Състояние на показване (по-рано „Пригодност на съдържанието“): Определение

Състояние, което получават всички реклами и което информира за какви аудитории са подходящи рекламата и уебсайтът. Рекламите, които са „силно ограничени“ и „умерено ограничени“, имат различни ограничения на показването си.

Когато създавате или редактирате реклама, Google я преглежда, за да се уверим, че спазва правилата ни за рекламиране. При прегледа ѝ тя ще получи състояние на показване в зависимост от нейното съдържание и това на съответния уебсайт.

Двете състояния на показване са силно ограничена и умерено ограничена. Ако рекламата няма състояние на показване, значи съдържанието ѝ е разрешено съгласно правилата. Имайте предвид, че пак е възможно да има ограничения за показване според местните законови изисквания.

Състоянието на показване, дадено на рекламата Ви, влияе върху местата, където тя може да се показва, включително в кои държави. Например силно ограничените реклами изобщо не се показват в някои държави, а там, където се показват, са ограничени до търсенията, които се смятат за такива със сексуално естество. За повече подробност вижте правилата относно сексуалното съдържание.

Вижте етапа на одобрение на рекламата си в графата „Състояние“ в раздела „Реклами“ на страницата „Кампании“. Рекламите, които могат да се показват на всички аудитории, ще се показват като Одобрена, докато за другите състояния на показване има по-конкретни етикети – Одобрена (силно ограничена) и Одобрена (умерено ограничена).

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню