Измерване на ефективността на ключовите думи в мрежата за търсене

Преглеждайте ефективността на ключовите си думи, за да видите кои от тях Ви помагат да изпълните рекламните цели за кампаниите си, насочени към мрежата за търсене на Google. За да го направите, можете да видите и изтеглите ефективността на ключовите си думи за конкретен период от време или да персонализирате таблицата си със статистически данни в Google Ads, за да проследявате ефективността на ключовите думи по тип на съвпадението. Можете също да извършите диагностика на ключовите си думи, за да проверите качествения им рейтинг.

Как да преглеждате и изтегляте ефективността на ключовите си думи

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Ключови думи в страничното меню, за да отворите страницата „Ключови думи“, и след това кликнете върху иконата с три точки .
 3. Кликнете върху бутона за изтегляне Изображение на иконата за изтегляне за Google Ads и Merchant Center.
 4. Изберете от опциите в списъка.

Забележка: Уверете се, че таблицата Ви със статистически данни съдържа периода от време, графите, филтрите и сегментите, които искате да включите в отчета си. Сегментите, които сте приложили към данните в таблицата, се показват в отчета Ви като графи. Научете как да създадете персонализиран изглед на данните си.

Поради големия обем данни, които трябва да се съберат за създаване на отчетите, пълната информация за съответния ден е налична едва на следващия ден в 15 ч. Тихоокеанско време.

Как да проследявате качествения си рейтинг

Качественият рейтинг е мярка за това доколко Вашите реклами, ключови думи и целева страница са подходящи за клиента. Всяка ключова дума получава качествен рейтинг по скала от 1 до 10, като 1 е най-ниският, а 10 – най-високият резултат.

Активирайте графата „Качествен рейтинг“:

 1. Кликнете върху Ключови думи в страничното меню.
 2. Кликнете върху иконата Графи над таблицата си със статистическите данни.
 3. Изберете Промяна на графи.
 4. Кликнете върху Качествен рейтинг.
 5. Изберете атрибутите за качествения рейтинг, които искате да проследявате.
 6. Кликнете върху Прилагане.

Как да извършите диагностика на ключовите си думи

 

Забележка: Ако предпочитате да използвате навигационния панел вляво, кликнете върху Промяна на изгледа в горния ляв ъгъл на профила си в Google Ads.
 1. В лявото странично меню кликнете върху Ключови думи.
 2. Задръжте курсора на мишката върху балончето до състоянието на ключовата дума, за да видите дали за нея се показват реклами и какъв е качественият й рейтинг.

Как да извършите групово диагностика на ключовите си думи

 

Забележка: Ако предпочитате да използвате навигационния панел вляво, кликнете върху Промяна на изгледа в горния ляв ъгъл на профила си в Google Ads.
 1. Кликнете върху Ключови думи в лявото странично меню.
 2. Кликнете върху раздела Ключови думи за търсене в горната част на страницата.
 3. Кликнете върху иконата с три точки 3 dot icon, която е под водещата диаграма.
 4. Изберете Диагностика на ключови думи, при което ще се покаже опцията Изготвяне сега. Кликнете върху Изготвяне сега.
 5. В показалия се диалогов прозорец изберете настройките си за диагностика и след това кликнете върху Изготвяне сега:
 6. Изчакайте няколко минути, за да се изготви и изтегли диагностиката.

  В долната част на екрана ще се покаже съобщение, когато диагностиката се стартира. Също там ще се покаже друго съобщение, когато тя завърши.

 7. След като диагностиката завърши, потърсете в папката с изтеглени файлове на браузъра си копие от отчета.

  Можете да намерите отчета за диагностиката и в Отчети.

Забележка

Ако не се показват, ще Ви обясним причините и ще Ви помогнем да решите проблема. Ще видите и разбивка на качествения рейтинг, която съдържа уместност на ключовата дума, практическа работа с целевата страница и време за зареждането ѝ.

 

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
13589660455142354405