Измерване на ефективността на ключовите думи в мрежата за търсене

Преглеждайте ефективността на ключовите си думи, за да видите кои от тях Ви помагат да изпълните рекламните цели за кампаниите си, насочени към мрежата за търсене на Google. За да го направите, можете да видите и изтеглите ефективността на ключовите си думи за конкретен период от време или да персонализирате таблицата си със статистически данни в Google Ads, за да проследявате ефективността на ключовите думи по тип на съвпадението. Можете също да извършите диагностика на ключовите си думи, за да проверите качествения им рейтинг.

 

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

 

Преглед и изтегляне на ефективността на ключовите Ви думи

Обиколка с упътване: Отчети

Кликнете върху бутона „Покажете ми как“ по-долу и ще Ви преведем през основните показатели за ефективността в профила Ви. Друга възможност е да прочетете указанията по-долу.Покажете ми как
 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Кампании.
 3. Кликнете върху раздела Ключови думи. Уверете се, че таблицата Ви със статистически данни съдържа периода от време, графите, филтрите и сегментите, които искате да включите в отчета си. Сегментите, които сте приложили към данните в таблицата, се показват в отчета Ви като графи. Научете как да създадете персонализиран изглед на данните си.
 4. Кликнете върху бутона Изтегляне Икона за изтегляне.
 5. Над таблицата със статистически данни ще видите панел Изтегляне и създаване на график за отчета.
 6. Дайте име на отчета си и след това изберете формат.
 7. Кликнете върху Създаване.

Забележка

Поради големия обем данни, които трябва да се съберат за създаване на отчетите, пълната информация за съответния ден е налична едва на следващия ден в 15 ч. Тихоокеанско време. 

Използване на конкретни сегменти, графи или филтри за проследяване на статистически данни за ключовите думи

Можете да персонализирате таблицата си със статистически данни, за да преглеждате данните за ключовите думи по следните елементи:

 • Сегменти: Разделете данните си по редове спрямо опциите, които сте избрали (като дата, тип кликване или устройство).
 • Графи: Добавете конкретни типове данни към таблицата си със статистически данни.
 • Филтри: Търсете данни, които искате да видите.

Използване на сегменти за преглед на ефективността на типа на съвпадението на думите за търсене

Можете да видите данните за ключовите си думи, сегментирани по тип на съвпадението – широко, по фраза и точно – на думите за търсене, които са задействали ключовата Ви дума. Това Ви позволява да сравнявате статистическите данни, като например кликвания, импресии, CTR или проценти на реализация за думите за търсене, задействали рекламата Ви. Използвайте опциите за сегментиране, за да определите кои ключови думи постигат най-добрата ефективност за даден тип на съвпадението на думите за търсене.

За да сегментирате данните по този начин, кликнете върху бутона Сегментиране над таблицата със статистически данни и изберете „Тип на съвпадението на думите за търсене“ от падащото меню.

Използвайте графи, за да следите качеството на ключовите си думи

Качественият рейтинг е мярка за това доколко Вашите реклами, ключови думи и целева страница са подходящи за клиента. Всяка ключова дума получава качествен рейтинг по скала от 1 до 10, като 1 е най-ниският, а 10 – най-високият резултат.

Ниският резултат е сигнал да проверите кой компонент от качествения рейтинг на ключовата Ви дума трябва да бъде подобрен. Има 3 компонента на качествения рейтинг: уместност на рекламите, очаквана CTR и практическа работа с целевата страница

За да активирате графата Качествен рейтинг, отидете в раздела Ключови думи и кликнете върху бутона Графи над таблицата със статистически данни, след което изберете Промяна на графи. В секцията Качествен рейтинг кликнете върху връзката Добавяне до Качеств. рейтинг.Уместност на рекламата, очаквана CTR и практическа работа с целевата страница Това са графи, отразяващи състоянието на ключовите Ви думи към днешния ден. Можете също така да добавите графи за минали периоди, които отразяват статистически данни за минали период. 

Customize columns

Използване на графи за разглеждане на прогнозите за оферти за първа страница, за горе в страницата и за първа позиция

Прогнозата за оферта за първа страница, прогнозата за оферта за горе в страницата и прогнозата за оферта за първа позиция са приблизителните оферти за цена на кликване (CPC), които са необходими, за да може рекламата Ви да достигне съответно до първата страница с резултати от търсенето с Google, до горната част на страницата или до първата позиция на рекламата, когато дума за търсене съвпадне точно с ключовата Ви дума. Тези прогнозни стойности се основават на качествения Ви рейтинг и на текущата конкуренция сред рекламодателите за съответната ключова дума. Ако тези прогнози за офертите за тези рекламни позиции са твърде високи, това може да означава, че качественият рейтинг на ключовата Ви дума е нисък.

За да видите прогнози за офертите за тези рекламни позиции, отидете в раздела Ключови думи и кликнете върху бутона Графи над таблицата Ви със статистически данни, след което изберете Промяна на графи. В секцията Атрибути кликнете върху връзката Добавяне до „Прогн. оферта за първа стр.“, „Прогн. оферта за горе в стр.“ или „Прогн. оферта за първа поз.“.

Използване на графи за преглед на потенциалното въздействие на промените в офертите върху трафика Ви в мрежата за търсене.

Графите на симулатора на оферти дават прогнози за това, как промени от +/- 50%, +300% в офертите за ключовите думи и покриването на прогнозната оферта за горе в страницата могат да повлияят върху седмичните Ви кликвания и разходи в мрежата за търсене.

За да видите прогнозите, отидетет в раздела Ключови думи и кликнете върху бутона Графи над таблицата със статистически данни, след което изберете Промяна на графи. В секцията Симулатор на оферти кликнете върху връзката Добавяне до графата, която Ви интересува, или върху Добавяне на всички графи.

Използване на графи за преглед на типа на съвпадението на ключовите Ви думи

Типовете на съвпадението на думите за търсене са опциите за съвпадение на ключовите думи – широко, по фраза и точно – които използваме за определяне на това кои търсения с Google могат да задействат показването на рекламите Ви. Възможно е да видите повече рекламни импресии, кликвания и реализации с някои типове на съвпадението или по-малко импресии и по-тясно насочване с други.

За да наблюдавате ефективността на конкретен тип на съвпадението на ключовите думи, отворете раздела Ключови думи и кликнете върху бутона Графи над таблицата със статистически данни, след което изберете Промяна на граф. В секцията Атрибути кликнете върху връзката Добавяне до Тип съвпадение.

Използване на филтри за сортиране на данните Ви за ключовите думи

Филтрите Ви позволяват да търсите конкретни типове данни, за да можете лесно да оценявате ефективността на ключовите си думи. Можете да филтрирате данните си, за да видите кои ключови думи отговарят на условията за задействане на показването на реклами, или може да искате да разберете кои ключови думи имат добра възвръщаемост на инвестициите.

За да създадете филтър, отидете в раздела Ключови думи и кликнете върху бутона Филтър, след което изберете Създаване на филтър. В панела за филтри изберете от падащото меню този, който искате да използвате. 

Диагностика на ключовите Ви думи

Ако искате да знаете дали се показват реклами за ключовата Ви дума, или искате да видите качествения й рейтинг в момента, можете лесно да й направите диагностика. Следвайте стъпките по-долу, за да диагностицирате отделни ключови думи или няколко наведнъж.

Диагностика на отделни ключови думи:

 1. Кликнете върху раздела Кампании.
 2. Кликнете върху раздела Ключови думи.
 3. Задръжте курсора на мишката върху балончето до състоянието на ключовата дума, за да видите дали за нея се показват реклами и какъв е качественият й рейтинг. Ако не се показват, ще Ви обясним причините и ще Ви помогнем да решите проблема. Ще видите и разбивка на качествения рейтинг, която съдържа уместност на ключовата дума, практическа работа с целевата страница и време за зареждането й.

Вместо да задържате курсора на мишката върху балончето за всяка ключова дума, можете да активирате графите си за Качествен рейтинг. Отворете раздела Ключови думи и кликнете върху бутона Графи над таблицата със статистическите си данни. След това изберете Промяна на графи. В секцията Качествен рейтинг кликнете върху връзката Добавяне до Качеств. рейтинг. Уместност на рекламата, очаквана CTR и практическа работа с целевата страница Това са графи, отразяващи състоянието на ключовите Ви думи към днешния ден. Можете също така да добавите графи за минали периоди, които отразяват статистически данни за минали период. 

See your keyword performance

Диагностика на няколко ключови думи наведнъж:

 1. Кликнете върху раздела Кампании.
 2. Кликнете върху раздела Ключови думи.
 3. Кликнете върху падащото менюПодробности.
 4. Изберете Диагностика на ключови думи.Diagnose your keywords
 5. Ще видите панел Диагностика на ключови думи, където можете да персонализирате диагностиката, за да си отговорите на конкретни въпроси за видимостта на рекламата си. Можете например да проверите дали хората, ползващи конкретни домейни на Google, тези, които използват Google на определен език, или тези в дадени държави виждат рекламите Ви. Изберете атрибутите, които искате да тествате.Test your keywords
 6. Кликнете върху Стартиране на теста.
 7. След като получите резултатите от диагностиката, информацията в графата Състояние ще се промени. За да видите резултатите за определена ключова дума, поставете курсора на мишката над иконата на балонче в графата Състояние. За да изчистите диагностиката, кликнете върху връзката Затваряне над таблицата.Keyword performance data

 

Забележка

Резултатите от диагностиката се отнасят само за момента на извършването й и може бързо да остареят. Последната Ви диагностика ще бъде посочена с клеймо за дата и час над таблицата със статистическите данни („Диагностиката приключи - -“). Извършете нова диагностика на ключови думи, когато искате да видите обновени данни.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?