สถานะสำหรับเยาวชน: คำจำกัดความ

สถานะสำหรับโฆษณาทั้งหมดที่ให้ไว้เพื่อระบุว่าโฆษณาและเว็บไซต์เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายประเภทใด โฆษณาที่ "เหมาะสำหรับเยาวชน" "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" และ "สำหรับผู้ใหญ่" จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่จะปรากฏที่แตกต่างกันออกไป

  • เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างหรือแก้ไขโฆษณา Google จะตรวจทานโฆษณาดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณานั้นๆ สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาของเรา เมื่อโฆษณาของคุณได้รับการตรวจทานแล้ว โฆษณาจะได้รับสถานะสำหรับเยาวชนตามเนื้อหาของโฆษณาและเว็บไซต์ของคุณ
  • สถานะสำหรับเยาวชนมี 3 สถานะ ได้แก่ เหมาะสำหรับเยาวชน ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน และสำหรับผู้ใหญ่
  • สถานะสำหรับเยาวชนที่กำหนดให้แก่โฆษณาของคุณจะมีผลต่อที่ที่โฆษณาของคุณจะแสดงได้ รวมไปถึงประเทศที่โฆษณาอาจปรากฏได้ ตัวอย่างเช่น โฆษณาสำหรับผู้ใหญ่จะไม่ได้แสดงในบางประเทศ ส่วนในประเทศที่แสดงได้ ก็จะถูกจำกัดสำหรับการค้นหาที่ถูกพิจารณาว่าเป็นเนื้อหา "สำหรับผู้ใหญ่" เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายสถานะสำหรับเยาวชน
  • ค้นหาสถานะการอนุมัติของโฆษณาของคุณโดยดูที่คอลัมน์ "สถานะ" ในแท็บโฆษณาของหน้าแคมเปญ โฆษณาที่เหมาะสำหรับเยาวชนจะได้รับสถานะอนุมัติ ขณะที่สถานะสำหรับเยาวชนอื่นๆ จะมีการกำกับที่เจาะจงมากขึ้น เช่น อนุมัติ (สำหรับผู้ใหญ่) และอนุมัติ (ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว