Oznaka primernosti za otroke: definicija

Stanje, dodeljeno vsem oglasom, ki označuje, za katere vrste ciljnih skupin sta primerna oglas in spletno mesto. Za oglase z oznakami »primerno za otroke«, »neprimerno za otroke« in »za odrasle« veljajo različne omejitve glede časa in mesta prikazovanja.

  • Ko ustvarite ali uredite oglas, ga Google pregleda in preveri, ali je v skladu z našimi pravilniki o oglaševanju. Ko je oglas pregledan, se mu dodeli stanje primernosti za otroke, ki je odvisno od vsebine oglasa in spletnega mesta.
  • Tri oznake primernosti za otroke so: primerno za otroke, neprimerno za otroke in za odrasle.
  • Stanje primernosti za otroke, dodeljeno oglasu, vpliva na to, kje se lahko prikazuje vaš oglas, med drugim tudi na to, v katerih državah. Oglasi za odrasle se na primer ne smejo prikazovati v vseh državah, kjer se lahko prikazujejo, pa je njihovo prikazovanje omejeno na iskanja, ki se že sama po sebi obravnavajo kot »za odrasle«. Za podrobnejše informacije glejte pravilnik o oznakah primernosti za otroke.
  • Stanje odobritve oglasa si lahko ogledate v stolpcu »Stanje« na kartici »Oglasi« na strani »Oglaševalske akcije«. Oglasi, ki so primerni za otroke, so lahko prikazani kot Odobreno, drugi oznaki primernosti za otroke pa imata natančneje določeni oznaki Odobreno (vsebina za odrasle) in Odobreno (neprimerno za otroke).

Sorodne povezave

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave