не Ви помагат да постигнете рекламните си цели, или да изтриете дублираните ключови думи в профила си. Освен това можете да филтрирате данните за ефективност, за да намерите нискоефективни ключови думи.

Преди да започнете

Когато знаете как да намирате данни за ключовите си думи, сте готови да ги подобрите. Добра отправна точка е откриването и премахването на дублирани ключови думи.

Подобряване на уместността на ключовите думи

Трябва да сте сигурни, че ключовите Ви думи са подходящи за продуктите и услугите Ви. Така ще е по-вероятно клиентите да кликнат върху рекламата Ви, когато търсят конкретни думи, което може да подобри Вашите честота на кликване (CTR) и качествен рейтинг. Замислете се: Ако имате фирма за автомобилни стъкла, няма да искате рекламата Ви да се показва на хора, търсещи стъкла за прозорци. Ето някои начини да подобрите уместността на ключовите си думи:

 • Опитайте да замените ключова дума, съдържаща само една дума, с термини или фрази Използвайте ключови думи, съдържащи две или три думи, с които потенциалните клиенти вероятно описват продукта или услугата Ви. В някои случаи това означава, че е добре вместо твърде общи ключови думи да използвате по-конкретни.
  Обща ключова дума Конкретна ключова дума
  стъкла закалени автомобилни стъкла
  монтаж монтаж автомобилни стъкла
  демонтаж демонтаж автомобилни стъкла
 • Уверете се, че ключовите Ви думи са подходящи за рекламите в рекламните Ви групи. Да приемем, че рекламите в рекламната Ви група са конкретно за услугите, които предлагате за закалени автомобилни стъкла. Добре е ключовите думи в тази рекламна група да съдържат термина ламинирано стъкло. Можете да опитате да използвате вмъквания на ключови думи, за да актуализирате динамично рекламния си текст, така че да съдържа някоя от ключовите Ви думи, съвпадаща с думите за търсене на клиент.
 • Групирайте ключовите си думи според продуктите или услугите си. Уверете се, че рекламите Ви отговарят на темите на ключовите Ви думи. По този начин можем да показваме по-подходящи реклами на потенциалните клиенти, когато търсят конкретен продукт или услуга. Можете също да разгледате оформлението на фирмения си уебсайт, за да добиете представа как да групирате ключовите си думи.

Промяна на типовете на съвпадението на ключовите Ви думи

След като сте сегментирали данните за ефективността на ключовите си думи по тип на съвпадението на думите за търсене, можете да установите кои типове дават добри резултати и за кои ключови думи и търсения става това, както и да прецизирате типовете на съвпадението за всичките си ключови думи, за да достигнете по-точно до подходящите клиенти.

Пример

Да приемем, че списъкът Ви с ключови думи съдържа ключовата дума с широко съвпадение автомобилни стъкла. Когато приложите сегментиране по тип на съвпадението на думите за търсене, ще видите данни за ефективността за думи, които са варианти с широко, по фраза и точно съвпадение на ключовата Ви дума. Например демонтаж автомобилни стъкла би могло да е дума за търсене със съвпадение по фраза. Ако видите, че „автомобилни стъкла“ има най-високата честота на кликване (CTR) от хора, търсещи вариант със съвпадение по фраза на ключовата Ви дума демонтаж автомобилни стъкла, бихте могли да добавите автомобилни стъкла като ключова дума със съвпадение по фраза и да я поставите на пауза като ключова дума с широко съвпадение.

Keyword match type segment

Съвет

След като сте сегментирали данните за ключовите си думи по тип на съвпадението, опитайте да изготвите отчет за думите за търсене, за да видите какви думи са търсили хората, когато са кликнали върху рекламата Ви.

Използвайте филтри, за да подобрите ключовите си думи

Филтрите предлагат бърз начин да сортирате информацията за ефективността на ключовите си думи и да установите кои от тях не се представят добре. Можете да филтрирате данните по Състояние, за да видите кои ключови думи са с нисък обем на търсене или кои не показват рекламите Ви, защото не са били одобрени. След това можете да промените ключовата дума с нисък обем на търсене с неин по-общ вариант, за да спомогнете за повишаване на трафика си. Или следвайте нашите правила за рекламиране, за да поправите ключовите думи, които не са били одобрени. Предлагаме Ви някои други филтри, с помощта на които можете да видите нискоефективните ключови думи:

 • Опитайте да използвате филтъра Качествен рейтинг, за да видите при кои думи този рейтинг е нисък. Можете например да изберете да се виждат само ключови думи с качествен рейтинг, по-нисък от 3. След това можете да промените ключовите си думи, като например да ги направите по-подходящи за рекламите или целевата си страница, за да помогнете за подобряването на качествения им рейтинг.
 • Филтрирайте ключовите си думи по честота на кликване (CTR), за да видите кои от тях Ви осигуряват много импресии, но малко кликвания. Можете например да филтрирате ключови думи с честота на кликване, по-малка от 1%, и след това да ги промените, за да са по-подходящи за рекламите Ви.
 • Филтрирайте ключовите си думи, за да видите кои от тях са под прогнозата за офертата Ви за първа страница. След това можете да увеличите офертите за цена на кликване (CPC) за ключови думи, които не задействат показването на реклами на първата страница от резултатите от търсенето с Google въз основа на прогнозата за офертата за първа страница. Опитайте да използвате автоматизирани правила, за да увеличавате автоматично офертите си за ключови думи, когато са по-ниски от прогнозата за офертата за първа страница.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си