Пригодност на съдържанието: Определение

Състояние, което получават всички реклами, за да посочим за какви аудитории са подходящи рекламата и уебсайтът. Рекламите, които са „подходящи за всички възрасти“, „неподходящи за малолетни“ и „подходящи за пълнолетни“, имат различни ограничения за това, кога и къде могат да се показват.

  • Когато създавате или редактирате реклама, Google я преглежда, за да се уверим, че тя спазва правилата ни за рекламиране. При прегледа се определя каква е пригодността на съдържанието на рекламата Ви в зависимост от съдържанието й и това на уебсайта Ви.
  • Съдържанието може да бъде подходящо за всички възрасти, неподходящо за малолетни и за пълнолетни.
  • Пригодността на съдържанието, определена за рекламата Ви, влияе върху това, къде може да се показва, включително в кои държави. Рекламите за пълнолетни например изобщо не се показват в определени държави, а на местата, където се показват, са ограничени до заявки за търсене, чието естество е определено като предназначено за пълнолетни. За повече подробности вижте правилата за пригодността на съдържанието.
  • Вижте етапа на одобрение на рекламата си в графата „Състояние“ в раздела „Реклами“ на страницата „Кампании“. Рекламите, които са подходящи за всички възрасти, могат да се показват като Одобрена, докато за другите типове съдържание има по-конкретни етикети – Одобрена (за пълнолетни) и Одобрена (неподходяща за малолетни).
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си