Stanje prikazovanja (prej »oznaka primernosti za otroke«): definicija

Stanje, dodeljeno vsem oglasom, ki označuje, za katere vrste ciljnih skupin sta primerna oglas in spletno mesto. Za oglase z oznakama »strogo omejeno« in »zmerno omejeno« veljajo različne omejitve glede tega, kdaj in kje se lahko prikažejo.

Ko ustvarite ali uredite oglas, ga Google pregleda in preveri, ali je v skladu z našimi pravilniki o oglaševanju. Ko je oglas pregledan, se mu dodeli stanje prikazovanja glede na vsebino oglasa in spletnega mesta.

Stanji prikazovanja sta strogo omejeno in zmerno omejeno. Če oglasu ni bilo dodeljeno stanje prikazovanja, to pomeni, da je vsebina dovoljena v skladu s pravilnikom. Upoštevajte, da lahko omejitve prikazovanja še vedno veljajo glede na lokalne pravne zahteve. 

Stanje prikazovanja, ki je dodeljeno oglasu, vpliva na to, kje se lahko prikazuje oglas, vključno s tem, v katerih državah se lahko prikazuje. Primer: Strogo omejeni oglasi se v nekaterih državah sploh ne prikazujejo. Tam, kjer se prikazujejo, pa so omejeni na iskanja, ki se obravnavajo kot »spolna vsebina«. Več informacij je na voljo v pravilniku o spolni vsebini.

Stanje odobritve oglasa si lahko ogledate v stolpcu »Stanje« na kartici »Oglasi« na strani »Oglaševalske akcije«. Oglasi, ki se lahko prikazujejo vsem ciljnim skupinam, bodo imeli stanje Odobreno, druga stanja prikazovanja pa imajo natančneje določeni oznaki Odobreno (strogo omejeno) in Odobreno (zmerno omejeno).

Sorodna povezava

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?
true
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni