Pomiar skuteczności słów kluczowych w sieci wyszukiwania

Sprawdź skuteczność słów kluczowych, by dowiedzieć się, które z nich pomagają w realizacji Twoich celów reklamowych w kampaniach w sieci wyszukiwania Google. W tym celu możesz wyświetlić i pobrać dane skuteczności słów kluczowych w określonym czasie lub dostosować tabelę statystyk Google Ads, aby śledzić skuteczność słów kluczowych według typu dopasowania. Możesz też przeprowadzić diagnostykę słów kluczowych, by sprawdzić ich wynik jakości.

 

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

 

Wyświetlanie i pobieranie danych o skuteczności słów kluczowych

Prezentacja: raporty

Kliknij znajdujący się poniżej przycisk „Pokaż prezentację”, aby wejść na konto i obejrzeć prezentację omawiającą najważniejsze dane o skuteczności. Możesz też zapoznać się z poniższymi instrukcjami.Pokaż, jak to zrobić
 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Kliknij kartę Słowa kluczowe. Sprawdź, czy tabela statystyk zawiera zakres dat, kolumny, filtry i segmenty, które chcesz umieścić w raporcie. Segmenty zastosowane do danych w tabeli są wyświetlane w raporcie w postaci kolumn. Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe widoki danych.
 4. Kliknij przycisk Pobierz Ikona pobierania.
 5. Nad tabelą statystyk wyświetli się panel Pobierz raport i ustaw jego harmonogram.
 6. Wpisz nazwę raportu i wybierz jego format.
 7. Kliknij Utwórz.

Uwaga

Ze względu na ogromną liczbę danych, które musimy zebrać, by wygenerować raporty, pełne dane za wybrany dzień są dostępne dopiero po godzinie 15:00 czasu pacyficznego następnego dnia. 

Używanie wybranych segmentów, kolumn lub filtrów do śledzenia statystyki słów kluczowych

Możesz dostosować tabelę statystyk tak, aby dane słów kluczowych były wyświetlane według:

 • Segmentów: podziel dane na wiersze według wybranych opcji (takich jak data, typ kliknięcia lub urządzenie).
 • Kolumn: dodaj określone typy danych do tabeli statystyk.
 • Filtrów: wyszukaj statystyki, jakie mają zostać wyświetlone.

Użyj segmentów, aby wyświetlić skuteczność różnych typów dopasowania wyszukiwanych haseł

Dane słów kluczowych możesz przeglądać w podziale na typy dopasowania wyszukiwanych haseł (przybliżony, do wyrażenia lub ścisły), które odpowiadały danemu słowu. Pozwala to na porównywanie statystyk (np. liczby kliknięć, liczby wyświetleń, współczynników CTR i współczynników konwersji) wyszukiwanych haseł, które spowodowały wyświetlenie reklamy. Dzięki podziałowi na segmenty sprawdzisz, które słowa kluczowe są najskuteczniejsze przy określonym typie dopasowania wyszukiwanego hasła.

Aby podzielić dane na segmenty według typu dopasowania wyszukiwanego hasła, kliknij przycisk Segmentuj nad tabelą statystyk i wybierz z menu „Typ dopasowania wyszukiwanych haseł”.

Użyj kolumn do śledzenia jakości słów kluczowych

Wynik jakości pokazuje, na ile trafne dla użytkownika są Twoje reklamy, słowa kluczowe i strona docelowa. Każde słowo kluczowe uzyskuje wynik jakości w skali od 1 do 10 (1 odpowiada najniższej ocenie, 10 – najwyższej).

Niski wynik to sygnał, by sprawdzić, który komponent Twojego wyniku jakości słowa kluczowego wymaga ulepszenia. Istnieją trzy komponenty wyniku jakości: trafność reklamy, przewidywany CTR i ocena jakości strony docelowej

Aby włączyć kolumnę Wynik jakości, wejdź na kartę Słowa kluczowe i kliknij przycisk Kolumny nad tabelą statystyk, a następnie wybierz Modyfikuj kolumny. W sekcji Wynik jakości kliknij link Dodaj obok Wyn. Jak. Trafność reklamy, przewidywany CTR i ocena jakości strony docelowej – te kolumny odzwierciedlają stan na dzisiaj. Możesz również dodać kolumny historyczne z zestawieniem wcześniejszych statystyk. 

Wyświetlanie w kolumnach szacunkowych stawek za pierwszą stronę, górę strony i najwyższą pozycję

Szacunkowa stawka za pierwszą stronę, szacunkowa stawka za górę strony i szacunkowa stawka za pierwszą pozycję to przybliżone stawki kosztu kliknięcia (CPC), wymagane, aby reklama trafiła odpowiednio na pierwszą stronę, górę strony lub pierwszą pozycję wyników wyszukiwania Google, gdy zapytanie jest dokładnie dopasowane do słowa kluczowego. Oszacowania są oparte na wyniku jakości i bieżącej konkurencji reklamodawców o dane słowo kluczowe. Jeśli szacunkowe stawki za pozycję reklamy są bardzo wysokie, może to oznaczać, że słowo kluczowe ma niski wynik jakości.

Aby zobaczyć szacunkowe stawki za poszczególne pozycje, przejdź na kartę Słowa kluczowe i kliknij przycisk Kolumny nad tabelą statystyk, a następnie wybierz Modyfikuj kolumny. W sekcji Atrybuty kliknij link Dodaj obok „Szac. stawka za pierwszą stronę”, „Szac. stawka za górę strony” lub „Szac. stawka za pierwszą pozycję”.

Użyj kolumn do wyświetlenia potencjalnego wpływu zmiany stawek na ruch w sieci wyszukiwania

W kolumnach symulatora stawek znajdziesz informacje, jak zmiana stawki za słowo kluczowe o +/- 50%, +300% i szacunkowa stawka za górę strony mogą wpłynąć na tygodniowe kliknięcia i koszty w sieci wyszukiwania.

Aby wyświetlić szacunkowe dane, wejdź na kartę Słowa kluczowe i kliknij przycisk Kolumny nad tabelą statystyk, a następnie wybierz Modyfikuj kolumny. W sekcji Symulator stawek kliknij link Dodaj obok wybranych kolumn lub kliknij Dodaj wszystkie kolumny.

Użyj kolumn do wyświetlenia typu dopasowania słowa kluczowego

Typy dopasowania słów kluczowych (przybliżone, do wyrażenia, ścisłe) to opcje określające, jakie wyszukiwania w Google będą powodować wyświetlanie reklam. Niektóre typy dopasowania generują więcej wyświetleń reklamy, kliknięć i konwersji, inne natomiast – mniej wyświetleń, ale zapewniają bardziej precyzyjne kierowanie.

Aby sprawdzić skuteczność określonego typu dopasowania słowa kluczowego, wejdź na kartę Słowa kluczowe, kliknij przycisk Kolumny nad tabelą statystyk i wybierz Modyfikuj kolumny. W sekcji Atrybuty kliknij link Dodaj obok Typu dopasowania.

Użyj filtrów do sortowania danych słowa kluczowego

Filtry pozwalają na wyszukiwanie określonych typów danych, dzięki czemu z łatwością ocenisz skuteczność słów kluczowych. Możesz filtrować dane, aby dowiedzieć się, które słowa kluczowe powodują wyświetlanie reklam. Sprawdzisz też, które słowa kluczowe zapewniają wysoki zwrot z inwestycji.

Aby utworzyć filtr, przejdź do karty Słowa kluczowe i kliknij przycisk Filtr, a następnie wybierz Utwórz filtr. W panelu filtru wybierz z menu filtr, którego chcesz używać. 

Diagnozowanie słów kluczowych

Jeśli chcesz sprawdzić, czy słowo kluczowe powoduje wyświetlanie reklam, lub uzyskać informację o jego wyniku jakości, możesz z łatwością przeprowadzić diagnostykę słów kluczowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, w zależności od tego, czy chcesz diagnozować pojedyncze słowa kluczowe, czy wiele słów kluczowych jednocześnie.

Diagnozowanie pojedynczych słów kluczowych:

 1. Kliknij kartę Kampanie.
 2. Kliknij kartę Słowa kluczowe.
 3. Najedź kursorem na dymek obok stanu słowa kluczowego, by sprawdzić jego wynik jakości i dowiedzieć się, czy generuje ono wyświetlenia reklam. Jeśli słowo kluczowe nie powoduje wyświetlania reklam, wyjaśnimy, dlaczego tak się dzieje i pomożemy rozwiązać problem. Zobaczysz też zestawienie czynników wpływających na wynik jakości – w tym trafność słowa kluczowego, ocenę jakości strony docelowej i czas jej wczytywania.

Zamiast najeżdżać kursorem na dymek dla każdego słowa kluczowego możesz włączyć kolumny Wyniku Jakości, przejść do karty Słowa kluczowe i kliknąć przycisk Kolumny nad tabelą statystyk, a następnie wybrać Modyfikuj kolumny. W sekcji Wynik jakości kliknij link Dodaj obok Wyn. Jak.. Trafność reklamy, przewidywany CTR i ocena jakości strony docelowej – te kolumny odzwierciedlają stan na dzisiaj. Możesz również dodać kolumny historyczne z zestawieniem wcześniejszych statystyk. 

Diagnozowanie wielu słów kluczowych jednocześnie:

 1. Kliknij kartę Kampanie.
 2. Kliknij kartę Słowa kluczowe.
 3. Kliknij menu Szczegóły.
 4. Wybierz Diagnozuj słowa kluczowe.
 5. Zobaczysz panel Diagnozuj słowa kluczowe, w którym możesz dostosować opcje diagnostyczne, aby poznać odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące widoczności reklamy. Sprawdzisz na przykład, czy użytkownicy określonych domen Google, osoby korzystające z Google w określonym języku lub osoby z określonych krajów widzą Twoje reklamy. Wybierz atrybuty, które chcesz przetestować.
 6. Kliknij Przeprowadź test.
 7. Kiedy uzyskasz wyniki diagnozy, zmienią się informacje w kolumnie Stan. Aby wyświetlić wyniki dotyczące danego słowa kluczowego, przesuń kursor nad dymek w kolumnie Stan. Kliknij link Zamknij nad tabelą, aby wyczyścić dane diagnozy.

 

Uwaga

Wyniki diagnozy są aktualne tylko w momencie jej przeprowadzenia i szybko mogą stracić aktualność. Najnowsza diagnoza będzie oznaczona sygnaturą czasową ponad tabelą statystyk („Diagnostyka zakończona - -”). Aby uzyskać aktualne dane, przeprowadź nową diagnostykę słów kluczowych.

Powiązane linki

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa