สถานะการแสดงผล (ก่อนหน้านี้เรียกว่าสถานะสำหรับเยาวชน): คําจํากัดความ

สถานะสำหรับโฆษณาทั้งหมดที่ให้ไว้เพื่อระบุว่าโฆษณาและเว็บไซต์เหมาะสำหรับผู้ชมประเภทใด โฆษณาที่ "ถูกจํากัดอย่างเข้มงวด" และ "ถูกจํากัดระดับปานกลาง" จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่จะปรากฏที่แตกต่างกันออกไป

เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างหรือแก้ไขโฆษณา Google จะตรวจสอบโฆษณาดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณานั้นๆ สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาของเรา เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว โฆษณาจะได้รับสถานะการแสดงผลตามเนื้อหาของโฆษณาและเว็บไซต์

สถานะการแสดงผล 2 ประเภท ได้แก่ ถูกจํากัดอย่างเข้มงวด และถูกจํากัดระดับปานกลาง หากโฆษณาไม่ได้รับสถานะการแสดงผล หมายความว่าเนื้อหาได้รับอนุญาตตามนโยบาย โปรดทราบว่าข้อจํากัดการแสดงผลอาจยังมีผลบังคับใช้ตามข้อกําหนดทางกฎหมายท้องถิ่น 

สถานะการแสดงผลที่กําหนดให้กับโฆษณาจะมีผลต่อตําแหน่งที่โฆษณาจะแสดงได้ รวมถึงประเทศที่โฆษณาปรากฏได้ ตัวอย่างเช่น โฆษณาที่ถูกจํากัดอย่างเข้มงวดจะไม่แสดงในบางประเทศเลย ส่วนในประเทศที่สามารถแสดงได้ ก็จะถูกจำกัดสำหรับการค้นหาที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ "เรื่องเพศ" เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

ค้นหาสถานะการอนุมัติของโฆษณาของคุณโดยดูที่คอลัมน์ "สถานะ" ในแท็บโฆษณาของหน้าแคมเปญ โฆษณาที่แสดงต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจะแสดงเป็นอนุมัติ ขณะที่สถานะการแสดงผลอื่นๆ จะมีป้ายกํากับที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นอนุมัติ (ถูกจํากัดอย่างเข้มงวด) และอนุมัติ (ถูกจํากัดระดับปานกลาง)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก